Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj modela za napovedovanje izpostavljenosti onesnaževalom v notranjem zraku v šolah in priprava z dokazi podprtih ukrepov za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
B680  Biomedicinske vede  Javno zdravstvo, epidemiologija 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
kakovost notranjega zraka, naravno prezračevanje, učilnice, model za napovedovanje izpostavljenosti onesnažilom v notranjem zraku
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11809  dr. Ciril Arkar  Energetika  Raziskovalec  2019 - 2022  344 
2.  30588  mag. Suzana Domjan  Energetika  Raziskovalec  2019 - 2022  172 
3.  05373  dr. Ivan Eržen  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2022  669 
4.  39036  An Galičič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2022  91 
5.  30640  dr. Andreja Kukec  Medicina  Vodja  2019 - 2022  369 
6.  33512  Uroš Lešnik  Varstvo okolja  Raziskovalec  2019 - 2022  133 
7.  12326  mag. Benjamin Lukan  Varstvo okolja  Raziskovalec  2019 - 2022  225 
8.  03408  dr. Sašo Medved  Energetika  Raziskovalec  2019 - 2022  806 
9.  12278  dr. Maja Rupnik  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2019 - 2022  683 
10.  29652  Vesna Viher Hrženjak  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2022  96 
11.  29659  Katja Zelenik  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2019 - 2022  38 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0782  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  Ljubljana  1627031  29.131 
2.  3333  NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE  Ljubljana  6462642  18.300 
3.  3334  NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO  Maribor  6489087  4.709 
Povzetek
Učenci v šolah preživijo tudi do 8 ur dnevno, zato je šolsko okolje pomemben dejavnik učenčevega zdravja. Številne raziskave, večinoma tuje, kažejo, da so učenci v učilnicah izpostavljeni prekomerno onesnaženemu zraku, ki pa ima dokazano negativen vpliv na zdravje, saj poviša umrljivost in obolevnost. Med številnimi onesnažili zraka v učilnicah so tudi taka, ki so po klasifikaciji Mednarodne agencije za raziskave raka uvrščene v skupino karcinogenih snovi, nekatera mikrobiološka onesnažila pa lahko povzročijo tudi nalezljive bolezni. Ukrep za blaženje izpostavljenosti onesnažilom v zraku v učilnicah je prezračevanje, ki je lahko naravno ali mehansko. Kljub temu, da so nove šole v zadnjem obdobju grajene po najvišjih merilih energijske učinkovitosti, kar vključuje tudi energijsko učinkovito mehansko prezračevanje, pa so obstoječe šole prezračevane naravno. V primeru šol, ki niso novogradnje oz. niso bile prenovljene, je kakovost zraka v učilnicah pogojena z ravnanjem uporabnikov, ki je vezano na lastnosti zmerno toplega tipa podnebja, za katerega je značilno naravno prezračevanje z odpiranjem oken in vrat. S projektom želimo raziskati možnosti, ki jih daje kontrolirano naravno prezračevanje z vidika kakovosti notranjega okolja in zmanjšanja izpostavljenosti učencev onesnažilom v zraku učilnic.   Cilji raziskovalnega projekta so:  identifikacija in karakterizacija virov onesnažil, ki vplivajo na kakovost zraka v učilnicah, meritve kakovosti zraka v učilnici in onesnažil v zunanjem zraku za parametrizacijo procesa onesnaževanja in prezračevanja. meritve tesnosti učilnic in postavitev hidravličnega modela prezračevanja. razvoj modela za napovedovanje izpostavljenosti onesnažilom v notranjem zraku v šolah z naravnim prezračevanjem glede na onesnaženost zunanjega okolja, pedagoški proces in tehnične lastnosti prostora. priprava z dokazi podprtih ukrepov za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic. preverjanje učinka pripravljenih ukrepov z meritvami kakovosti zraka v učilnici in vključitvijo sodobnih informacijskih tehnologij. Z izvajanjem projekta želimo pridobiti boljši vpogled v problematiko kakovosti zraka v učilnicah, zlasti glede naravnega prezračevanja in učinkovitosti le-tega. S projektom želimo prepoznati vire onesnaženosti zraka v učilnici v slovenskih šolah, opredeliti učinkovitost naravnega prezračevanja učilnic, pripraviti model za napovedovanje vrednosti onesnažil v učilnicah ter oblikovati z dokazi podprte ukrepe za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic. Izvajanje projekta bo imelo velik javnozdravstveni pomen, saj bo pripomogel k zmanjšanju izpostavljenosti učencev in tudi učiteljev onesnažilom v zraku učilnic. Za razvoj in implementacijo metodološkega pristopa smo oblikovali konzorcij, ki vključuje strokovnjake s področja javnega zdravja (NIJZ) in inženirskih strok (UL FS). Prav tako pa bodo meritve na terenu izvajali strokovnjaki iz akreditiranega laboratorija (NLZOH). Člani oblikovanega konzorcija imajo iz teme predloga projekta številne izkušnje na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Posledično bodo v predlaganem projektu sintetizirali pridobljeno znanje za razvoj modela, ki bo napovedoval izpostavljenosti onesnaževalom v notranjem zraku v učilnicah ter pripravili z dokazi podprte ukrepe za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic.
Pomen za razvoj znanosti
Na podlagi pregleda znanstvene in strokovne literature lahko izpostavimo, da se v mednarodnih krogih pojavlja težnja po razvoju različnih modelov za napovedovanje onesnažil v notranjem zraku. Otroci so v šolah izpostavljeni precejšnjemu tveganju za izpostavljenost onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih, saj preživijo veliko časa v šolah in so zaradi svoje fiziologije obravnavani kot občutljiva skupina prebivalstva.  Prav tako pa ni z vidika ohranjanja in krepitve zdravja zanemarljiva poklicna izpostavljenost. Glede na znana dejstva, najpomembnejši doprinos na znanstvenem in strokovnem področju, predstavlja razviti metodološki pristop, ki vključuje: identifikacijo virov onesnažil v slovenskih šolah ter v nadaljevanju njihova karakterizacija, ki bo opredelila nevarnost identificiranih virov. model za ovrednotenje učinkovitosti naravnega prezračevanja v šolah in oblikovanje z dokazi podprtih ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti učencev onesnažilom v zraku v učilnicah. Trenutno so v znanosti redko predstavljeni tovrstni ukrepi. prilagoditev najprimernejšega modela za napovedovanje vrednosti onesnažil v zraku v učilnici slovenskemu prostoru. Pri oblikovanju in implementaciji modela za ovrednotenje učinkovitosti naravnega prezračevanja ter posledično zmanjšanje izpostavljenosti uporabnikov v učilnicah, se bodo združili dosežki številnih znanosti (medicina, kemija, fizika, matematika, tehnika). V predlaganem projektu bomo celovito pristopili k ocenjevanju in obvladovanju onesnaženosti notranjega zraka v učilnicah in ponudil z dokazi podpre ukrepe za oblikovanje politik na področju zdravja in okolja.
Pomen za razvoj Slovenije
Napredek gospodarstva je tesno povezan z zmožnostjo družbe in posameznika za opravljanje dela, ki je najbolj odvisno od njegovega zdravja oz. delazmožnosti. Pomemben dejavnik tveganja predstavlja slaba kakovost notranjega zraka v delovnih prostorih. Rezultati projekta, s poudarkom na razvitem metodološkem pristopu, na populaciji učencev bodo z manjšimi popravki prenosljivi tudi v delovno okolje. Pričakujemo, da bodo rezultati projekta prispevali k izboljšanju kakovosti zraka v notranjih prostorih in s tem zmanjšanje tveganja za zdravje uporabnikov ter tudi na njihovo produktivnost in ustvarjalnost pri delu, prisotnost na delovnem mestu. Posledično pa znižanje stroškov, povezanih z boleznimi, ki so povezani s slabo kakovostjo zraka v zaprtih prostorih. Širši pomen za gospodarstvo pa se kaže tudi v zdravi, varni in odgovorni družbi. Z oblikovanjem z dokazi podprtih ukrepov pa bomo lahko tudi nudili podporo za spremembe veljavnih pravnih aktov na področju zdravja in okolja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2020
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2020
Zgodovina ogledov
Priljubljeno