Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Biotehnološka uporaba arbuskularne mikorize

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.04  Naravoslovje  Biologija  Rastlinska fiziologija 

Koda Veda Področje
B004  Biomedicinske vede  Botanika 
T490  Tehnološke vede  Biotehnologija 
Ključne besede
arbuskularna mikoriza, biotehnologija, substrat, fiziologija rastlin, glive
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  08277  dr. Jože Bavcon  Biologija  Raziskovalec  1999 - 2001  1.185 
2.  18201  dr. Nika Debeljak  Biologija  Raziskovalec  1998 - 2001  19 
3.  11156  mag. Karin Gabrovšek  Biologija  Raziskovalec  1999 - 2001  47 
4.  17819  Vanda Golobinek    Raziskovalec  1999 - 2001 
5.  20428  dr. Matevž Likar  Biologija  Raziskovalec  1998 - 2001  263 
6.  12013  dr. Marjana Regvar  Biologija  Vodja projekta/programa  1998 - 2001  517 
7.  14011  dr. Dominik Vodnik  Biologija  Raziskovalec  1999 - 2001  382 
8.  21623  dr. Katarina Vogel Mikuš  Biologija  Raziskovalec  1998 - 2001  561 
Povzetek
Arbuskularna mikoriza (AM) je endotrofni tip mikorizne simbioze, ki je prisotna tudi pri agronomsko pomembnih rastlinskih vrstah. Rastlinam omogoea izboljšano preskrbo z vodo in minerali, bujnejšo rast in veeji pridelek. Zaradi intenzivne rabe kmetijskih tal, gnojenja in uporabe kemienih sredstev je ta simbioza med glivami in višjimi rastlinami pogosto odsotna oz. je njena funkcija motena. Cilj projekta je razviti metodo za produkcijo okolju prijaznega rastnega substrata, ki bi vseboval AM glive. Takšen substrat bi bil uporaben predvsem pri sonaravni proizvodnji vrtnin. V prvem delu projekta bomo iz razlienih tal - onesnaženih in neonesnaženih - izolirali AM glive. Prieakujeno razlieno abundanco in razlieno bioraznolikost glivnih vrst. Spore AM gliv bomo separirali s sejanjem. Glive bomo gojili v lonenih kulturah njhovih gostiteljskih rastlin (Zea mays), saj jih ne moremo gojiti in razmnoževati aksenieno. Testirali bomo prisotnost spor AM gliv v substratu iz lonenih kultur, selekcionirali substrat in ga uporabili kot inokulum v drugem delu projekta. Z njim bomo inokulirali razliene gostiteljske vrste (Allium sp., Zea mays, ...). Potencial inokuluma bomo vrednotili glede na pozitivne ueinke na rast gostiteljskih rastlin. Poleg tega bomo merili še razliene fiziološke parametre, npr. fotosintetsko aktivnost, spremljali vsebnost mineralov, pigmentov in proteinov, za oceno fiziološkega stanja inokuliranih rastlin. Infektivnost posameznega inokuluma bomo ocenili z mikroskopskim pregledom gostiteljskih korenin po predhodnem barvanju s tripan modrim. Optimizirali bomo rastne pogoje za namnožitev inokuluma - substrata. V zadnjem delu projekta bomo ueinkovitost substrata v razlienih tleh preizkusili tudi v poljskih poskusih.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno