Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Spreminjanje pravne ureditve delovnih razmerij ter socialne varnosti

Obdobja
01. januar 1999 - 30. april 2002
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   
Ključne besede
individualna delovna razmerja, kolektivna delovna razmerja, socialna varnost, upravljanje kadrovskih virov, industrijska razmerja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (3)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19597  dr. Arne Mavčič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2002  595 
2.  03917  dr. Mitja Novak  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2002  670 
3.  08987  dr. Zvone Vodovnik  Pravo  Vodja  2001 - 2002  947 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0508  Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani  Ljubljana  5051487000  1.157 
Povzetek
Raziskovalni program Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je zasnovan dolgoroeno na dveh ravneh. Na prvi ravni gre za raziskovalni program znanstvenega jedra Inštituta za delo oziroma njegove programske skupine, na drugi ravni pa gre za temelje širšega raziskovalnega podroeja, na katerem širša raziskovalna skupina, ki jo sestavljajo raziskovalci, ki na konkretnih temeljnih in aplikativnih raziskavah trajno sodelujejo v raziskovalni skupini Inštituta za delo in so kot takšni prijavljeni v registru raziskovalcev.1. Raziskovalni program programske skupineDel raziskovalnega programa, ki ga načrtuje programska skupina ID vsebinsko in metodološko temelji na trajni znanstveni analizi pravne problematike spreminjanja ekonomskih in socialnih razmerij v Sloveniji in v tem okviru ugotavljanja odprtih vprašanj v zvezi s pravnimi prazninami, vprašanj neskladnosti normativne ureditve, vprašanj v zvezi s kvaliteto nadzora nad izvajanjem pravnih norm ter v zvezi z vlogo državnih institucij ter različnih subjektov v zvezi s tem. V teh okvirih je temeljna vsebina tega dela raziskovalnega programa mednarodnopravna in primerjalnopravna analiza različnih elementov sistemov socialnih zavarovanj ter drugih področij socialne varnosti in različnih elementov individualnih in kolektivnih delovnih razmerij ob povezavi teh področij z drugimi interdisciplinarnimi strokovnimi področji, kakršni sta upravljanje kadrovskih virov ter industrijska razmerja.2. Raziskovalni program širše raziskovalne skupineRaziskovalni program širše raziskovalne skupine ID temelji na istih izhodiščih kot program programske skupine, s tem da je praviloma usmerjen v aplikativna raziskovanja, pri katerih prihajajo do izraza izkušnje kvalificiranih raziskovalcev pri delu na različnih področjih v sistemu državne uprave, v pravosodju, na področju zakonodaje, v sferi socialnega partnerstva ter v sferi institucij civilne družbe. Jedro tega dela raziskovalnega programa je zgodovinska in interinstitucionalna analiza konkretnih pravnih problemov v sferi delovnega prava in prava socialne varnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Izvajanje predlaganega raziskovalnega programa lahko omogoei ugotavljanje nekaterih univerzalnih naeel pravnega urejanja odnosov med ljudmi in med razlienimi skupinami ljudi na podroeju dela in na podroeju odpravljanja socialnih rizikov. Gre za temeljno civilizacijsko vrednotenje vrednosti razlienih produkcijskih faktorjev ter za posledieno doloeanje njihovega pravnega ovrednotenja. Ugotavljanje razsežnosti teh naeel pomembno vpliva na pravodajne procese, ki morajo biti eimbolj usklajeni zaradi zagotavljanja možnosti za ueinkovito in enakopravno sodelovanje ljudi v mednarodnih odnosih.
Pomen za razvoj Slovenije
Naertovana raziskovanja za Slovenijo pomenijo proces, v katerem bo mogoee pridobivati številna strokovna temeljna in uporabna znanja za graditev in izpopolnjevanje sodobnih razmerij med zaposlenimi, delodajalci in državo v sferi socialnih in delovnih razemerij. Ker programska in raziskovalna skupina razpolaga z že uveljavljeno infrastrukturo shranjevanja in prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso, bo mogoee rezultate raziskovalnega programa sproti prenašati v uporabniško sfero.Gre zlasti za prenos raziskovalnih rezultatov v prakso preko publiciranja, izvajanja pedagoških in andragoških aktivnosti ter preko zagotavljanja dela specializirane dokumentacije in knjižnice ID. V zvezi z objavljanjem rezultatov raziskovalnega dela inštitut razpolaga z lastno strokovno revijo Odmevi, (ISSN 1408-4260), in je soustanovitelj strokovne revije Podjetje in delo, (ISSN 0353-6521). Uporabniki raziskovalnih rezultatov so zlasti študenje prava z obeh Slovenskih Univerz in različnih visokih šol, funkcionarji in strokovni delavci v državni upravi ter pravosodju in vodilni ter strokovni delavci iz gospodarstva.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno