Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Reaktivni intermediati pri reakcijah oksidacije

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   

Koda Veda Področje
P003  Naravoslovno-matematične vede  Kemija 
P390  Naravoslovno-matematične vede  Organska kemija 
P305  Naravoslovno-matematične vede  Kemija okolja 
Ključne besede
reaktivni intermediati, oksidacija, peroksidi, polioksidi, ozon, fotokemija, fotozaščitne skupine, policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH), DNA.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08385  dr. Janez Cerkovnik  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  169 
2.  08337  dr. Darko Dolenc  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  272 
3.  15905  dr. Evgen Eržen  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  34 
4.  14517  dr. Berta Košmrlj  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  95 
5.  06138  dr. Franci Kovač  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  85 
6.  20458  Branka Miklavčič    Raziskovalec  2001 - 2003 
7.  06137  dr. Božo Plesničar  Naravoslovje  Vodja  2001 - 2003  109 
8.  06061  dr. Boris Šket  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  348 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  22.621 
Povzetek
Namen predlaganih raziskav, ki deloma predstavljajo nadaljevanje našega dolgoročnega programa raziskav na področju kemije polioksidov (ROnR; R = H, alkil; n = 3,4), je zbrati nove informacije o sintezi, strukturi in reaktivnosti a) alkil hidrotrioksidov (ROOOH), ki nastanejo pri nizkotemperaturni ozonaciji različnih nasičenih organskih substratov (alkanov, alkoholov, etrov, silanov, germanov), b) dialkil trioksidov, ROOOR (R = R3M, M = Si, Ge) in c) vodikovega trioksida (HOOOH), ki smo ga pred nedavnim prvič sintetizirali v našem laboratoriju. Posebno pozornost nameravamo posvetiti tudi mehanizmu nastanka teh reaktivnih intermediatov. Poskušali bomo sintetizirati in identificirati tudi vodikov tetraoksid (HOOOOH). Nadaljevali bomo tudi s študijem kemije jodanilnih radikalov (R-I-R), ki nastanejo pri razpadu različnih (alkilperoksi)- jodanov ter poskušali ugotoviti mehanizem nenavadno učinkovitega dejodiranja o-jodokumil alkoholov s cikloheksilnimi in drugimi alkilnimi radikali.Proučevali bomo fotokemične lastnosti alfa-keto fosfatov, alfa-keto karboksilatov in alfa-keto amidov, ki jih uporabljamo kot fotozaščitne nukleotide, karboksilne kisline in aminokisline. V ta namen bomo sintetizirali 2-fluoro-2-kloro-1,2-difenil-etanon, ki ga bomo pretvorili v odgovarjajoče estre oziroma amide ter proučevali učinkovitost odstranjevanja te zaščitne skupine ter mehanizem same reakcije.BenzoŠaĆpiren se metabolno pretvori v štiri izomerne diol epokside (DE), pri čemer najbolj kancerogen (+)-trans-(7R,8S)-diol-(9S, 10R)-epoksid zavzema konformacijo z diekvatorialno usmerjenima hidroksilnima skupinama. Uvedba fluorovega atoma na položaj 6 pirena povzroči spremembo konformacije ter biološkega odgovora, tako da fluorov analog nima tumorogenih lastnosti. Do sedaj so pripravili le dva DE fluorovega analoga iz metabolno dobljenega trans-(7R,8R)-dihidroksi-6-fluoro-7,8-dihidrobenzoŠaĆpirena, tako da bomo proučili možne sintezne poti za pripravo obeh antipodov omenjenega prekurzorja, za nadaljnji študij vpliva strukture modificirane DNA na biološke lastnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati predlaganih raziskav bodo, kot upamo, dali pomembne informacije o mehanizmu nastanka, strukturi in reaktivnosti polioksidnih intermediatov, ki nastanejo pri nizkotemperaturni ozonaciji nasičenih organskih substratov in organokovinskih hidridov. Podatki o strukturi in reaktivnosti vodikovega trioksida, HOOOH, bodo zanimivi tako za osnovne raziskave v kemiji in fiziki, kot tudi v biokemiji in atmosferski kemiji. Povsem možno je namreč, da se polioksidi nahajajo tudi v živih organizmih in v atmosferi.Fotozaščitne skupine predstavljajo pomembno skupino zaščite biološko pomembnih spojin. Pri fotolizi lahko sprostimo odgovarjajoče nukleotide, karboksilne kisline oziroma aminokisline. Pričakovani rezultati bodo omogočili dodatni vpogled v možnost uporabe fotozaščitnih skupin pri bioloških molekulah v "in vivo" in "in vitro" sistemih.Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) so znani onesnaževalci okolja, ki se metabolno pretvorijo v kancerogene diol- epokside, ki se vežejo na DNA in sprožijo celične spremembe. Novejše sintezne metode, ki omogočajo pripravo tako modificiranih DNA fragmentov, so sprožile vrsto raziskav vpliva strukture modificirane DNA na biološke aktivnosti. Naše raziskave naj bi omogočile študij vpliva konformacije adukta DE na konformacijo modificirane DNA.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagani raziskovalni program bo v neposredni povezavi s podiplomskim izobraževalnim procesom na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, istočasno pa bodo rezultati pomembni z ekološkega vidika (naprimer, fotorazgradnja organskih substratov v okolju). PAH so znani onesnaževalci okolja, ki se jim ne moremo popolnoma izogniti, zato je poznavanje mehanizmov njihovega kancerogenega delovanja na molekularnem nivoju še posebej pomembno.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno