Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.06.02  Družboslovje  Politične vede  Mednarodni odnosi 

Koda Veda Področje
S170  Družboslovje  Politične in upravne vede 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
Spremljanje in vrednotenje, pametna specializacija, strateška razvojno-inovacijska partnerstva
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  03791  dr. Maja Bučar  Družboslovje  Vodja  2019 - 2022  549 
2.  27501  dr. Matjaž Črnigoj  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  153 
3.  19075  dr. Andreja Jaklič  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  426 
4.  10201  dr. Borut Likar  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  793 
5.  23934  dr. Aleš Lipnik  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  67 
6.  33095  dr. Marko Lovec  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  296 
7.  51175  Polona Mlinarič    Tehnični sodelavec  2019 - 2022 
8.  02393  dr. Peter Stanovnik  Družboslovje  Upokojeni raziskovalec  2019 - 2022  494 
9.  02880  dr. Metka Stare  Družboslovje  Upokojeni raziskovalec  2019 - 2022  326 
10.  32172  dr. Peter Štrukelj  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  86 
11.  27579  dr. Boštjan Udovič  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  458 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000  2.606 
2.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  39.572 
3.  7097  Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper  1810014002  12.415 
Povzetek
Predlagani projekt pomeni nadaljevanje in nadgradnjo CRP »Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva (1.10.2016-30.9.2019). Na podlagi testirane metodologije za spremljanje in vrednotenje SRIPov kot osrednjega instrumenta za uresničevanje Strategije pametne specializacije (S4) je raziskovalna skupina, ki spremlja delovanje SRIPov od njihove ustanovitve dalje, opravila vmesno vrednotenje delovanja devetih SRIPov, ki so se oblikovali v 2017. Cilj projekta je nadgraditi izbrane kazalnike uspešnosti ter prispevati k oblikovanju ustreznih poročil o delu SRIPov, ki bodo upoštevala razvito metodologijo ter predlog kazalnikov. Na osnovi takih poročil bo raziskovalna skupina lahko izvedla kljub relativno kratkem časovnem obdobju po zaključku instrumenta vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti SRIP4 do konca 2022. Pomemben cilj projekta je tudi pripraviti predloge za nadaljnjo nadgradnjo sistema upravljanja SRIPov, ki bo omogočila še intenzivnejše sodelovanje ne le znotraj SRIPov temveč tudi med SRIPi. Izjemnega pomena je tudi oblikovati predloge za tesnejše vključevanje SRIPov v kreiranje raziskovalno-inovacijskih prioritet na ravni države ter za njihovo sodelovanje pri strateških usmeritvah slovenskega gospodarskega razvoja. S pomočjo SVRK pri pripravi podlag vezanih na S4 in za programiranje kohezijske politike po letu 2020, pa predlagani projekt cilja na vključenost in prispevek širšemu razvojnemu kontekstu države. Ob tesnem sodelovanju s pisarnami SRIPov se bo skupina osredotočila na pridobitev manjkajočih podatkov za izvedbo obeh analiz tudi na način, da bo nudila svetovanje pri pripravi letnih poročil SRIPom z opredelitvijo kazalnikov, ki naj jih le-ta zajemajo. Raziskovalna skupina je organizirana tako, da vsak od sodelujočih raziskovalcev redno spremlja delovanje izbranega SRIPa in tekoče zbira ustrezne informacije, ki bodo omogočile izvedbo ocene njihovega delovanja in presojo učinkovitosti. Pomemben sestavni del projekta je tudi sodelovanje z naročniki pri oblikovanju strokovnih podlag za pripravo poročil o izvajanju S4. Ob pričakovanjih, da se s pomočjo Strategije pametne specializacije oblikuje trajnejša in skladnejša raziskovalno- inovacijska politika, ki bo omogočila tudi osredotočenje razpoložljivih sredstev (tako finančnih kot človeških virov), je nujna celovita ocena izvajanega instrumenta, ki bo pomembno vplivala tudi na vrednotenje S4 in na programiranje kohezijske politike po letu 2020. Spremljanje in vrednotenje sedanje faze (do 30.9.2019) namreč omogoča, da se v nadaljevanju uvedejo določene korekcije in preusmeritve oziroma se instrument nadgradi. Zato je pomembna naloga predlaganega projekta ne le oceniti učinkovitost in uspešnost instrumenta SRIP kot takega , ampak analizirati, kako optimizirati realizacijo S4 in s tem prispevati gospodarskemu in raziskovalno-razvojnemu in inovacijskemu potencialu Slovenije.
Pomen za razvoj znanosti
Evalvacije na področju znanosti, tehnologije in inovacij so po analizah OECD (OECD 2012a) enako zahtevne kot so politike na tem področju, saj zadevajo različne akterje in institucije. Prav ta kompleksnost vpliva na prenos ugotovitev evalvacij v politiko- t. i. policy learning proces. Koordinacija politik in ukrepov, ki nastajajo v različnih oddelkih državne uprave in jih izvajajo različne agencije in institucije, je zahteven proces, ki predstavlja velik izziv za tvorce politik in ukrepov. Evalvacije morajo biti sprejemane kot integralni del oblikovanja ustrezne raziskovalno-razvojne in inovacijske politike, kjer se zagotavlja pomembne informacije za prilagajanje izvedbenih ukrepov (Fteval, 2012:3). Seveda pa je taka povratna zanka možna samo v institucionalnem okolju, kjer naročnik razpozna vrednost evalvacije in integrira ugotovitve v proces (pre)oblikovanja politike. Zato je razvoj metodologije z oblikovanjem ustreznih kazalnikov in izvedba vrednotenja specifičnega instrumenta kot je SRIP pomemben prispevek k razvoju stroke, saj ponuja inovativen pristop kombiniranja vmesnega in končnega vrednotenja, kjer je podlaga izvedbi ocene redno spremljanje delovanja SRIPov ter sprotno usmerjanje izvajanja instrumenta v smeri optimizacije rezultatov.
Pomen za razvoj Slovenije
Strateška razvojno inovacijska partnerstva prinašajo pomembno novost v način spodbujanja sodelovanja med podjetji, ter med podjetji in raziskovalnimi organizacijami znotraj v naprej definiranega prednostnega področja pametne specializacije. Pametna specializacija je usmerjena predvsem v dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Povezovanja v SRIP-e naj bi omogočila gospodarstvu bolj usmerjeno vključevanje v verige vrednosti, ki bo ne le uspešnejše, ampak tudi na tehnološko in inovacijsko bolj zahtevni ravni. Zato je njihovo spremljanje in vrednotenje izjemnega pomena, saj lahko pokaže, kako se udejanja S4 in kje so potrebna prilagajanja instrumenta. Partnerstva tudi s pomočjo spremljanja dopolnjujejo svoje programe in načine delovanja in lahko sodelujejo pri oblikovanju ustreznih kazalnikov. Odločevalci lahko uporabijo rezultate spremljanja za uvajanje dodatnih spodbud v smeri optimizacije rezultatov v gospodarstvu.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2020
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2020
Zgodovina ogledov
Priljubljeno