Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vzpostavitev in razvoj modelske infrastrukture za ekonomsko vrednotenje učinkov podnebno-energetskih ukrepov na gospodarstvo in družbo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
Podnebne spremembe, emisije CO2, energenti, okoljske dajatve, izračunljivi model splošnega ravnovesja, scenarij, fiskalna politika, makroekonomski kazalniki
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11202  dr. Fouad Al-Mansour  Energetika  Raziskovalec  2021 - 2023  206 
2.  38168  dr. Miha Dominko  Ekonomija  Raziskovalec  2021 - 2023  92 
3.  19042  dr. Nataša Kump  Ekonomija  Raziskovalec  2021 - 2023  152 
4.  09110  dr. Boris Majcen  Ekonomija  Vodja  2021 - 2023  484 
5.  23297  dr. Marko Matkovič  Energetika  Raziskovalec  2021 - 2023  151 
6.  17760  mag. Stane Merše  Energetika  Tehnični sodelavec  2021 - 2023  432 
7.  33182  dr. Kaja Primc  Ekonomija  Raziskovalec  2021 - 2023  92 
8.  31693  dr. Matevž Pušnik  Energetika  Raziskovalec  2021 - 2023  117 
9.  15323  dr. Renata Slabe Erker  Ekonomija  Raziskovalec  2021 - 2023  299 
10.  32326  dr. Boris Sučić  Energetika  Tehnični sodelavec  2021 - 2023  167 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000  2.474 
2.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.987 
Povzetek
Slovenija se v skladu s Strategijo razvoja Slovenije 2030 podaja na prehod v podnebno nevtralno družbo. Kot vsaka odgovorna nacionalna vlada, si je tudi slovenska zadala, da bo vzpostavila analitično orodje za podporo odločanju na področjih, ki so ključna za dosego tega cilja. Orodje ji bo namreč omogočilo usmerjati in oblikovati obstoječe in prihodnje ukrepe za blaženje podnebnih sprememb na srednji in dolgi rok. V skladu s tem izhodiščem bomo v sklopu raziskovalnega projekta razvili izračunljivi dinamični model splošnega ravnovesja z okoljsko in energetsko komponento slovenskega gospodarstva (CGE model). CGE modeli namreč simulirajo delovanje tržnega gospodarstva in so edinstveni v svoji zmožnosti analiziranja učinkov odločitev ekonomske politike, zlasti kadar ima politika makroekonomske učinke in posledice za sektorske dodelitve virov; kot tudi v zmožnosti prikazati kompromise dane politike, ki ima posledice za celotno gospodarstvo. Program dela na projektu je sestavljen iz štirih delovnih paketov (DP), ki bodo izvedeni v dveh letih in temeljijo na znanstveni in strokovni odličnosti ter izkušnjah vodje projekta in celotne raziskovalne skupine. V prvem DP bomo sprva kritično ovrednotili literaturo ter analizirali najnovejša metodološka dognanja, kar bo pomembno prispevalo k zasnovi modela. Prav tako bomo v sklopu prvega DP zgradili matriko sistema nacionalnih računov (SAM) Slovenije, ki bo služila kot ključni vhodni podatek našega modela in priskrbeli vse preostale podatke, potrebne za razvoj okoljsko-energetske komponente modela. V sklopu drugega DP bomo razvili model; modeliranje pa bo potekalo v sistemu GAMS (General Algebraic Modeling Language). Model bo omogočal številne eksogene spremembe spremenljivk in parametrov. Validirali pa ga bomo z uporabo več tehnik preverjanja. V DP 3 bomo sprva identificirali nekaj ključnih scenarijev oziroma političnih instrumentov, ki jih bomo s pomočjo modela tudi simulirali in ovrednotili. Poseben poudarek bo namenjen interpretaciji rezultatov, kot tudi analizi občutljivosti z uporabo Monte Carlo in Gaussove kvadraturne metode. V zadnjem DP se bomo ukvarjali z upravljanjem projekta, vključno z obvladovanjem tveganj, kar bo zagotovilo dosledno doseganje mejnikov in končnih rezultatov. Poleg tega bo ta DP zagotovil uspešno diseminacijo rezultatov. Z razvojem modela bomo prinesli nova znanja in informacije o možnostih za doseganje strateškega cilja podnebno nevtralne prihodnosti ter s tem ustvarili pomembno podlago za sprejemanje strateških odločitev na področju okoljske in energetske politike ter z njimi povezanih ekonomskih inštrumentov. Verjamemo, da bomo z rezultati projekta lahko podprli odločanje Ministrstva za finance, Ministrstva za infrastrukturo in drugih ključnih ministrstev v smislu na dejstvih temelječe politike (»evidence based policy«). V skladu z vsebino razpisa pa bodo imeli rezultati projekta vpliv ne le na dolgoročni gospodarski in ekonomski razvoj, ampak tudi na druge družbene vidike življenja.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno