Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.00  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo   

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
Snovni tokovi lesa, okoljski vplivi lesnih proizvodov, proizvodnja lesnih izdelkov, Model za prerazporejanje lesa v lesnopredelovalni industriji, scenariji razvoja sektorja gozdarstva, lesarstva in papirništva, LCA, LCC, razvojne politike sektorja gozdarstva, lesarstva in papirništva
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  51924  dr. Domen Arnič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2021 - 2022 
2.  51616  dr. Balazs David  Računalništvo in informatika  Vodja  2021 - 2023 
3.  51449  dr. David Brian DeVallance  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2021 - 2022 
4.  39463  dr. Igor Karlovits  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
5.  17034  dr. Nike Krajnc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
6.  31274  dr. Andreja Kutnar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
7.  39385  dr. Gregor Lavrič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
8.  50087  dr. Jaka Gašper Pečnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
9.  29428  dr. Peter Prislan  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
10.  52406  dr. Erwin Andreas M Schau  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
11.  38471  Darja Stare  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
12.  36223  Špela Ščap  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
13.  19719  dr. Črtomir Tavzes  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  3770  InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja  Izola  7233817000 
2.  0219  Inštitut za celulozo in papir  Ljubljana  5051681 
3.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000 
Povzetek
Les, pridobljen iz trajnostno gospodarjenih gozdov, je obnovljiv vir materiala in energije, ki v življenjski dobi v sebi skladišči ogljik, hkrati pa pri pridobivanju in predelavi porabimo bistveno manj fosilnih virov kot pri drugih materialih. Zato pri proizvodnji lesnih izdelkov povzročimo manj emisij toplogrednih plinov v atmosfero, njihova uporaba namesto nelesnih izdelkov pa je edina sprejemljiva pot v nizkoogljično družbo in uvajanje krožnega gospodarstva, še posebej, če jih uporabimo na kaskadni način. V Sloveniji prevladuje proizvodnja industrijskega lesa iglavcev, smo izrazit neto izvoznik nepredelanega okroglega lesa, pri proizvodnji okroglega lesa iglavcev prevladuje skupina hlodov za žago in furnir, pri listavcih pa les za kurjavo. V Sloveniji so predelovalne verige neoptimizirane, s čimer izgubljamo številne priložnosti za izboljšanje položaja na več področjih, hkrati pa zaradi izgube ključnih podatkov o tokovih lesa in proizvodnih procesih izgubljamo polne informacije o ekonomskih, okoljskih in družbenih rezultatih. Zato je očitna potreba po nadgradnji sistema za celostno zbiranje podatkov o deležnikih in tokovih lesa v vseh aspektih gozdno lesnega sektorja. Predlagani projekt bo sistem nadgradil in pripravil model, ki bo omogočil večkriterijsko optimizacijo količin lesa za predelavo v celotnem sektorju gozdarstva, lesarstva in papirništva (GLP) ter s tem pripomogel k dolgoročni in z najširšim krogom deležnikov usklajeno politiko. Predlagani projekt bo pripravil rešitve za izzive na več področjih, vključno s predlogi za optimizacijo proizvodnje žaganega lesa iglavcev, kjer v Sloveniji prevladujejo tradicionalne gozdno lesne verige. Z upoštevanjem informacij vseh relevantnih deležnikov bomo poskušali nasloviti težave pri zagotavljanju večjih količin surovine, s katerimi bi lahko izpolnili cilje razvojnih strategij sektorja gozdarstva, lesarstva in papirništva. Posebej se bomo posvetili pomanjkanju učinkovitih tehnoloških rešitev in proizvodnih kapacitet za predelavo lesa slabše kakovosti in snovno predelavo odsluženega lesa. Oblikovali bomo znanstvene podlage in strokovne predloge za pripravo sodobnih politik na področju pridobivanja, predelave in rabe lesa, za katero je potrebna pregledna sektorska statistika. Pomanjkanje modelov, ki prikazujejo skladiščenje ogljika v lesnih izdelkih in ki celostno zajemajo ovrednotenje investicij v posamezne tehnologije z več vidikov bomo naslovili z raziskavami, ki bi omogočile nadgradnjo trenutnega sistema za uradno vrednotenje “ponora biogenega ogljika” v končnih izdelkih. To bo omogočilo celostno vrednotenje pozitivnih učinkov pridobivanja, predelave in rabe lesa, in spodbudilo investiranje v predelovalne kapacitete in nakup izdelkov iz naravnih materialov iz obnovljivih virov. Splošni cilj projekta je zato oblikovanje modela, ki bo temeljil na razvojnih potrebah, poslovnih in investicijskih načrtih različnih deležnikov ter bo omogočal celostno ovrednotenje različnih scenarijev razvoja pridobivanja, predelave in rabe lesa v Sloveniji. Prav tako bo podal vrednost biogenega ogljika, vezanega v lesne izdelke ter bo omogočal širitev, posodobitev in optimizacijo rešitev z gospodarskega in okoljskega vidika (kjer pa bo to mogoče in smiselno, pa tudi z družbenega). Cilj bo uresničen z nadgradnjo obstoječih podatkovnih virov in prostorskih podatkov, identifikacijo najobetavnejših tehnologij predelave in oblikovanjem scenarijev za umestitev investicij. Hkrati bo pripravljena tudi podlaga in predlogi za oblikovanje politik za celostno vrednotenje pozitivnih vplivov pridobivanja, predelave in rabe lesa, ki bi ponor ogljika zaradi vezave v izdelke priznala tudi ob nakupu izdelkov iz naravnih materialov iz obnovljivih virov kot prispevek pri uresničevanju ciljev iz zavez v energijsko-podnebnih zakonodajnih svežnjih. S širokim naborom aktivnosti sporočanja in razširjanja rezultatov bomo poskrbeli za dvig zavesti o koristih uporabe lesnih namesto netrajnostnih proizvodov.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno