Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb: antropološka študija vode v Albaniji, Srbiji in Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.03.02  Humanistika  Antropologija  Socialna in kulturna antropologija 

Koda Veda Področje
S220  Družboslovje  Kulturna antropologija, etnologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
antropologija vode; vodna okolja; trajnost; okoljevarstvo; jugovzhodna Evropa; Albanija, Srbija, Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22570  dr. Nataša Gregorič Bon  Humanistika  Vodja  2019 - 2022  175 
2.  38086  Aleš Grlj  Geografija  Raziskovalec  2019 - 2022  36 
3.  33016  dr. Ana Jelnikar  Humanistika  Raziskovalec  2019 - 2022  263 
4.  33600  dr. Urška Kanjir  Geodezija  Raziskovalec  2019 - 2022  92 
5.  33466  dr. Maja Petrović-Šteger  Humanistika  Raziskovalec  2019 - 2022  141 
6.  19251  dr. Nataša Rogelja Caf  Antropologija  Raziskovalec  2019 - 2022  210 
7.  15116  dr. Borut Telban  Antropologija  Raziskovalec  2019 - 2022  425 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.150 
Povzetek
Predlagani projekt je prispevek k antropologiji vode. Številne raziskave povezane z vodo se pretežno osredinjajo na območja, ki so pogosto izpostavljena sušam (npr. Afrika), posledicam taljenja ledenikov (npr. Arktika, južna Amerika) in dvigovanju gladine morja (npr. Oceanija). Pri tem se zdi, da deli jugovzhodne Evrope (JVE) ali t.i. Balkana še vedno ostajajo neraziskani prostori na širšem zemljevidu globalnih, z vodo povezanih okoljskih sprememb. Predlagani projekt bo zapolnil to vrzel, ki se kaže kot spregledano poglavje znotraj antropologije vode in okolja v JVE. Njegov NAMEN je raziskati pomen vode in vodnih okolij v Albaniji, Srbiji in Sloveniji (ASS), natančno dokumentirati in analizirati načine skozi katere posamezniki na omenjenih območjih živijo (oz. prilagajajo svoja življenja) glede na njihove okoljske, infrastrukturne, politične in emocionalne izkušnje vode. Izhajajoč iz t.i. okoljevarstvene antropologije, ki presega dualizem med naravo in kulturo in se osredinja na preplet med geološkim, hidrološkim ter družbenim, vsebina projekta raziskuje tovrstne preplete in odnosnosti v imenovanih vodnih okoljih posameznih rek. S podrobno analizo načinov skozi katere posamezniki in politične institucije razumejo in živijo vodo ter z njo povezane fenomene, bo dana raziskava prevpraševala in kritično premislila sodobne debate o ‘trajnosti’, ‘okoljevarstvu’, ‘odpornosti’, ‘prilagajanju’ in ‘ranljivosti’.  Kljub temu, da je raziskava zasnovana kot klasična antropološka študija, bo le ta, INOVATIVNO združevana s tehnikami daljinskega zaznavanja (DZ) in geografsko analizo. Posamezne raziskovalne faze bodo izvedene v sodelovanju z geodetinjo in geografom, ki bosta opravila analizo satelitskih posnetkov, geomorfološko in hidrološko analizo na izbranih območjih ASS. Tovrstnaanaliza bo antropologom ponudila longitudinalni vpogled na vodna telesa na (analiza DZ) in pod (geologija) zemeljskim površjem. CILJ projekta je raziskati pomen vode in premostiti njeno dualistično pojmovanje kot vir in kot resurs. Zanima ga, kaj ljudje iz nje delajo, kako jo čutijo, zaznavajo in si jo zamišljajo. Pri tem se bo njegova vsebina osredinila na človeško tvornost (agency) kot tudi tvornost vode same, njene zmožnosti, da ustvarja, navdihuje, preplavlja, osmišlja, ruši in uničuje. S tem bo projekt naslavljal sodobno okoljsko in ekološko obremenjenost z vplivom vode na krajino. Uporaba metod DZ in geografske analize bo raziskovalcem omogočila usmeriti pozornost v globoki preplet med geološkim, hidrološkim in družbenim v določenih vodnih okoljih v ASS. Skozi t.i. 'pretakanje' preko različnih disciplin in različnih konceptualnih orodij ter terminologij, bo vsebina omogočila lažje navigiranje projektnega načrta, hkrati pa bo doprinesla k etnografski analizi 'fluidnih okolij'.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen za razvoj znanosti je:  A) VSEBINSKA: Poglobljena in natačna etnografska študija bo razprla številne vpoglede v skoraj spregledano poglavje antropologije vode v JVE. Z združevanjem antropološkega pristopa z metodami DZ in geografsko ekspertizo se bo približala h holističnemu razumevanju življenja ob rekah in drugih vodnih telesih, na osnovi katerih bo lažje načrtovati ‘okoljevarstveno prihodnost’ v JVE kot tudi drugje. S pomočjo etnografskega gradiva bo raziskava analizirala in premislila sodobne debate in prakse povezane z okoljskimi politikami in spreminjajočimi vremenskimi vzorci, kot tudi delo številnih NGOjev, drugih okoljskih znanstvenikov in aktivistov. B) METODOLOŠKA: Predlagana raziskovalna skupina bo združevala tri izkušene antropologinje, ki se lahko ponašajo z več kot desetletnimi izkušnjami terenskega dela na območju ASS kot tudi JVE nasploh. Z obogatitvijo njihovih znanj s študijami iz DZ in gegrafije, bo raziskava odstrla nove vpoglede, ki bo vodili v ‘svežo’ in poglobljeno analizo rečnih okolij. Etnografski material, ki ga bo raziskava dokumentirala in zbrala tekom raziskave bo omogočil, da se poglobi in natančno analizira emska pojmovanja, ki so povezana z osebnimi in kolektivnimi imaginariji in izkušnjami vode. Emske opredelitve bodo kot vstopna mesta v etske analitske kategorije, ki se nanašajo na antropologijo vode v JVE. Na sploh pa bo meddisciplinarni pristop odprl nove vpoglede v prostorske in časovne odnose med ljudmi in njihovimi rečnimi okolji ter omogočil bolj poglobljeno razumevanje odnosov ljudi do vode in obratno.  Potencialni vplivi rezultatov projekta so sledeči:  1. Projekt se ukvarja s trenutno perečimi temami, kot so voda in z njo povezane razprave o okoljevarstvu, trajnosti, naturalizaciji, ki so bile doslej na območju JVE prezrte. Omenjene teme bodo premišljene in kritično predebatirane skozi etngrafski material, ki ga bomo zbrali na posameznih terenih. 2. Združevanje antropološke metode s tehnikami DZ in geografsko analizo bo odstrlo nov vpogled v prostorski in časovni odnos med ljudmi in njihovim okoljem ter omogočil v boljše razumevanje človeškega odnosa do vode, okolja in obratno. 3. Poglobljeno razumevanje fluidnih okolij bo omogočilo lažje oblikovanje integriranega ravnanja z vodo (ang. integrated water management), ki bo vodil v boljšo ‘prihodnost vode’.
Pomen za razvoj Slovenije
The project relevance is: A) THEMATICAL: This is a contribution to the anthropology of water in SEE and environmental anthropology. It will revisit and rethink the contemporary scholarly debates on the Anthropocene epoch, climate change, sustainability and wilderness. With its focus on the SEE, it will question if, how and where (in which levels of society) these debates feature in ASS public discussions and discourses as well peoples’ intimate lives. Attentive and detailed ethnographic study of experienced anthropologists will open up fresh insights into the almost overlooked chapter on the anthropology of water in SEE. By combining the classical anthropological approach with the remotely sensed analysis and geographical expertise this project will enable a more holistic understanding of water and try to make predictions about ‘environmental futures’ of the SEE and beyond. B) METHODOLOGICAL: The research team will conjoin 3 anthropologists who have a long-term ethnographic experience and rich research track in the areas under study: ASS and SEE in general. Enriched with the knowledge provided by an expert in remote sensing and a geographer, this research will run into novel insights that will navigate and widen the ethnographic analysis of ‘fluid environments’. On the whole, the ethnographic material gathered during our fieldwork will form the core insight which will enable us to delve into important emic concepts of personal and collective imaginative holds and experiences of water. These emic concepts will be the entry points into to etic, analytical categories on the anthropology of water in SEE. The potential impact of the results are:  1. The project deals with topical and yet so far underresearched issues such as environmentalism, sustainability and wilderness in SEE. The detailed ethnographic data will offer the material with which we aim to analyse and rethink the contemporary set of discourses and practices related to environmental policies and changing weather patterns, including the work of non-government organisations, various environmental scientists and activists. 2. The combination of ethnographic research with techniques of remote sensing and geographical analysis will offer novel insights into spatial and temporal relationships among people and their physical environments and lead to a better understanding of peoples’ relation to the water and vice versa. 3. An in-depth understanding of fluid environments will enable us to shape an integrated water management which will help to better navigate the water futures.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno