Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.12.00  Humanistika  Geografija   

Koda Veda Področje
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
Ključne besede
Razvoj ob prometnih koridorjih, prometno vozlišče, integralno planiranje, prostorski razvoj, trajnostna mobilnost, mobilnost kot storitev
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
5.780,78
A''
895,53
A'
2.720,93
A1/2
3.124,7
CI10
775
CImax
30
h10
13
A1
19,87
A3
13,1
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 30. januar 2023; A3 za obdobje 2016-2020
Podatki za razpise ARRS ( 04.04.2019 - Programski razpis, arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  91  575  442  4,86 
Scopus  174  1.149  808  4,64 
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  24301  dr. David Bole  Geografija  Raziskovalec  2021 - 2023  292 
2.  08467  dr. Matej Gabrovec  Geografija  Raziskovalec  2021 - 2023  585 
3.  35706  dr. Maruša Goluža  Humanistika  Mladi raziskovalec  2021 - 2023  53 
4.  28080  mag. Marko Gombač  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2021 - 2023 
5.  13179  dr. Mauro Hrvatin  Humanistika  Raziskovalec  2021 - 2023  354 
6.  32206  dr. Jani Kozina  Geografija  Raziskovalec  2021 - 2023  216 
7.  52012  Erik Logar  Geografija  Mladi raziskovalec  2021 - 2023  66 
8.  23513  dr. Janez Nared  Geografija  Vodja projekta  2021 - 2023  313 
9.  28438  dr. Nika Razpotnik Visković  Geografija  Raziskovalec  2021 - 2023  140 
10.  30164  dr. Petra Rus  Geografija  Tehnični sodelavec  2021 - 2023  25 
11.  32703  dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro  Geografija  Raziskovalec  2021 - 2023  81 
12.  34591  dr. Jernej Tiran  Geografija  Raziskovalec  2021 - 2023  202 
13.  37557  Anja Trobec  Geografija  Mladi raziskovalec  2021 - 2023  19 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.410 
2.  2455  RESULT računalniški sistemi, d.o.o.  Ljubljana  5335205  26 
Povzetek
V dolgoročni strategiji do leta 2050 in Evropskem zelenem dogovoru Evropska komisija poziva k podnebno nevtralni Evropi do leta 2050 in prikazuje, kako lahko Evropa dosega podnebno nevtralnost z vlaganjem v tehnološke rešitve, opolnomočenjem državljanov in usklajevanjem ukrepov na področju ključnih politik. Za reševanje podnebnih vprašanj je potrebna sprememba razvojne paradigme in takojšnje izvajanje ukrepov, zlasti na najbolj obremenjenih območjih in v najbolj perečih sektorjih. Mednje zagotovo sodi promet, kjer je treba v ospredje postaviti trajnostno mobilnost. Pri tem je treba preseči pretekle parcialne pristope in vzpostaviti usklajene ukrepe odločevalcev na vseh prostorskih ravneh, obenem pa zagotoviti večjo skladnost politik, boljše upravljanje in financiranje. Razviti je treba učinkovite modele upravljanja, ki bodo usklajevali različne politike, vključili ukrepe na področju trajnostne mobilnosti v strateške dokumente na različnih prostorskih ravneh in zagotovili sodelovanje različnih politik, sektorjev in ravni upravljanja. Učinkovito upravljanje zahteva tudi sodelovanje državljanov in deležnikov, da prilagodijo politike svojim potrebam in prispevajo k spremembi vedenjskih vzorcev. Da bi podprli prizadevanja Slovenije pri doseganju podnebnih ciljev je cilj projekta okrepiti celostno načrtovanje ob prometnih koridorjih v Sloveniji in opredeliti območja, ki jih je z vidika njihove obstoječe opremljenosti, potreb po dodatnem urbanem razvoju in učinkovitosti javnega prometa smiselno razvijati kot pomembna prometna, storitvena, poselitvena območja z visoko kakovostjo bivalnega okolja. Nadalje je cilj projekta na pilotnem območju prikazati nabor možnih ukrepov za trajnostni razvoj mobilnosti, vključno s predlogi ukrepov za učinkovitejši javni potniški promet, urbanistične in razvojne rešitve, ki bi zmanjšale potrebo po mobilnosti in krepile aktivne oblike mobilnosti, model upravljanja na lokalni ravni, ki bi povezoval prostorsko in prometno načrtovanje, ter preveriti različne upravljavske, načrtovalske in tehnološke rešitve za krepitev trajnostne mobilnosti na koridorju ter v navezavi zaledja na prometni koridor/posamezno vozlišče. Da bi dosegli zastavljeni cilj, bomo v projektu: - oblikovali koncept razvoja ob prometnih koridorjih in vozliščih; - oblikovali predlog policentričnega sistema prometnih vozlišč kot izvornih in ponornih območij dnevne mobilnosti; - preučili koncept razvoja ob železniških postajah kot model za bolj trajnosten način poselitve, nizko- ogljične družbe, visoke kakovosti življenja, aktivnih oblik mobilnosti…; - izdelali prototip za zasnovo naprednega MaaS koncepta, ki bo poleg javnega transporta in aktivne mobilnosti ter novih mobilnostnih storitev vključeval tudi privatna vozila, in sicer na moderen ter podatkovno zasnovan (data-driven) način; - izdelali smernice za povezovanje prometnega in prostorskega načrtovanja na lokalni ravni; - pripravili regionalno-specifične strokovne podlage za vključitev razvojnih koridorjev v planske dokumente na regionalni ravni; - predlagali ukrepe za krepitev sistema javnega potniškega prometa na koridorjih ter za učinkovitejšo navezavo zalednih območij na prometne koridorje; - preučili dobre prakse iz tujine za bolj trajnosten model poselitve (vezane na koridorje) in učinkovitejšo organizacijo javnega potniškega prometa ter aktivnih oblik mobilnosti ter preučitev možnosti za njihovo vpeljavo v Sloveniji, med drugim na področju učinkovitega upravljanja, vključevanja javnosti, spolno-specifičnih mobilnostnih navad, sprememb vedenjskih navad, finančnih mehanizmov in vpliva, ki jih ima na prostorsko in prometno načrtovanje COVID 19. V projektu bomo poskrbeli za celovit pregled stanja, ki bo omogočal dolgoročno in na podatki temelječe odločanje, spremljanje in vrednotenje, za ustrezno vključenost odločevalcev in deležnikov v proces, ob uresničevanju zastavljenih ciljev pa bomo težili tudi k vpeljavi spoznanj v ustrezne politike in dolgoročne strateške dokumente.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno