Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Urabana hidrogeologija: Izboljšane metode za določanje pojava, transportnih procesov in izvora ostankov zdravil v virih podzemne vode

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.07  Naravoslovje  Geologija  Naravni viri (mineralne in energetske surovine ter voda) 

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Ključne besede
Podzemna voda, viri podzemne vode, novodobna onesnaževala, ostanki zdravil, NSAID, sledilni poskus, lizimeter, debelozrnata nenasičena cona, pasivno vzorčenje medzrnski vodonosnik, urbani vodni viri.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  35387  dr. Anja Koroša  Geologija  Vodja  2020 - 2022  129 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  11.271 
Povzetek
Ostanki zdravil kot posledica raznih antropogenih dejavnosti na površju vodonosnika vstopajo v podzemno vodo (GW) in s tem tudi v pitno vodo. Med novodobnimi organskimi onesnaževali (EC), so ostanki zdravil dandanes med najzahtevnejšimi spojinami, ko gre za razumevanje njihovega transporta v vodonosnikih. Namen raziskav v okviru predlaganega projekta je izboljšati metode za določanje pojava, transportnih procesov in izvora ostankov zdravil v virih GW. Za to bo potreben inovativen pristop, ki ga bomo dosegli z različnimi orodji. Posebno pozornost bomo posvetili študiju transportnih procesov treh farmacevtskih učinkovin iz skupine nesteroidnih protivnetnih učinkovin (NSAID) v nenasičeni coni grobozrnatega prodnega vodonosnika, pod okoljskimi pogoji v laboratoriju v naravi – lizimetru. Na podlagi kombiniranega sledilnega poskusa, z inverznimi numeričnimi modeli, bomo določili hidravlične lastnosti nenasičene cone prodnega vodonosnika ter parametre linearne sorpcije (Kd), degradacije prvega reda (µ) in razpolovni čas (t1/2) za izbrane ostanke zdravil v prodnem materialu. Rezultate iz sledilnega poskusa bomo uporabili na pilotnih območjih najpomembnejših virov pitne vode v Sloveniji. Na pilotnih območjih bomo z različnimi metodami vzorčenja ugotavljali prisotnost zdravil in drugih EC v GW. Za določanje prisotnosti ostankov zdravil in drugih EC, ki se pojavljajo v nizkih koncentracijah v urbanih virih pitne vode, je najbolje kombinirati dva pristopa. Prvo bomo uporabili validirano kvantitativno kemijsko analizo (točkovni odvzem vzorcev). Drug pristop bo pasivno vzorčenje. Uporaba novih pasivnih vzorčevalnikov s tkanino iz aktivnega oglja nam omogoča določitev nizkih vsebnosti ostankov zdravil in EC v GW. Uporabili jih bomo za ne ciljano določanje. Za ciljno določanje bomo uporabili pasivne vzorčevalnike Chemcatcherje®. Na ta način bomo lahko primerjali rezultate obeh metod pasivnega vzorčenja in rezultate validirane kvantitativne kemijske analize. Rezultati teh vzorčenj bodo izboljšali razumevanje mehanizmov in uporabnosti pasivnega vzorčenja pri ocenjevanju prisotnosti ostankov zdravil v GW. Razvoj in primerjava pasivnih vzorčevalnikov bosta prispevali k izboljšanju zanesljivosti metode pasivnega vzorčevanja v GW. V okviru projekta bomo raziskovali celotno pot ostankov zdravil skozi vodonosnik, od izvora, do transporta v nenasičeni coni in detekcije onesnaževala v nasičeni coni oz. GW. Antropogene aktivnosti v zaledju posameznega vzorčnega mesta bomo določili z analizo rabe prostora, podatkov o različnem številu in lokaciji naselij, kmetijskih gospodarstev, industrijskih obratov, odlagališč in potekom kanalizacije. Z uporabo različnih statističnih metod (multivariatne in geostatistične metode) in inverznim numeričnim (Hydrus 1-D) ter prostorskim (GIS) modeliranjem bomo določili povezavo med pojavom ostankov zdravil in drugimi EC v GW, njihovimi lastnostmi, virom onesnaženja, dinamiko vode in hidrogeološkimi razmerami. Posvetili se bomo razumevanju procesov migracije in razgradnje izbranih onesnaževal skozi vodonosnik in njihovo prisotnostjo v urbanih vodnih virih. Predlagani pristop združitve rezultatov iz eksperimentalnega dela in določitve onesnaževanja v GW lahko bistveno pripomore k bolj natančni oceni onesnaženja GW z ostanki zdravil. Pridobljeno znanje ne bo pomembno le za slovenske razmere, temveč bo omogočilo tudi primerjavo z globalnimi podatki in zapolnilo vrzeli v poznavanju transporta ostankov zdravil od izvora onesnaženja do njegove detekcije v GW. Projekt ima številne elemente izvirnosti, ki bodo spodbudile nadaljnje raziskave na področju onesnaženja vodonosnikov z ostanki zdravil in drugimi EC. Visoka uporabnost tega projekta se kaže s sodelovanjem s slovenskimi in mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami. Vsi imamo odlične reference, potrebno opremo ter uspešno izpeljane številne projekte, kar je odlična osnova za predlagano raziskavo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno