Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Implementacija aditivnih tehnologij v stomatološki protetiki

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.04.02  Tehnika  Materiali  Kovinski materiali 

Koda Veda Področje
T450  Tehnološke vede  Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki 

Koda Veda Področje
2.05  Tehniške in tehnološke vede  Materiali 
Ključne besede
dentalne zlitine, 3D tisk tehnologija, fizikalne, elektrokemijske lastnosti, zlitina/cement stična površina
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  16394  dr. Mirjam Bajt Leban  Gradbeništvo  Raziskovalec  2021 - 2022  280 
2.  31346  mag. Nina Gartner  Materiali  Raziskovalec  2019 - 2020  67 
3.  37501  dr. Miha Hren  Gradbeništvo  Raziskovalec  2019 - 2020  45 
4.  54141  Peter Jakovac  Stomatologija  Raziskovalec  2020 
5.  53789  dr. Matic Jovičević Klug  Materiali  Raziskovalec  2020 - 2021  79 
6.  52612  Domen Kanduti  Stomatologija  Raziskovalec  2020  10 
7.  08224  dr. Igor Kopač  Stomatologija  Raziskovalec  2019 - 2022  150 
8.  22315  dr. Tadeja Kosec  Kemija  Vodja  2019 - 2022  306 
9.  50743  Tomaž Košorok  Stomatologija  Raziskovalec  2019 - 2022 
10.  54140  Matej Kurnik  Stomatologija  Raziskovalec  2020 - 2022  10 
11.  08281  dr. Andraž Legat  Gradbeništvo  Raziskovalec  2019 - 2022  468 
12.  50153  Emir Mujanović  Materiali  Raziskovalec  2020 
13.  00965  dr. Maja Ovsenik  Stomatologija  Raziskovalec  2019 - 2022  467 
14.  39579  Rok Ovsenik  Stomatologija  Raziskovalec  2019 - 2022  19 
15.  15269  dr. Bojan Podgornik  Materiali  Raziskovalec  2019 - 2022  1.078 
16.  26237  dr. Marko Sedlaček  Materiali  Raziskovalec  2019 - 2022  236 
17.  24284  dr. Franci Vode  Materiali  Raziskovalec  2019 - 2022  151 
18.  20335  dr. Bojan Zajec  Gradbeništvo  Raziskovalec  2019 - 2020  172 
19.  32177  dr. Borut Žužek  Materiali  Raziskovalec  2019 - 2022  404 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0206  Inštitut za kovinske materiale in tehnologije  Ljubljana  5051622000  5.648 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  44.805 
3.  1502  Zavod za gradbeništvo Slovenije  Ljubljana  5866324000  9.932 
4.  1694  ORTHOS Zavod za ortodontijo in maksilofacialno ortopedijo, Ljubljana  Ljubljana  5918774  19 
Povzetek
Pri oskrbi endodontsko zdravljenih zob z odsotnostjo zadostnega kronskega dela zoba se manjkajoča zobna tkiva nadomešča z zatički z nazidki, ki omogočajo podporo in retencijo protetični restavraciji.   Za tovrstno restavriranje se uporabljajo ulitki iz različnih zlitin. Kot alternativna metoda pa se v zadnjem času vse bolj uporabljajo tudi kovinski materiali oz. restavracije, izdelane s hitro se razvijajočimi aditivnimi tehnologijami. Aditivne tehnologije so vse bolj uporabljene metode pri izdelavi različnih elementov za dentalno uporabo. Vendar pa obstaja velika potreba po podrobnem razumevanju fizikalnih lastnosti the materialov v zvezi s tehnološkimi parametri na eni strani ter klinično prakso na drugi strani. Glavni cilj projekta je preučevanje lastnosti kovinskih objektov, izdelanih po klasični metodi, primerjalno z objekti, izdelanimi po sodobnih metodah (3D tiskani materiali) za uporabo v zobozdravstvu, s podrobno študijo o fizikalnih, mehanskih in mikrostrukturnih lastnostih, ki vplivajo na klinično uspešnost. Drugi cilj je oblikovanje primernega tridimenzionalnega tiskanega zatička z nazidkom in izbor najustreznejšega cementa za optimalno klinično uporabo. Preiskovali bomo mehanske, fizikalne, kemične, korozijske, dinamične in metalografske lastnosti dentalnih zlitin, izdelanimi  z različnimi tehnološkimi postopki. Med mehanskimi lastnostmi bomo preiskovali lastnosti, kot so: natezna trdnost, zaostale napetosti in lastnosti materialov po cikličnem utrujanju. Metalografska preiskava bo obsegala študijo o velikosti in porazdelitvi mikrostrukturnih zrn v dentalnih zlitinah in na površini, kjer gre za stično področje s   cementom. Za študijo intermetalnih faz bo izvedena linijska in površinska analiza EDS, podprta z EBSD in TEM analizo na prerezih. V študiji bo uporabljena tudi rentgenska mikrotomografija, ki bo omogočila preučevanje trodimenzionalnih struktur materialov. S to metodo se bodo na mikrometrski ravni ugotavljale poroznosti oz. razne nepravilnosti in druge značilnosti. Spremljali bomo trdoto kovinskih objektov v odvisnosti od mikrostrukture. V študijo bodo vključene elektrokemijske preiskave za študijo korozijskih lastnosti v umetni slini. Ocenili bomo občutljivost na lokalno vrsto korozije. Poleg tega bomo v študiji uporabili spektroskopske metode, kot so rentgenska elektronska spektroskopija, Raman in XRD spektroskopija, da bi razumeli strukturo pasivnih slojev, določili morebitno povečanje korozijske občutljivosti in določili lastnosti površine dentalnih materialov. Projekt bo izboljšal znanje o lastnostih dentalnih zlitin, uporabljenih v kombinaciji s sodobnim načinom izdelave z aditivnimi tehnologijami. Znanje o lastnostih materialov je pomembno ne le za izboljšano obravnavo pacientov, temveč tudi za splošne izboljšave glede uporabe različnih materialov v zobozdravstvu (protetika, ortodontija), pa tudi v korist industrije.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani projekt v celoti sovpada s prednostnimi nacionalnimi raziskovalnimi cilji, saj povezuje področje naprednih materialov in tehnologij s tehnološkim razvojem za trajnostno gospodarstvo.   Nove razvojne tehnologije na področju dodajne izdelave/proizvodnje zagotavljajo velik vpliv na trajnostno gospodarstvo. V tem trenutku beležimo velik razvoj tehnologij 3D tiskanja – predvsem na področju polimerov in kompozitnih materialov, ki pa usmerja hiter razvoj tudi na področju kovin.   Trenutno je poudarek na razvoju tehnologij, manjkajo pa obsežne raziskave o lastnostih 3D proizvedenih kovin in 3D tiskanih kovinskih delov. Združevanje tehnološkega razvoja ter karakterizacije razvitih kovin in 3D delov, kot je predlagano v tem projektu, je velik korak pri obvladovanju tehnološkega razvoja in razumevanja materialnih lastnosti.   3D tiskani objekti imajo povsem drugačne lastnosti kot »izhodni« kovinski material. Zato je zelo pomembno, da se preuči vplive tehnoloških parametrov na lastnosti 3D tiskanih materialov, vključno z mehanskimi, kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi. S poznavanjem značilnosti in lastnosti materiala, kot je predlagano v tem raziskovalnem projektu, se pričakuje velik napredek te hitro razvijajoče tehnologije.   Glede na to, da so taki materiali v osnovi zelo obstojni in se uporabljajo v najzahtevnejših industrijskih in medicinskih sistemih, je ključno definirati pogoje in parametre, kjer je njihova trajnost lahko bistveno zmanjšana. Nenadna okvara industrijskih in medicinskih sistemov lahko poleg velike gospodarske škode povzroči tudi ekološke katastrofe in neposreden vpliv na človeka. Običajno so take odpovedi posledica pomanjkanja temeljnih raziskav lastnosti uporabljenih materialov.   3D tehnologija tiskanja kovinskih materialov je od najnovejših in hitro razvijajočih dodajnih tehnologij, ki ponuja veliko potencialnih aplikacij. Zato je zelo pomembno, da se tehnološke izboljšave in karakterizacija materialov delajo vzajemno. Pričakujemo, da bodo naši rezultati, objavljeni v revijah z visokim faktorjem vpliva, dali velik prispevek znanosti na področju materialov in dodajnih tehnologij. S sodelovanjem strokovnjakov iz različnih inštitutov in industrije bomo zagotovili tudi sprotni prenos naših rezultatov v prakso in usmerjanje tehnoloških raziskav v reševanje specifičnih industrijskih problemov.
Pomen za razvoj Slovenije
V najbolj prodornih podjetjih se že dalj časa zavedajo pomena pravilne izbire materialov in optimalnih izdelovalnih/proizvodnih tehnologij, saj je to pogoj za ustrezno konstrukcijske rešitve in kvaliteto njihovih proizvodov. Eno od glavnih meril izdelave na osnovi dodajnih tehnologij je zagotavljanje ustrezne trajnosti pri izbranih pogojih okolja (kombinacija mehanskih, fizikalnih in kemijskih obremenitev). 3D tiskanje je nova tehnologija, ki se hitro razvija in omogoča širok spekter potencialnih aplikacij. Predstavlja pomembno tehnološko in znanstveno področje, predvsem zaradi zahtev glede kompleksnih delov in večjega števila novih materialov (posebne zlitine in prevleke, novi načini spajanja materialov in višje funkcionalne zahteve). Pri tem je zelo pomembno, da poznamo lastnosti uporabljenega materiala in se tako izognemo nepravilnostim, ki vplivajo na kakovost izdelkov in s tem povezanih gospodarskih in družbenih koristi. Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da je prav pri 3D tiskanih dentalnih materialih zaradi direktnega vpliva na zdravje in kakovost življenja ljudi, ki imajo zoboprotetične posege, še posebej pomembno zagotavljati visoko kvaliteto matreialov. Žal pa pri hitrorazvijajočih tehnologijah znanje o lastnostih zaostaja za razvojem in uporabo tehnologij. V tem projektu želimo ravno poglobiti znanje o lastnostih 3D printanih dentalnih materialih v zoboprotetični tehniki.   Predlagani projekt je usmerjen v raziskave in nadaljnjo uporabo tehnologije in materialov na različnih področjih v dentalni medicini. Obstajajo visoke zahteve za opredelitev tehnoloških parametrov izdelovanja 3D printanih zatičkov. Izvedena bo karakterizacija fizikalnih, kemijskih in mehanskih lastnosti 3D printanih zatičkov in drugih 3D objektov. Cilji projekta so opredeliti mejne funkcionalne lastnosti za določene aplikacije v industriji in biomedicini. Za rezultate naših raziskav so izrazila zanimanje ključna podjetja v Sloveniji in v tujini. Naša raziskovalna skupina je sestavljena iz vodilnih strokovnjakov na področju znanja za hiter razvoj (Katedra za zobno protetiko-Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod za gradbeništvo Slovenije – Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijske zaščito in Inštitut za kovinske materiale in tehnologije). Sodelovali bomo tudi z raziskovalno skupino na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani – Laboratorij za sinergetiko.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno