Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vzpostavitev večnamenske evidence podatkov o nepremičninah in prostorskega informacijskega sistema za nepremičnine v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje (NEPIS-MP)

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.17.00  Tehnika  Geodezija   

Koda Veda Področje
P515  Naravoslovno-matematične vede  Geodezija 

Koda Veda Področje
2.07  Tehniške in tehnološke vede  Okoljsko inženirstvo 
Ključne besede
nepremičnina, kataster, zemljiška knjiga, upravljanje nepremičnin, prostorski podatki, nepremičninski informacijski sistem, sodstvo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14001  dr. Marjan Čeh  Geodezija  Raziskovalec  2019 - 2021  230 
2.  11215  dr. Samo Drobne  Geodezija  Vodja  2019 - 2021  875 
3.  03784  dr. Miran Ferlan  Geodezija  Raziskovalec  2019 - 2021  471 
4.  54080  dr. Bujar Fetai  Geodezija  Raziskovalec  2020 - 2021  14 
5.  17560  Miran Janežič  Geodezija  Raziskovalec  2019 - 2021  157 
6.  24340  dr. Anka Lisec  Geodezija  Raziskovalec  2019 - 2021  817 
7.  15112  dr. Krištof Oštir  Geodezija  Raziskovalec  2019 - 2021  594 
8.  53214  Eva Primožič  Geodezija  Raziskovalec  2019 - 2021  22 
9.  38467  dr. Jernej Tekavec  Geodezija  Raziskovalec  2019 - 2021  63 
10.  31172  Katja Tič  Geodezija  Raziskovalec  2019 - 2021  48 
11.  18846  Barbara Trobec    Tehnični sodelavec  2019 - 2021  45 
12.  31173  Helena Žnidaršič  Geodezija  Raziskovalec  2019 - 2021  28 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0246  Geodetski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051649000  1.870 
2.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  26.269 
Povzetek
Kakovostni in celoviti podatki o pravnih in fizičnih lastnostih nepremičnin so ključnega pomena za upravljanje nepremičnega premoženja. V Sloveniji se institucije, kot so ministrstva, ki imajo v upravljanju praviloma večje število nepremičnin, soočajo z velikimi izzivi pri upravljanju nepremičnin ter načrtovanju dejavnosti in investicij v teh nepremičninah zaradi omejenega dostopa do informacij, ki so ključne za sprejemanje odločitev. Veliko oviro pri sprejemanju odločitev v zvezi z upravljanjem in koriščenjem nepremičnin takih institucije je mogoče najti v dejstvu, da odločevalci nimajo na voljo ustreznega nepremičninskega informacijskega sistema. S takim izzivom se med drugim srečuje tudi naročnik projekta, to je Ministrstvo za pravosodje RS, ki upravlja in uporablja za svoje dejavnosti množico nepremičnin po vsej Sloveniji.    Namen projekta je razviti konceptualni model za vzpostavitev večnamenskega informacijskega sistema s prostorsko podatkovno bazo o nepremičninah v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje RS (NEPIS-MP), ki bo v prvi vrsti zagotovila:  shranjevanje in vzdrževanje podatkov o nepremičninah, s katerimi razpolaga ministrstvo,  pregledovanje podatkov o nepremičninah tako z opisnim kot prostorskim poizvedovanjem,  informacije, ključne za upravljanje z nepremičninami in načrtovanje dejavnosti, ki se odvijajo na teh nepremičninah ter  povezovanje z vsemi uradnimi prostorskimi in nepremičninskimi evidencami.   Razvita bo konceptualna zasnova za NEPIS-MP, ki mora omogočiti različna prostorska in statistična poizvedovanja/poročanja ter tudi načrtovanje nadaljnjih prostorskih potreb in s tem vzporedno načrtovanje investicij v nepremičnine za potrebe Ministrstva za pravosodje RS.     Projekt vključuje naslednje ključne naloge:   pregled obstoječih nepremičninskih informacijskih rešitev, vključujoč analizo podatkov in postopkov, ki jih ima na voljo Ministrstvo za pravosodje RS; pregled nepremičnin v upravljanju ali najemu Ministrstva za pravosodje RS na podlagi uradnih nepremičninskih zbirk;  modeliranje postopkov za vzdrževanje podatkov o nepremičninah, ki jih ima v upravljanju Ministrstvo za pravosodje;  razvoj konceptualnega modela nepremičninskega informacijskega sistema, ki bo, ko bo NEPIS-MP vzpostavljen, omogočal:  pregled o urejenosti lastništva nepremičnin v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje v zemljiški knjigi s povezavo na dokumentacijo;   pregled urejenosti podatkov v zemljiškem katastru in katastru stavb na Geodetski upravi RS (evidence Geodetske uprave RS);  pregled in posodobitev temeljnih opisnih podatkov, vključujoč površine in rabo nepremičnin, predvsem v podporo upravljanju in preglednosti nad obveznostmi, ki izhajajo iz naslova lastništva nepremičnin;  različne vrste poizvedovanja in poročanja, vključno s pregledom zasedenosti objektov;  arhiviranje podatkov in dokumentacije, ki so pomembni za upravljanje nepremičnin. primer podatkovne zbirke za izbrano skupino nepremičnin za ponazoritev podatkovnega modela in funkcionalnosti predlaganega nepremičninskega informacijskega sistema.   Razširjeni cilji naloge so identificirati vse tiste primarne in sekundarne podatkovne vire, ki bodo omogočali ustrezno uporabo teh podatkov v postopkih upravljanja nepremičnin. V primeru problematičnih ali neobstoječih podatkovnih virov se pripravi predlog ukrepov za zagotovitev teh podatkov.     Glavni rezultat naloge bo torej konceptualni model nepremičninskega informacijskega sistema, ki bo v primeru realizacije prispeval predvsem k:  učinkovitemu upravljanje nepremičnin v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje RS ter v uporabi pravosodnih organov (sodišč, tožilstev, državnega odvetništva idr.);  učinkovitemu načrtovanje in koordiniranje prostorskih potreb pravosodnih organov ter učinkovitemu vodenju investicij in investicijsko-vzdrževalnih del za potrebe teh organov;   povezljivosti nepremičninskega informacijskega sist
Pomen za razvoj znanosti
Sam pristop k izgradnji koncepta informacijskega sistema, kjer so povezani uradni podatki o nepremičninah z lastnimi podatki Ministrstva za pravosodje RS (velja lahko tudi za druge gospodarske družbe ali podjetja) omogoča nadaljnji razvoj oziroma nadgradnjo nepremičninskih evidenc. Možnosti, ki jih danes ponuja informacijska tehnologija teži k on-line povezovanju različnih informacijskih sistemov, a še danes niso popolnoma izkoriščene. Takšen koncept izgradnje bo sprejet pri modeliranju postopkov, ki izhajajo iz nalog ministrstva in pri razvoju samega konceptualnega modela nepremičninskega informacijskega sistema. Načrtovanje modeliranja bo zato zgrajeno s sodobnimi informacijskimi orodji, ki bodo grafično in atributno ponazarjali povezovanje posameznih administrativnih nalog z informacijskim sistemom (diagrami aktivnosti – Activity diagram in Razredni diagram - Class Diagram in uporabniški diagram - Use Case Diagram). Načrtovan pristop ima velik potencial za v mednarodnem znanstvenem prostoru odmevne dosežke.
Pomen za razvoj Slovenije
Nepremičninski podatki za institucije kot je Ministrstvo za pravosodje, kakor tudi za druge gospodarske družbe ali podjetja, ki imajo v lasti ali najemu veliko nepremičnin, imajo veliko vrednost in pomen saj v prvi vrsti omogočajo temelj za odločanje pri upravljanju premoženja. Slednje je pomembno tudi z vidika opravljanja svoje dejavnosti, različni zakonski predpisi pa takim institucijam nalagajo in določajo tudi obveznosti. Zato je pomembno za takšno institucijo, da ima na voljo ustrezne podatke o nepremičninah, ki prispevajo k boljšemu upravljanju premoženja. Ustrezno upravljanje premoženja zahteva, da so informacije o nepremičninah na voljo, ko se sprejemajo odločitve o koriščenju lastnih nepremičnin (prostorov), vzdrževanju le teh ipd. Rezultati projekta so tako relevantni in zanimivi za vse javne in zasebne organizacije, ki upravljajo z večjim številom nepremičnin. Prednost predlaganega nepremičninskega informacijskega sistema je v povezovanju in dopolnjevanju uradnih evidenc s svojimi lastnimi podatki. Rešitev omogoča različne statistične analiz in poizvedovanja, kar je pomembno za razvojno naravnanost vsake večje institucije.
Najpomembnejši znanstveni rezultati
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2020
Zgodovina ogledov
Priljubljeno