Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Večskalne simulacije tekočinskih tokov v nanomaterialih

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.07.00  Naravoslovje  Računalniško intenzivne metode in aplikacije   

Koda Veda Področje
1.01  Naravoslovne vede  Matematika 
Ključne besede
večskalne simulacije, odprti molekularni sistemi, tekočinski tokovi, nanomateriali
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
3.508,32
A''
624,81
A'
1.902,82
A1/2
2.819,72
CI10
4.435
CImax
252
h10
33
A1
12,93
A3
3,83
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 08. junij 2023; A3 za obdobje 2017-2021
Podatki za razpise ARRS ( 04.04.2019 - Programski razpis, arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  267  6.621  5.409  20,26 
Scopus  266  6.887  5.642  21,21 
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  54539  dr. Amaury Coste  Naravoslovje  Raziskovalec  2021 - 2023 
2.  33197  dr. Simon Čopar  Naravoslovje  Raziskovalec  2021 - 2023  155 
3.  54675  Aljaž Draškovič-Bračun  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2021 - 2023 
4.  13627  dr. Franci Merzel  Naravoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  192 
5.  54623  Nikolaos Ntarakas    Tehnični sodelavec  2021 - 2023 
6.  52000  Petra Papež  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2021 - 2023 
7.  54019  dr. Tilen Potisk  Naravoslovje  Raziskovalec  2021 - 2023  34 
8.  19037  dr. Matej Praprotnik  Naravoslovje  Vodja  2021 - 2023  315 
9.  35381  dr. Jurij Sablić  Naravoslovje  Raziskovalec  2021 - 2023  29 
10.  54913  Neli Sedej  Naravoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023 
11.  17046  dr. Gregor Skačej  Naravoslovje  Raziskovalec  2021 - 2023  100 
12.  53609  Ema Slejko  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2021 - 2023 
13.  55057  dr. Jaka Sočan  Naravoslovje  Raziskovalec  2021 - 2023 
14.  19136  dr. Daniel Svenšek  Naravoslovje  Raziskovalec  2021 - 2023  195 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0104  Kemijski inštitut  Ljubljana  5051592000  21.139 
2.  1554  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko  Ljubljana  1627007  32.033 
Povzetek
Razvili bomo vecˇskalne tehnike racˇunskega modeliranja in z njimi simulirali tokove tekocˇin v nanosnoveh. Z racˇunalnisˇkimi simulacijami lahko sˇtudiramo take sisteme, kadar z njimi lahko opisˇemo dogajanje na atomisticˇni (red velikosti nanodelcev) in na makroskopski skali (kontinuumski tokovi). S simulacijami molekulske dinamike lahko dobimo vpogled v mikroskopsko dogajanje na meji med tekocˇino in nanodelcem, vendar pa z njimi ne moremo simulirati tekocˇine na makroskopski skali, saj bi bile te simulacije racˇunsko prevecˇ potratne. S kontinuumskim opisom, tj. z Navier-Stokesovimi enacˇbami, lahko simuliramo tokove na makroskopski skali, vendar pri tem izgubimo atomisticˇne detajle v blizˇini nanodelca in posledicˇno napacˇno opisˇemo tok okoli njega. Vecˇskalno modeliranje sklopi oba opisa, kar omogocˇa obravnavo takocˇine na makroskopskem nivoju in hkrati tudi pravilno dolocˇitev robnega pogoja toka tekocˇine v blizˇini nanodelca na mikroskopski ravni. Poleg tega je v eksperimentih opazovani molekulski sistem sklopljen z okolico. Z njo torej lahko izmenjuje maso, gibalno kolicˇino in energijo. Standardne molekulske simulacije pa ponavadi izvedemo v zaprtih simulacijskih sˇkatlah, z uporabo periodicˇnih robnih pogojev, pri cˇemer je sˇtevilo delcev v simuliranem sistemu vselej konstantno. Zato je potrebno razviti simulacijske tehnike za obravnavo odprtih sistemov, ki bi v ravnovesnih in neravnovesnih pogojih lahko izmenjevali maso in energijo z okolico. Namen tega projekta je razvoj simulacijskih metod, ki bi omogocˇale socˇasen opis nanosistemov na mikroskopski, mesoskopski in kontinuumski ravni. Izvedli bomo vecˇskalne simulacije toka vode skozi membrane iz ogljikovih nanocevk. Poleg tega bomo simulirali tudi tokove razlicˇnih organskih topil, npr. tekocˇega butana, heksana, dekana, benzena itd., okoli tioliranih zlatih nanodelcev. V ta namen bomo razvili in uporabili odprto simulacijo molekulske dinamike, ki bo omogocˇala izmenjavo delcev med sistemom in okolico, ravnovesne simulacije v velekanonicˇnem ansamblu in neravnovesne simulacije tekocˇinskih tokov. Tok bomo v sistem vpeljali preko zunanjega robnega pogoja. Gibalne enacˇbe bodo pri tem ostale nespremenjene. S to metodo bomo sˇtudirali tudi rotacijo in prekopicevanje zvezdastih polimerov v talini. Poleg tega bomo opazovali tudi strukturne spremembe proteinov v tekocˇini pod strizˇnim tokom. Nasˇe vecˇskalne metode bodo sklopile mikroskopski in mezoskopski opis sistemov in s tem omogocˇile sˇtudij fizikalnih pojavov, ki jih ne moremo ucˇinkovito simulirati zgolj enoskalno.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno