Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Delež bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se zdravijo brez zdravil, in delež oseb z neprepoznano sladkorno boleznijo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
B680  Biomedicinske vede  Javno zdravstvo, epidemiologija 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
diabetes, neodkriti diabetes, epidemiologija, mejna bazalna glikemija, motena toleranca za glukozo, FINDRISC, diagnostika, zdravstveni ukrepi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  05373  dr. Ivan Eržen  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Vodja  2019 - 2021  664 
2.  39476  Maša Hribar  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2021  51 
3.  34122  Aleš Korošec  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2021  294 
4.  26411  Darja Lavtar  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2021  206 
5.  24300  dr. Igor Pravst  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2021  292 
6.  27897  dr. Jelka Zaletel  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2019 - 2021  643 
7.  38419  Metka Zaletel  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019 - 2021  256 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  3018  INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, Ljubljana  Ljubljana  3609081000  466 
2.  3333  NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE  Ljubljana  6462642  18.529 
Povzetek
Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 je strateški razvojni dokument Slovenije, katerega cilji so zmanjšati pojavnosti sladkorne bolezni tipa 2, preprečevati sladkorno bolezen tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem, zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni ter zmanjševanje zapletov in umrljivosti zaradi sladkorne bolezni. Sladkorna bolezen spada med najpogostejše razloge, zaradi katerih prebivalci Slovenije obiščejo zdravnika, podaljševanje življenjske dobe in staranje prebivalstva pa bo te potrebe še povečalo. Za evaluacijo aktivnosti, ki se že izvajajo, in za usmerjanje nadaljnjih aktivnosti v Sloveniji potrebujemo med drugim tudi kakovostno analizo stanja z vidika razširjenosti sladkorne bolezni v posameznih skupinah prebivalstva, oceno deleža bolnikov, ki sladkorno bolezen zdravijo brez zdravil ter oceno deleža tistih bolnikov, pri katerih sladkorna bolezen še ni odkrita.   Razširjenost sladkorne bolezni v posameznih skupinah prebivalstva, predvsem v povezavi s starostjo,  spolom, socialno ekonomskim statusom in geografskim območjem bivanja, je pomembna za oceno sedanjega bremena bolezni ter omogoča napovedovanje potreb v prihodnje in torej vnaprejšnje prilagajanje ukrepov v zdravstvenem sistemu in glede na identificirane potrebe tudi izven zdravstva. Natančnejša ocena deleža bolnikov, ki sladkorno bolezen zdravijo brez zdravil bo omogočila natančnejši izračun števila bolnikov s sladkorno boleznijo v Sloveniji, saj smo do sedaj za izračune uporabljali oceno deleža na podlagi študija literature iz drugih držav. S tem se bo izboljšala tudi točnost izračunavanja bremena bolezni danes in v prihodnje. Predvsem pa je za točnost napovedovanja bremena v prihodnje pomembna zanesljiva ocena deleža bolnikov, ki že imajo sladkorno bolezen, vendar zanjo še ne vedo, ter njihove značilnosti. Takšna analiza je tudi ključna povratna informacija o uspešnosti obstoječih programov preprečevanja in zgodnjega odkrivanja sladkorne bolezni in podlaga za prilagoditve ukrepov na tem področju.   Cilji predloga raziskovalnega projekta so torej ugotoviti razširjenost sladkorne bolezni v posameznih skupinah prebivalstva (starost, spol, socialno ekonomski status , geografsko območje bivanja), oceniti delež tistih bolnikov, ki imajo odkrito sladkorno bolezen, vendar jo obvladujejo brez zdravil, oceniti delež tistih bolnikov s sladkorno boleznijo v Sloveniji, pri katerih sladkorna bolezen še ni odkrita ter oblikovati predlog in priporočila za razvoj, implementacijo in evalvacijo programov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni.   Analizo razširjenosti sladkorne bolezni v posameznih skupinah prebivalstva in oceno deleža tistih bolnikov, ki imajo odkrito sladkorno bolezen, vendar jo obvladujejo brez zdravil bomo, če bo predlog raziskovalnega projekta sprejet, oblikovali na osnovi podatkov Nacionalno raziskavo o zdravju in zdravstvenem varstvu 2019, ki jo v letu 2019 izvaja NIJZ. Metodološko je to presečna raziskava z uporabo anketnega vprašalnika na osnovi metodologije European Health Interview Survey.  Vanjo je v celoti vključen vzorec 16.000 prebivalcev. Zbirka podatkov vsebuje sklope vprašanj o zdravstvenem stanju, dejavnikih zdravja in zdravstveni oskrbi in vsebuje vse podatke, ki jih predlog raziskovalnega projekta zajema.  S sekundarnimi analizami zbranih podatkov bomo lahko ocenili tudi nekatere druge značilnosti populacije, kot so npr. značilnosti življenjskega sloga, telesna teža, točkovanje po FINDRISC za oceno tveganja za pojav sladkorne bolezni, ter glede na to, da se raziskava izvaja že tretjič, ocenili tudi nekatere trende,  ki so pomembni predvsem za analizo prihodnjih potreb in ustrezno načrtovanje aktivnosti v prihodnje.   Za pripravo metodološko ustrezne ocene deleža bolnikov s sladkorno boleznijo v Sloveniji, pri katerih sladkorna bolezen še ni odkrita, bomo izvedli presečno raziskavo z uporabo (laboratorijskega) pregleda (tipa Health Examination Survey) . V raziskavo bodo povabljeni vsi tisti in
Pomen za razvoj znanosti
Poznavanje značilnosti bolnikov s sladkorno boleznijo (starost, spol, socialno ekonomski status, geografske značilnosti), poznavanje celotnega števila bolnikov s sladkorno boleznijo, oceno deleža bolnikov s še ne odkrito sladkorno boleznijo in poznavanje njihovih značilnosti so pomembni za razvoj stroke javnega zdravja in diabetologije ter družinske medicine. V strokovnih krogih bo s tem na voljo možnost za odziv stroke na dejansko stanje glede sladkorne bolezni v Sloveniji, tako z vidika razvoja strokovnih smernic, priporočil ter za nadgradnjo kliničnih praks in preventivnih programov.
Pomen za razvoj Slovenije
Vizija (do 2050) in Strategija (do 2030) razvoja Slovenije prepoznavata vlaganje v zdravje in v zdravstvo kot enega od ključnih elementov za razvoj gospodarstva. Obstoječi podatki namreč kažejo, da se pojavnost sladkorne bolezni pomika v zgodnejša življenjska obdobja in da se vrh pojavnosti že kaže v obdobju delovno aktivne populacije. Izsledki raziskave lahko pomagajo tudi k oblikovanju ukrepov za krepitev zdravja na delovnem mestu ter za izboljšanje delovne zmožnosti bolnikov s sladkorno boleznijo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2020
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno