Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj trajnostnega modela rasti "zelenega pristanišča"

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.19.03  Tehnika  Promet  Prometni sistemi 
2.20.00  Tehnika  Vodarstvo   

Koda Veda Področje
T300  Tehnološke vede  Tehnologija vodnega prevoza 

Koda Veda Področje
2.01  Tehniške in tehnološke vede  Gradbeništvo 
2.07  Tehniške in tehnološke vede  Okoljsko inženirstvo 
Ključne besede
pomorstvo, obalni inženiring, pomorski promet, varnost v pomorstvu, pristanišča, morsko okolje, morsko dno
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (21)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04650  dr. Oliver Bajt  Varstvo okolja  Raziskovalec  2019 - 2023  441 
2.  35785  dr. Bojan Beškovnik  Promet  Raziskovalec  2019 - 2023  218 
3.  05249  dr. Jadran Faganeli  Varstvo okolja  Raziskovalec  2019  580 
4.  55172  Matjaž Felicijan    Raziskovalec  2022 - 2023 
5.  21174  dr. Aleksander Grm  Mehanika  Raziskovalec  2019 - 2020  65 
6.  11069  dr. Lovrenc Lipej  Biologija  Raziskovalec  2019 - 2023  1.076 
7.  29346  dr. Blaž Luin  Promet  Raziskovalec  2020 - 2023  127 
8.  38852  Alan Mahne Kalin  Promet  Tehnični sodelavec  2019 - 2023  17 
9.  05226  dr. Vlado Malačič  Vodarstvo  Raziskovalec  2019 - 2023  366 
10.  27504  dr. Borut Mavrič  Biologija  Raziskovalec  2019 - 2023  357 
11.  25049  mag. Dean Mozetič  Računalništvo in informatika  Tehnični sodelavec  2019 - 2023  18 
12.  21856  dr. Marko Perkovič  Promet  Raziskovalec  2019 - 2023  643 
13.  20320  dr. Boris Petelin  Vodarstvo  Raziskovalec  2020 - 2023  133 
14.  05101  dr. Stojan Petelin  Promet  Upokojeni raziskovalec  2019  650 
15.  34474  dr. Valentina Pitacco  Biologija  Raziskovalec  2020 - 2021  80 
16.  22355  dr. Sašo Poglajen  Arheologija  Raziskovalec  2019 - 2023  103 
17.  51099  Jure Srše  Promet  Tehnični sodelavec  2019 - 2023  33 
18.  31405  dr. Maja Stojaković  Promet  Raziskovalec  2020 - 2023  42 
19.  16152  dr. Elen Twrdy  Promet  Raziskovalec  2020  600 
20.  20935  dr. Peter Vidmar  Promet  Vodja  2019 - 2023  372 
21.  20838  dr. Patrick Vlačič  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2023  152 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0600  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet  Portorož  1627015000  6.677 
2.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.476 
3.  3891  SIRIO, podjetje za navtiko, ribištvo in trgovino, d.o.o., Koper - izbrisana, dodana za namen oddaje PRU  Koper  5655170 
Povzetek
EU sledi trendom povečanega blagovnega toka, zmanjšanju uzurpacije okolja in konkurenčnosti transportno-logističnih storitev na evropskem in globalnem trgu. Evropska Komisija je leto 2018 posvetila multimodalnosti. Med ključne teme uvršča področje razvoja multimodalne infrastrukture, ki bo okrepila delovanje TEN-T omrežja. Slovenija zasleduje evropsko politiko na področju razvoja multimodalne infrastrukture. Gre za več projektov in raziskav s področja razvoja železniške in pristanišče infrastrukture, ki sta ključni za delovanje multimodalnega transporta ter razvoja jedrnih TEN-T koridorjev preko slovenskega ozemlja (Baltsko-jadranski koridor in Sredozemski koridor). Dosedanje sodelovanje in opravljene raziskave so pokazale, da je za tovrstne študije potrebno specifično znanje in dlje časa trajajoč raziskovalni pristop. Takšne študije ne morejo oz. so zelo težko izvedljive s standardnimi pristopi, temveč zahtevajo specifično raziskovalno orodje in veliko terenskih meritev ter raziskav (Site specific approach). Kompleksnost področja raziskovanja in multidisciplinarnost tem (prometno inženirstvo, obalno inženirstvo, morske vede itd.) zahtevajo zaporedno uporabo številnih  znanstvenih metod dela.  Cilji raziskav je preučiti navtične in obalne karakteristike Tržaškega zaliva in Koprskega pristanišča z vidika možnosti nadaljnjih poglabljanj plovnih poti, širitve priveznih površin, vplivov na morsko dno in obalno območje ter ogroženosti morja in kopnega. Cilj je priti do kakovostnih informacij, ki bodo temeljile na izsledkih raziskav in bodo osnova za dolgoročno načrtovanje razvoja pomorskega prometa v Sloveniji z vidika navtike, obalnega inženirstva in ter družbenega in ekonomskega tveganja. Specifični cilji: Analiza navtičnih karakteristik ladijske plovne poti v Tržaškem ter ožje v samem Koprskem zalivu Analiza vplovnih kanalov in privezov z vidika srednje in dolgoročnih razvojnih načrtov pristanišča Analiza priveznih mest za predvideno velikost ladij Vplivi posegov na okolje, predvsem na morsko dno z vidika biodiverzitete, onesnaženja in tokov ter resuspenzije sedimenta ob plovbi in manevriranju Analiza kvalitete sedimenta Morebitni čezmejni vplivi poglabljanja Ocena tveganja z navtičnega vidika in vidika industrijskih nezgod Preučitev nacionalnih in mednarodnih pravnih postopkov za pridobitev dovoljenj za izkop in odlaganje morskega odvečnega mulja in Analiza relevantnih mednarodnih, evropskih in nacionalnih predpisov in priprava okvirnih predlogov morebitnih izboljšav s poudarkom na varnosti in zaščiti pomorske plovbe in izboljšanju kakovosti morskega okolja. Vsebina projekta je aplikativna in v velikem interesu Luke Koper ter države Slovenije. Projekt spada v interdisciplinarno področje, saj gre za velike posege v morje. Ravno ekološki aspekt je najbolj sporen in v največji meri ovira nadaljen razvoj Luke Koper, s čimer se lahko tudi povsem poruši njena konkurenčnost. Ker je projekt interdisciplinaren in vključuje tri organizacije je razdeljen v delovne sklope (specifični cilji). Na posameznem delovnem sklopu dela ena ali več raziskovalnih organizacij (partneric), ker se raziskovalne vsebine izvajajo zaporedno ali vzporedno. Plan dela je zasnovan na konceptu delovnih sklopov, kjer ima vsak partner specifične naloge kot so opredeljene v prijavi.
Pomen za razvoj znanosti
Poglabljanje je izredno aktualna dejavnost v pomorskem prometu (Suez in Panama sta bila nedavno poglobljena zaradi plovbe nedavno zgrajenih ladij z velikim ugrezom), vendar le tam, kjer je svetovna potreba očitna. Znanstvene in okoljske rešitve za koprsko pristanišče bodo v bližnji prihodnosti postale osnova za številna pristanišča, ki se bodo soočala s podobnimi težavami. Zagotoviti čim večjo varnost plovil, tovora in vseh udeležencev v pomorskem prometu, tako iz socioloških in okoljevarstvenih pogledov, kot iz ekonomskih motivov, je že vrsto let najpomembnejša naloga in usmeritev širše mednarodne skupnosti. Slovenija mora kot podpisnica številnih mednarodnih pomorskih konvencij in zagotoviti njihovo izvajanje. Razvoj pomoskega prometa in infrastrukture v Sloveniji ima zato mednarodni vpliv oz. mednarodni dejavniki vplivajo nanj. Poleg teh pa nanj vpliva še državna zakonodaja in lokalni dejavniki. Vsak poseg v morje ali obalni pas zahteva poglobljene študije, ki jih izvajajo le raziskovalne inštitucije.  Temeljni raziskovalni problem je ugotoviti navtične in obalne karakteristike Koprskega zaliva in koprskega pristanišča z vidika možnosti nadaljnjih poglabljanj plovnih poti in kanalov ter upravljanje z odvečnim materialom, širitve priveznih površin, vplivov na morsko dno in obalno območje ter ogroženosti morja in kopnega. Študije v sklopu teh raziskav so strateškega pomena saj podajajo smernice za razvoj pristaniške in širše transportne dejavnosti v Sloveniji. Omenjene raziskave so usmerjene v zagotavljanje okoljske in družbene sprejemljivosti rasti pristaniške dejavnosti oz. njenega prilagajanja potrebam trga ter po drugi strani tržne vzdržnosti in konkurenčnosti.  Pomemben znanstveni doprinos je kako minimizirati posege v morje na osnovi navtičnih in varnostnih študij. Optimirati oz. minimizirati je potrebno poglabljanje in zagotoviti minimalno podkobilično globino za posamezne vrste ladij. Pri tem pa je potrebno uskalditi zahteve in pričakovanja drugih subjektov v pomorskem podjemu kot so Pomorska uprava in ladjarji. Manjša količina izkopanega materiala predstavlja tudi manjšo ekološko obremenitev okolja, ki morajo biti analizirani.
Pomen za razvoj Slovenije
Gospodarska družba Luka Koper je nosilka pristaniške dejavnosti v Sloveniji in kot taka načrtuje in razvija svoj poslovni sistem. Ključni element razvoje je srednjeročno in dolgoročno načrtovanje, ki neposredno vključuje tudi velike prostorske posege za katere je potrebno pridobivati soglasja države oz. nosilcev javnih funkcij. Gospodarska družba ima poleg lastne poslovne odgovornosti zelo veliko družbeno odgovornost saj so vplivi odstopanj, zaostankov ali nezgod večplastni in imajo tudi mednarodni vpliv. Družba je neposredno tudi izrazila potrebo po kvalitetnih informacijah in celotnemu pregled potrebnih postopkov, dovoljenj, posrednikov,… za izvedbo odstranitve sedimentov iz pristanišča Koper; ter ovrednotenje teh korakov. V sklopu postopkov in pridobivanja dovoljenj pa se zahtevajo raziskave vplivov na okolje, varnostne analize, obseg načrtovanja, čezmejni vplivi idr. Namen raziskovalnega projekta je raziskati v kakšni meri so zahtevane raziskave sploh potrebne in zadostne ter postaviti raziskovalne okvire bodočih raziskav, ki so vezane na dolgoročno prostorsko načrtovanje posegov v morsko okolje.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno