Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

VPLIV INTEGRIRANIH KLINIČNIH POTI NA IZZIDE PACIENTOV, KOMUNIKACIJO IN STROŠKOVNO UČINKOVITOST

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
zdravje, starejši, integrirana zdravstvena in socialne obravnave starejših, klinična pot, komunikacija, stroškovna učinkovitost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  54507  Klemen Bedenčič  Medicina  Raziskovalec  2021  31 
2.  05926  dr. Marjan Blažič  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2021 - 2023  786 
3.  16116  dr. Karmen Erjavec  Interdisciplinarne raziskave  Vodja  2020 - 2023  642 
4.  55043  Sonja Fir    Tehnični sodelavec  2021 - 2023 
5.  36540  dr. Sergej Gričar  Ekonomija  Raziskovalec  2020  317 
6.  26120  dr. Malči Grivec  Ekonomija  Raziskovalec  2020 - 2023  494 
7.  22466  dr. Irena Hren  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2020  167 
8.  30376  dr. Laura Južnik Rotar  Ekonomija  Raziskovalec  2020  218 
9.  29968  Boštjan Kersnič  Medicina  Raziskovalec  2021 - 2022  58 
10.  55047  dr. Matej Kolenc  Medicina  Raziskovalec  2021 - 2023  31 
11.  16002  dr. Nevenka Kregar Velikonja  Biotehnologija  Raziskovalec  2020 - 2023  317 
12.  55592  Pika Krištof Mirt  Medicina  Raziskovalec  2021 - 2023  11 
13.  54524  Sabina Krsnik  Ekonomija  Raziskovalec  2021 - 2023  42 
14.  56528  mag. Vlasta Malnarič Marentič  Medicina  Raziskovalec  2023  23 
15.  51139  Ljubinka Počrvina  Medicina  Raziskovalec  2021 - 2023  34 
16.  51136  dr. Gabrijela Simetinger  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2020  238 
17.  53899  Mateja Šimec  Medicina  Raziskovalec  2021 - 2023  93 
18.  34296  dr. Vesna Zupančič  Sociologija  Raziskovalec  2020 - 2023  276 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2117  Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko  Novo Mesto  1271229000  4.630 
2.  2906  Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede  Novo mesto  2333929000  2.807 
3.  3824  Splošna bolnišnica Novo mesto  Novo mesto  5054621000  769 
Povzetek
Demografsko staranje in s tem povezano reševanje zdravstvenih problemov predstavlja enega najresnejših izzivov, s katerim se sooča večina evropskih držav, tudi Slovenija. Starejši so zelo raznolika skupina glede zdravja in samooskrbe ter imajo posledično raznolike socialno-zdravstvene potrebe. Indikacija za sprejem starejše osebe v ne more biti zgolj socialne narave in bolnišnica ne sme zgolj zaradi socialnih razlogov podaljševati bivanje starejšega. Pojavljajo se vprašanja, kako se bolnišnice prilagajajo na obstoječo situacijo z vidika zagotavljanja kakovosti obravnave starejših pacientov, razvoja integriranega modela obravnave. Kot ključno orodje za razvoj kakovosti integrirane zdravstveno-socialne oskrbe starejših v bolnišnici se na globalni ravni uveljavljajo integrirane klinične poti kot zapis poti pacienta skozi zdravstveno-socialno obravnavo v bolnišnici oziroma poslovni proces, razumljen z vidika vodstva. Pregled obstoječih študij kaže, da obstajajo zelo različni in specifični vplivi kliničnih poti na zdravstveno obravnavo pacientov, vendar so ključni dejavniki vpliva naslednji: izidi pacientov, komunikacija v timu in s pacienti/svojci ter stroškovna učinkovitost (Allen, 2009; Allen et al., 2009; Bates et al., 2009; Deneckere et al., 2012; Everink et al., 2018). Obstoječe raziskave so v glavnem temeljile na samo-oceni strokovnjakov in na ozkih raziskovalnih pristopih. Ne obstajajo pa raziskave, ki bi merile vpliv integriranih kliničnih poti, ki so ključna, ker vključujejo celovito socialno-zdravstveno obravnavo pacientov. Ker so obstoječe študije zanemarile proučevati vpliv integrirane klinične poti na izide pacientov, komunikacijo v timu in s pacienti ter stroškovno učinkovitost, skušamo v projektu z interdisciplinarnim pristopom zapolniti to raziskovalno vrzel. Izvedena bo študija primera pred in po pilotni izvedbi integrirane klinične poti. V izbrani bolnišnici (Splošna bolnišnica Novo mesto), ki je končni uporabnik rezultatov raziskave, bo merjen vpliv uvedbe integrirane klinične poti tako, da bodo izmerjeni izidi pacientov, komunikacija v timu, z vodstvom in s pacienti ter stroškovna učinkovitost pred uvedbo in po uvedbi integrirane klinične poti. Uporabljen bo celovit raziskovalni pristop, ki vključuje kvantitativno (anketa med zdravstvenimi delavci) in kvalitativno zbiranje podatkov (individualni intervjuji in intervjuji v fokus skupinah z zdravstvenimi delavci, vodstvom bolnišnice ter pacienti) ter analizo stroškovne učinkovitosti. Pomen za razvoj znanosti se jasno kaže z zapolnitvijo mednarodne raziskovalne vrzeli na področju (integriranih) kliničnih poti z dokazi o vplivu integriranih kliničnih poti na izide pacientov, komunikacijo in stroškovno učinkovitost ter nadgradnji teorije razvoja integriranih kliničnih poti kot orodja za zagotavljanje kakovosti. Projekt je prvi, ki z uporabo celovitega interdisciplinarnega pristopa (zdravstvene vede, sociologija, ekonomija, komunikologija) ter kvalitativnim in kvantitativnim načinom zbiranja podatkov meri ključne elemente vpliva na socialno-zdravstveno storitev, pri čemer upošteva vse ključne akterje (zdravstvene delavce, menedžment in paciente/svojce). Neposredni vpliv projekta se kaže v jasni aplikativni vrednosti ne le za bolnišnico, kjer bomo izvajali pilotno študijo, temveč tudi kot aplikacija znanstvenih ugotovitev ter oblikovanih in evalviranih integriranih klinične poti v slovenski in mednarodni zdravstveni sistem. Rezultati o stroškovni učinkovitosti lahko imajo dolgoročen in močan vpliv na sistem zdravstvenega in socialnega varstva.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno