Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Mikrotoponimi v Porabju

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.12.00  Humanistika  Geografija   

Koda Veda Področje
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
Ključne besede
Geografija, jezikoslovje, zemljepisno ime, mikrotoponim, hišno ime, ledinsko ime
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  35035  dr. Matjaž Geršič  Geografija  Vodja  2021 - 2023 
2.  29391  dr. Mojca Kumin Horvat  Jezikoslovje  Raziskovalec  2021 - 2023 
3.  52012  dr. Erik Logar  Geografija  Raziskovalec  2021 - 2023 
4.  08294  dr. Drago Perko  Geografija  Raziskovalec  2021 - 2023 
5.  25646  dr. Primož Pipan  Humanistika  Raziskovalec  2021 - 2023 
6.  28438  dr. Nika Razpotnik Visković  Geografija  Raziskovalec  2021 - 2022 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000 
Povzetek
Med zemljepisna imena, ki poimenujejo zemljepisne pojave na površju Zemlje, spadajo tudi hišna in ledinska imena. Hišna imena so nastala zaradi natančnejšega razločevanja ljudi, saj zaradi družbenega razvoja in napredka za ta namen osebna imena niso več zadoščala. Običajno so domačiji hišno ime nadeli sosedje. Podlaga nastanka hišnih imen je zelo raznovrstna. Najpogosteje so nastala na podlagi osebnih imen, priimkov in poklicev. Danes so hišna imena pomembna predvsem z jezikoslovnega vidika, saj v sebi nosijo sledi naglasnega, glasovnega, oblikovnega in besedotvornega razvoja imen v določenem narečju. Ledinska imena označujejo temeljne značilnosti in lastnosti vaškega zemljišča in jih kot kartografski element najdemo že na zemljevidih franciscejskega katastra. Zaradi različne primernosti tal za obdelavo je bil vaški prostor s poljsko razdelitvijo razdeljen na več delov, poimenovanih z lastnimi imeni. Ledine so bila prvotno zaključena zemljišča, ki so imela isti gospodarski pomen. Meje med posameznimi ledinskimi imeni običajno potekajo po naravnih ločnicah. Njihova poimenovalna motivacija je vezana predvsem na naravne značilnosti zemljišč. Tako hišna kot ledinska imena so zaradi nastanka in izvora poleg imenoslovnih in narečjeslovnih pomembna tudi za zgodovinske, geografske in sorodne znanstvene raziskave. Kot taka pa so tudi element nesnovne kulturne dediščine. Hišna in ledinska imena zaradi družbenih sprememb in modernizacije počasi izginjajo iz rabe in ker niso sistematično zbrana, je njihov obstoj ogrožen. Posebej ranljiva so ta imena v zamejstvu, kjer je raba slovenskega jezika že sama po sebi omejena, in so hkrati tovrstna imena zrcalo avtohtonosti naselitve Slovencev na teh območjih. Pred leti so bila hišna in ledinska imena sistematično zbrana in analizirana na avstrijskem Koroškem, kjer so jih uspeli umestiti tudi na UNESCO-v seznam nesnovne kulturne dediščine. Vpis na ta seznam dokazuje, da je ohranjanje in skrb za ta tip zemljepisnih imen zelo pomembno. Brez posebnih prizadevanj slovenskih kulturnih in posvetnih društev, posluha matične domovine ter zavzetosti avstrijskih imenoslovcev takšnega statusa ta imena verjetno ne bi dosegla. Hišna in ledinska imena, predstavljena na tematskih zemljevidih, spletnih atlasih ter ostalih publikacijah so tako varna pred pozabo in ohranjena bodočim rodovom. Razmere na območju, poseljenem s Slovenci na Madžarskem, so nekoliko drugačne. Slovenska manjšina na Madžarskem je med našimi manjšinami številčno najmanjša, pa tudi pravno varstvo, povezano z rabo jezika in zemljepisnimi imeni, je bistveno slabše. Zato je identifikacija hišnih in ledinskih imen toliko bolj pomembna. V okviru projekta bomo pregledali dostopne arhivske vire, ki vsebujejo tovrstna imena v Porabju, ter pripravili delovno gradivo za terensko raziskovanje. Na terenu bomo s sodelovanjem domačinov, živih govorcev narečja, preverili zbrana imena, zapisali njihovo narečno podobo ter zbrali ostale pripadajoče atribute. Pripravili bomo tematske zemljevide s hišnim in ledinskimi imeni, publikacije za splošno in strokovno javnost ter zbrana imena umestili na enega od spletnih tematskih atlasov. V sklepni fazi bomo dopolnili in uskladili tudi državno bazo zemljepisnih imen REZI v merilu 1 : 5.000, saj zajema tudi zamejstvo in ta imena standardizirali. Tako zbrana in analizirana imena bodo ohranjena v narečni in poknjiženi obliki, kar je za raziskovanje in proučevanje narečja ter nekaterih geografskih in zgodovinskih prvin pokrajine ob Rabi neprecenljivega pomena. Nič manj pa to ni pomembno za ohranjanje slovenske identitete na tem območju.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno