Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Prenos znanja v kontekstu migracij

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.01.02  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje  Andragogika 

Koda Veda Področje
S280  Družboslovje  Andragogika, stalno izobraževanje 

Koda Veda Področje
5.03  Družbene vede  Izobraževanje 
Ključne besede
prenos znanja, diaspora, izseljenci, priseljenci, migracije, informalno učenje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  50998  dr. Klara Kožar Rosulnik  Vzgoja in izobraževanje  Vodja projekta/programa  2019 - 2022  109 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.577 
Povzetek
Tema Tema predlaganega projekta je posvečena preučevanju prenosa znanja z izseljencev in priseljencev kot potencial za razvoj države. V raziskavi bomo ugotavljali, kako povečati izkoristek prenosa znanja s priseljencev in slovenskih izseljencev in njihovih potomcev za vsestranski razvoj države. Analizirali bomo, katere vrste znanja se formirajo v tujem okolju, ob izkušnji migracije, kakšna je pravzaprav motiviranost priseljencev in izseljencev po sodelovanju pri razvojnih projektih države in povezovanju matične države z državo priselitve, identificirali ovire pri prenosu znanja ter najuspešnejše strategije, s katerimi države v mednarodnem kontekstu spodbujajo prenos znanja s priseljencev in diaspor. Cilj projekta je oblikovati model za ugotavljanje in priznavanje znanj, pridobljenih v tujem okolju ter izdelati predlog o strategijah vključevanja izseljencev in priseljencev v razvoj države preko prenosa znanja. Cilji: Na podlagi podatkov, pridobljenih s spletnim vprašalnikom in poglobljenimi intervjuji, analizirati: vrste znanja, ki se formirajo ob migracijskih izkušnjah; vzroke in motive za migracijo; motiviranost priseljencev in izseljencev za sodelovanje v razvojnih projektih države ter pri povezovanju držav priselitve in izselitve; ovire pri prenosu znanja. Identificirati najuspešnejše strategije držav, ki spodbujajo prenos znanja s priseljencev in izseljencev in jih vključujejo v svoje razvojne projekte, z analizo podatkov, pridobljenih z uporabo e-intervjuja z različnimi predstavniki institucij, pristojnih za migracije, združenj in diplomatskih predstavništev. Oblikovati model za ugotavljanje in priznavanje znanj izseljencev in priseljencev ter priprava konkretnih predlogov o strategijah vključevanja izseljencev in priseljencev v družbeno-ekonomski razvoj Republike Slovenije preko prenosa znanja. Izdelati zaključno poročilo, ki ga bomo objavili na spletni strani projekta ter ga posredovali Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Raziskovalne metode V raziskavi, ki bo vključevala izkušnje slovenskih izseljencev in priseljencev, bo uporabljena kombinacija kvantitativnih in kvalitativnih metod. Na začetku bo opravljen pregled obstoječih raziskav in literature na temo projekta. Različne vzroke za migracije, vrste znanja, ki se formirajo ob migracijah, različne strategije prenosa znanja, primere dobrih praks in ovire pri prenosu znanja bomo na izbranem (večjem) vzorcu ugotavljali s pomočjo spletne ankete. Poleg naštetega bomo na izbranem (manjšem) vzorcu s pomočjo poglobljenega intervjuja preučevali še strategije učenja in formiranje znanja ob migracijah. Tehnika zbiranja podatkov, kot je intervju, omogoča poglobljeno razumevanje o življenju, spreminjanju in učenju posameznika ter izgradnji znanja, hkrati pa dopušča vpogled v družbene, ekonomske, politične in pravne pogoje v različnih življenjskih situacijah, na katere je moral reagirati. Po analizi podatkov, pridobljenih iz obeh raziskav, bo oblikovan model za ugotavljanje in priznavanje znanj priseljencev in izseljencev. Z uporabo e-intervjuja s predstavniki institucij, pristojnih za migracije, združenj in diplomatskih predstavništev bomo identificirali najuspešnejše strategije držav, ki spodbujajo prenos znanja s priseljencev in izseljencev. Na podlagi pridobljenih rezultatov bomo izdelali konkretne predloge, kako povečati izkoristek prenosa znanja s priseljencev in slovenskih izseljencev in njihovih potomcev za vsestranski razvoj države. Te bomo zbrali v zaključno poročilo, ki ga bomo objavili na spletni strani projekta ter ga posredovali Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Pomen za razvoj znanosti
Ključna vrednost projekta je v postavitvi interdisciplinarnega teoretskega okvirja (teorije mednarodnih migracij, teorije učenja in znanja v kontekstu migracij in teorije prenosa znanja) o prenosu znanja z diaspor na države izvora/sprejema ter analiza podatkov, pridobljenih s poglobljenimi intervjuji, spletnimi anketami in e-intervjuji. Rezultati raziskave bodo prispevali k razumevanju sodobnih migracijskih procesov, védenju o vključevanju odraslih v novo socialno okolje, učenju ter formiranju znanja ob tem, prenosu znanja z diaspor na države izvora, pogojih in strategijah, ki olajšajo prenos znanja, prispevali k dodatni osvetlitvi področja učenja v vsakdanjem življenju in razvijanju andragogike vsakdanjega življenja. Ugotovitve, ki jih bo prinesla raziskava, bodo ključnega pomena za izboljšanje migracijskih politik in upravljanja prenosa znanja na različnih ravneh.
Pomen za razvoj Slovenije
The key value of the project is setting up of the interdisciplinary theoretical framework (the theory of international migration, the theory of learning and knowledge in the context of migration and the theory of knowledge transfer) for knowledge transfer from diasporas to countries of origin / reception, and analysis of data obtained through in-depth interviews and online surveys. The research results will contribute to the understanding of contemporary migration processes, knowledge about adults’ integration into new social environment, learning and forming knowledge in the context of migration, as well as knowledge transfer from Diasporas to countries of origin, conditions and strategies that facilitate it. The results of the research will also contribute to illuminating the field of learning in everyday life and developing the andragogy of everyday life. The findings of the research will be crucial to improve migration policies and knowledge transfer management at different levels.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno