Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
B420  Biomedicinske vede  Prehrana 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
simboli na živilih, označevanje živil, profiliranje živil, reformulacija živil, prehrana, javno zdravje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  27975  dr. Urška Blaznik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2021  202 
2.  24228  dr. Matej Gregorič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2021  226 
3.  39476  Maša Hribar  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2021  61 
4.  51995  dr. Hristo Hristov  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2021  55 
5.  54315  Sanja Krušič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2020 - 2021 
6.  22463  dr. Anita Kušar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2019 - 2021  108 
7.  39242  dr. Nina Mikec  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2019 - 2020  20 
8.  50408  dr. Urška Pivk Kupirovič  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2019  25 
9.  24300  dr. Igor Pravst  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Vodja  2019 - 2021  317 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  3018  INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, Ljubljana  Ljubljana  3609081000  492 
2.  3333  NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE  Ljubljana  6462642  18.424 
Povzetek
Tako v Sloveniji kot mnogih drugih razvitih državah predstavljajo kronične nenalezljive bolezni najpogostejši vzrok za prezgodnjo umrljivost. Mnoge so tesno povezane s prehrano, ki lahko deluje bodisi kot dejavnik tveganja, bodisi kot zaščitni dejavnik, ki krepi zdravje in izboljša kakovost življenja. V povezavi s tem je pomembno potrošniško razumevanje in prepoznavanje zdravju bolj koristnih živil, ki je lahko za povprečnega potrošnika velik izziv. Potrošnik ima pravico, da na podlagi verodostojnih podatkov oceni, ali je neko živilo zanj primerno, kakšna je njegova sestava in ali je res zdravju koristno.  Z izborom živil se prebivalci kot potrošniki srečujemo vsakodnevno, proces izbora pa vključuje zapletene odločitvene procese. Konkurenca med proizvajalci živil je velika, zaradi česar se je povečalo število živil znotraj posamezne kategorije, tako prehransko bolj ali manj ustreznih. Označbe živil naj bi potrošniku omogočale čim hitrejšo in čim lažjo izbiro živil, lahko pa mu tudi pomagajo razlikovati tovrstna živila in s tem vplivajo na njegovo izbiro in posledično na prehranski status. Lajšanje izbora živil s prehransko ugodno sestavo in možnost vzpostavitve nacionalne sheme označevanja za lažjo prepoznavo in izbiro zdravju koristnih živil sta predvidena tudi v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. Predmetni projekt naslavlja pomemben izziv, ki ga je potrebno razrešiti za uspešno vzpostavitev dodatnega prostovoljnega označevanja živil na nacionalnem nivoju, in sicer vzpostavitev kriterijev takšne sheme. S simboli označena živila so za potrošnike privlačnejša, prav tako predstavljajo pomemben element označbe, ki jim je v pomoč pri razumevanju informacij na živilih in jasnejši odločitvi za nakup prehransko ustreznejšega živila. Zunaj Slovenije je v uporabi vrsta takšnih simbolov, ki se najpogosteje pojavljajo na sprednji strani embalaže živila oz. v osrednjem vidnem polju. Merila za dodelitev takšnih simbolov morajo biti skladna s prehranskimi smernicami, upoštevajoč javno-zdravstvene vidike, hkrati pa morajo naslavljati tudi pričakovanja oziroma potrebe potrošnikov in gospodarstva. V okviru projekta bomo naslovili sledeče cilje: (1) opredelitev ključnih parametrov, ki jih je potrebno upoštevati pri vzpostavitvi kriterijev nacionalne sheme; (2) določitev meril za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo, in (3) preverjanje ustreznosti predlaganih meril na reprezentativnem vzorcu živil. Posebna pozornost pri vzpostavitvi meril za simbol bo namenjena spodbujevalnemu učinku kriterijev za reformulacijo v povezavi s hranili, ki so pomembni z vidika javnega zdravja. Rezultati projekta bodo pomembno prispevali k oblikovanju in vodenju prehranske politike, predvsem pa k ureditvi področja učinkovitega označevanja za lažje razumevanje prehranskih informacij na živilih ter za spodbujanje proizvajalcev k reformulaciji živil. Rezultati bodo pomembni tudi za proizvajalce živil, da bodo lahko ustrezno načrtovali razvoj zdravju bolj koristnih živil, ki jih bodo s pomočjo razvitega programskega orodja lahko učinkovito promovirali, in seveda za potrošnike, saj jim bo tako omogočena lažja izbira živil, ki so koristna za njihovo zdravje. Projekt je razdeljen v tri sklope oz. delovne pakete: V prvem (DP1) bomo opredelili ključne parametre modela in usklajevanja z deležniki. Najprej bomo ob upoštevanju pričakovanj deležnikov opredelili ključne parametre prehranske kakovosti živil za vzpostavitev nacionalne sheme označevanja živil (N1.1), sledilo pa bo usklajevanje z identificiranimi deležniki (N1.2). V drugem sklopu (DP2) bomo pripravili merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo. Ta sklop bo vključeval dve nalogi, in sicer nalogi N2.1 (Priprava izhodiščnega predloga meril za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo) ter N2.2 (Modeliranje učinkov predlaganih meril na tržišče
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani projekt v celoti naslavlja cilje razpisa v temi 1.1.1. (Priprava orodja za lažjo prepoznavnost »zdravju koristnih živil« - določitev meril za dodelitev simbola živilom za ustrezno dodatno označevanje), saj bodo rezultat projekta prav takšna merila. Navedeno je skladno tudi s cilji Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025. V okviru predlaganega projekta bodo identificirane potrebe deležnikov in upoštevane pri razvoju modela dodatnega označevanja, ki bo tudi predmet obsežne analize in vrednotenja. Rezultat projekta bodo merila, ki jih bo mogoče vključiti v nacionalno zakonodajo z namenom vzpostavitve nacionalne sheme dodatnega označevanja živil z ugodnejšo prehransko sestavo. Rezultati predlaganega projekta bodo torej neposredno uporabni kot podlaga za odločitve o oblikovanju politik in za prenos znanja v prakso. Projekt bo tudi pomembno vplival na razvoj znanosti na področju prehrane in javnega zdravja. V okviru projekta bomo raziskovali predvsem področje profiliranja živil, in s tem prispevali k razvoju stroke na tem področju. Razviti bodo novi modeli za profiliranje živil, ki jih bomo inovativno testirali z uporabo podatkov o sestavi živil, ki izvirajo iz realnega okolja. Navedeno bo podpiralo razvoj novih orodij (ustreznega dodatnega označevanja), ki bodo potrošnikom olajšalo razumevanje prehranskih informacij o živilih in izbor živil z ugodno prehransko sestavo.
Pomen za razvoj Slovenije
Poleg velikega pomena za državo, bo imel projekt ugoden neposreden vpliv na nacionalno gospodarstvo, predvsem na živilsko-pridelovalno industrijo. Rezultati projekta bodo spodbujali nosilce živilske dejavnosti k reformulaciji in razvoju živil z izboljšano prehransko sestavo, kar bo izboljšalo njihovo konkurenčnost, tako na domačem kot mednarodnem tržišču.  Domača živilska industrija je tudi bolj prilagodljiva z vidika razvoja označb živil na domačem tržišču, kar pomeni da bo enostavneje implementirala dodatno označevanje živil, kar lahko povzroči pomembno prednost pred velikimi mednarodnimi korporacijami, ki imajo manjšo možnost prilagajanja embalaže živil posameznim tržiščem. To bo dodatno okrepilo domače živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji, kar bo imelo širše ugodne vplive, vključno z večjim gospodarskim razvojem, socialno kohezivnostjo in trajnostnim razvojem.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2019, 2020
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2019, 2020
Zgodovina ogledov
Priljubljeno