Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive.

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.03  Družboslovje  Šport  Kineziologija - biomehanski, biometrični vidik 

Koda Veda Področje
B580  Biomedicinske vede  Okostje, mišice, revmatologija, lokomocija 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
šport, telesne (a)simetrije, jakost, moč, gibljivost, stabilnost, antropometrija, poškodbe, preventiva, vadba
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  54322  dr. Edwin Johnatan Avila Mireles  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2022  14 
2.  20216  dr. Jan Babič  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2019 - 2022  294 
3.  04954  dr. Milan Čoh  Šport  Raziskovalec  2019 - 2022  880 
4.  04955  dr. Ivan Čuk  Šport  Raziskovalec  2019 - 2022  1.057 
5.  14970  dr. Frane Erčulj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2019 - 2022  594 
6.  12289  dr. Aleš Filipčič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2019 - 2022  322 
7.  25596  dr. Vedran Hadžić  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2022  793 
8.  51692  Tjaša Kunavar  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2020 - 2022  22 
9.  53981  dr. Goran Marković  Šport  Raziskovalec  2020 - 2022  82 
10.  32616  dr. Andrej Panjan  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2019 - 2022  75 
11.  30885  dr. Tadej Petrič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2019 - 2020  196 
12.  38157  dr. Darjan Smajla  Šport  Raziskovalec  2019 - 2022  77 
13.  20755  dr. Matej Supej  Šport  Raziskovalec  2019 - 2022  347 
14.  21495  dr. Nejc Šarabon  Šport  Vodja  2019 - 2022  931 
15.  53299  Andrej Trošt    Tehnični sodelavec  2020 - 2021 
16.  31012  dr. Janez Vodičar  Šport  Raziskovalec  2019 - 2022  302 
17.  35490  dr. Matej Voglar  Šport  Raziskovalec  2019 - 2022  100 
18.  03465  dr. Milan Žvan  Šport  Raziskovalec  2019 - 2022  642 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2413  Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju  Izola  1810014005  9.225 
2.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.664 
3.  0587  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  Ljubljana  1627040  19.172 
4.  3001  S2P, znanost v prakso, d.o.o.  Kranj   3736903  948 
Povzetek
V projektu se bomo celovito ukvarjali s telesnimi (a)simetrijami. Te so bile v posameznih športnih panogah sicer že predmet preteklih raziskav, vendar številna pomembna vprašanja ostajajo neodgovorjena: - V katerih športih tekmovalna pravila, gibalna struktura tehničnih elementov in ustaljene vadbene prakse spodbujajo nastanek telesnih (a)simetrij? - Kakšna je povezava med različnimi vidiki telesnih (a)simetrij – globalno:lokalno in gibljivost:jakost:moč:stabilnost? - Kakšne vadbene pristope uporabiti s ciljem odprave asimetrij za namen varnega športnega udejstvovanja na različnih ravneh? Na ta vprašanja bodo odgovorile študije našega predlaganega projekta. Poškodbe v športu zaznamujejo tako posameznika, čigar aktivnost v športu se lahko prekine za pomembno dolgo obdobje, kot tudi klube, zveze in širšo družbo, saj zdravljenje poškodb zahteva visoke stroške. Prijavitelji projekta želimo: - A) prispevati prepotrebno manjkajoče temeljno znanje o naravi telesnih asimetrij in o povezavi (a)simetrij in športnih poškodb; - B) preučiti različne možnosti za odpravljanje asimetrij in zdravljenje pogostih poškodb. V prvem vsebinskem sklopu projekta bomo analizirali športe in športna gibanja z vidika spodbujanja (a)simetrij in posledično poškodb. Pri tem bodo vključene tako značilnosti gibalnih vzorcev v športu, kot tudi pravila in tipične prakse treninga. V drugem vsebinskem delu bomo na večjem vzorcu športnikov iz različnih disciplin izvedli meritve (a)simetrij z obsežno testno baterijo (meritve jakosti, moči, ravnotežja, gibljivosti in kinematike/dinamike cikličnih in acikličnih gibanj). Nato bomo retrospektivno in prospektivno beležili prisotnost poškodb, kar nam bo razkrilo podrobnosti povezav različnih asimetrij in tveganjem za poškodbe. Zadnji večji sklop zajema intervencijski študiji, v katerih bomo - preverili učinkovitost dveh tipov vadbe (lokalno usmerjene in globalno usmerjene) pri odpravljanju različnih asimetrij pri športnikih - raziskali učinke vadbe ter funkcionalne magnetne stimulacije za zdravljenje prej omenjenih poškodb in odpravljanje asimetrij, ki tem poškodbam botrujejo. V projektu bomo torej preučili tako povezanost asimetrij in poškodb, kot tudi načine za odpravo. Projektni konzorcij razpolaga z široko paleto visoko-kakovostne merilne opreme in znanj ter izkušenj za uporabo le-te, kar nam bo omogočalo celostno in natančno vrednotenje (a)simetrij. Raziskovalci, udeleženi v projektu so v preteklosti že sodelovali s številnimi športnimi in zdravstvenimi (krovnimi) organizacijami, kar bo olajšalo rekrutacijo zadostnega števila ciljnih preiskovancev. Pridobljeno znanje v projektu bo koristno za športnike, klube in zveze ter splošno populacijo, saj bo pripomoglo k učinkovitejšemu spopadanju s športnimi poškodbami in pogostimi bolečinskimi sindromi. Izboljšanje preventivnih aktivnosti bo mogoče prenesti tako na rekreativne športnike in deloma tudi na splošno populacijo. V prvem delu projekta bomo pridobili tudi pomembna nova temeljna znanja o povezanosti različnih pojavnih oblik (a)simetrij in športnih poškodb, ki bodo predstavljala pomembno osnovo za nadaljnje aplikativno raziskovanje v tem projektu. Tekom projekta pričakujemo tudi nadgradnjo merilnih postopkov, kar bo omogočalo vedno bolj kakovostno raziskovalno delo, medtem ko bodo partnerji, uporabniki znanj oziroma sodelavci iz gospodarstva deležni številnih povratnih informacij pomembnih za njihov inovativni razvoj vadbene/terapevtske/merilne opreme, kar jim bo omogočalo optimizacije in še višjo konkurenčnost na trgu.
Pomen za razvoj znanosti
Ključne točke: - Ugotovitev novih, do sedaj neodkritih povezav med različnimi pod-vrstami asimetrij ter povezav med (a)simetrijami in poškodbami. - Prepoznavanje gibanj, pravil in praks v športih, ki spodbujajo nastanek telesnih asimetrij. - Sestavljanje in preverjanje učinkov različnih inovativnih, celostno zasnovanih intervencij pri odpravljanju (a)simetrij in izbranih poškodb. - Zagotovitev dokazov o učinkih funkcionalne magnetne stimulacije, ki do sedaj ni dobro raziskana, a veliko obeta kot rehabilitacijska metoda. - Optimizacija trenažnega procesa z vidika preventive pred poškodbami in boljša kakovost nadaljnjih praks (boljše zasnovane preventivnih intervencij). - Temelj za nadaljnje raziskovanje intervencij za preprečevanje (a)simetrij in poškodb. - Globalno manjša pojavnost (a)simetrij, posledično poškodb in stroškov oskrbe. - Optimizacija funkcionalno-diagnostičnih postopkov v športu in medicini. Ugotovitve bi pomembno nadgradile znanje o pomenu telesnih (a)simetrij za varnost in učinkovitost človekovega gibanja na splošno in specifično v športu, saj bo projekt naslovil razlike med športniki v različnih športih s širokim naborom mer telesnih asimetrij kot potencialnih dejavnikov tveganja. Dopolnitev teh izsledkov prinaša intervencijska študija, ki bo predstavljala pomemben korak k optimizaciji postopkov za vzpostavitev ustrezne simetričnosti mišično-skeletnega sistema športnikov iz različnih panog in s tem zniževanjem incidence poškodb. Rezultati intervencijske študije, tako o učinkovitosti različnih gibalno-terapevtskih pristopov kot funkcionalne magnetne stimulacije, ne bodo uporabni zgolj v preventivne namene, vendar tudi v procesu rehabilitacije ter predvsem varnega vračanja v športno aktivnost po poškodbi, ki se izkaže kot ključno za izogib ponovitvi poškodbe. Največja dodana vrednost študij v projektu je njihova več-plastnost, saj imamo namen zajeti širok nabor športnih panog in številne vrste asimetrij (lokalne in globalne, asimetrije v gibalnih sposobnostih, strukturne asimetrije), preučiti medsebojne vplive med asimetrijami ter preveriti več različnih pristopov k odpravljanju vseh vrst asimetrij. Na novo odkriti odnosi med različnimi tipi (a)simetrij bodo omogočali trenerjem in drugim strokovnim delavcem na področju športa (fizioterapevti, zdravniki, meroslovci, idr.) oblikovati kakovostnejše in celostne ukrepe za preprečevanje, katerih inovativen primer bomo preizkusili v drugem delu projekta. Hkrati projekt prinaša obogatitvena znanja na področju športne diagnostike, saj bomo tekom meritev izoblikovali inovativno celostno testno baterijo, s katero bo moč odkriti vse ključne (a)simetrije, ki predstavljajo tveganje za poškodbo. Kombinacija analize športov in omenjenih novo odkritih odnosov med asimetrijami in poškodbami bo omogočala tudi optimizacijo trenažnega procesa z vidika izogibanja asimetrijam v prvi vrsti, kar bo bistveno razbremenilo klube, zdravstvene službe in posredno zmanjšalo stroške oskrbe poškodb na globalni ravni.
Pomen za razvoj Slovenije
Ključne točke: - - Povratna informacija izdelovalcem merilne opreme in pomoč pri optimizacijah. -  - Razvoj funkcionalno-gibalne in specifično športne diagnostike  ter prispevek k dvigu kakovosti raziskovalnega dela na mednarodni ravni. - - Povratne informacije za nadaljnji razvoj funkcionalne magnetne stimulacije kot obetajoče rehabilitacijske metode. -  - Globalno zmanjšanje pojavnosti poškodb (rekreativni in vrhunski šport ter splošna populacija). - - Razširitev obstoječih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov z novimi, inovativnimi pristopi in znanjem. - - Obogatitev sistemskega ukrepanja za promocijo zdravja. Razlaga: V okviru projekta bodo uporabljeni inovativni merilni pristopi, saj je predvidena uporaba široke palete merilne in programske opreme, med katerimi so tudi do sedaj redko uporabljene izvirne rešitve. Projekt bo prinesel povratno informacijo oblikovalcem in proizvajalcem  iz gospodarstva o uporabnosti te opreme in izpostavil morebitne pomanjkljivosti. Intervencijske študije bodo ovrednotile in pokazale uporabnost in učinkovitost funkcionalne magnetne stimulacije in tako pomagale k nadaljnjemu razvoju na področju dopolnilnih rehabilitacijskih metod. V navezi z dodatnimi partnerji, kot je denimo IskraMedical, d. o. o, katerih stimulator bomo predvidoma uporabili, bi lahko na podlagi povratnih informacij oziroma ugotovljenih pomanjkljivosti optimizirali aplikatorje magnetne stimulacije (npr. primernost razpona jakosti stimulacije). Predvidevamo, da tekom projekta razvit vsaj en nov tip aplikatorja, za katerega bo zaradi inovativnosti lahko vložena tudi patentna prijava. Ena tovrstna prijava je bila v podobnem sodelovanju z omenjenim partnerjem že vložena. V programsko opremo stimulatorja bomo na podlagi rezultatov naših študij, pregleda literature in ekspertne analize vključili preventivne in rehabilitacijske protokole za različne patologije, kar bo pomembno olajšalo delo strokovnjakom na tem področju.  V kolikor se merilna oprema ali drugi aparati izkažejo kot koristni in učinkoviti, bi to lahko izdelovalcem dodatno pomagalo pri promociji in prodaji. Sčasoma se lahko skleni krog med raziskovalci in gospodarstvom, v katerem se bodo merilne naprave in merilni postopki vzajemno nadgrajevali in izpopolnjevali. Tako bodo raziskovalci lahko še kakovostneje prihajali do temeljnih in aplikativnih znanj, medtem ko bodo sodelavci iz gospodarstva postali še konkurenčnejši na trgu. Pridobljena aplikativna znanja s podporo temeljenjih znanji iz pregleda literature in prvega dela projekta bodo dovolj obširna, da se v obliki predmeta ali vsaj dela predmeta vključijo v obstoječe strokovne in univerzitetne študijske programe na področjih fizioterapije, kineziologije, športnega treninga in športne medicine, kar bi nedvomno pomembno nadgradilo širino in globino programov. Poskrbeli bomo, da številna nova znanja dosežejo tudi že izobražene strokovnjake na področju preko strokovnih in zdravstvenih konferenc in oblikovanj dodatnih izobraževan ter licenciranj.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno