Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Censki mehanizmi in ustrezni ekon.polit.koncepti v tranzicijskih gospodarstvih

Obdobja
01. januar 1999 - 30. april 2002
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
Ključne besede
tranzicija, inflacija, cene produkcijskih faktorjev, disparitete cen, pariteta kupne moči, devizni tečaj, nacionalna raven cen, kupna moč plač, ekonomska politika
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (24)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06388  dr. Janez Artenjak  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  74 
2.  15631  dr. Jani Beko  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  299 
3.  21366  dr. Darja Boršič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  365 
4.  15500  dr. Mejra Festić  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  474 
5.  08065  dr. Anton Hauc  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  617 
6.  00823  dr. Stane Indihar  Matematika  Raziskovalec  2001 - 2002  136 
7.  19108  dr. Timotej Jagrič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  582 
8.  04487  dr. Milan Jurše  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  734 
9.  09055  dr. Majda Kokotec-Novak  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  747 
10.  04653  dr. Franc Koletnik  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  884 
11.  04181  dr. Bojana Korošec  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  463 
12.  06165  dr. Dušan Lesjak  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2001 - 2002  720 
13.  08102  dr. Tanja Markovič Hribernik  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  485 
14.  11516  dr. Peter Mikek  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  93 
15.  02543  dr. Rasto Ovin  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  829 
16.  09058  mag. Miroslav Petrič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2002  65 
17.  03117  dr. Mira Rihtarič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  88 
18.  07778  dr. Davor Savin  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  1.058 
19.  08826  dr. Sebastjan Strašek  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  589 
20.  17186  mag. Monika Šlebinger  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  103 
21.  10504  dr. Polona Tominc  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  598 
22.  07780  dr. Sonja Treven  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  991 
23.  02837  dr. Dušan Zbašnik  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  943 
24.  04217  dr. Egon Žižmond  Ekonomija  Vodja  2001 - 2002  720 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0585  Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta  Maribor  5089638001  23.248 
Povzetek
Srednjeevropske države v tranziciji so v glavnem končale prvo fazo transformacije, saj so bolj ali manj uspešno izvedle stabilizacijo ter sistemske in mikroekonomske reforme ter liberalizirale in odprle svoja gospodarstva. Prešle so v drugo fazo tranzicije, to je v fazo pospešenega prilagajanja svojih gospodarskih mehanizmov tistim, ki delujejo v starih tržnih evropskih gospodarstvih. Predlagani program je pomemben za ugotavljanje delovanja gospodarskih mehanizmov v državah v tranziciji v drugi fazi tranzicije oz. v fazi priključevanja Evropski uniji. Okvirni cilj programa je analiziranje delovanja censkih mehanizmov v drugi fazi tranzicije in elaboracija tistih ekonomskopolitičnih instrumentov, ki bi pripeljali do želenih makroekonomskih ciljev. Program ima naslednje konkretne cilje:- Analiza nacionalnih ravni cen ter vzrokov sprememb razmerja med pariteto kupne moči (za sektor potrošnje prebivalstva) in deviznim tečajem v državah v tranziciji.- Analiza konkurenčnosti držav v tranziciji in v tem okviru še posebej analiza nacionalne ravni cen kot kazalca globalne konkurenčnosti gospodarstev v tranziciji, analiza plač in njihove kupne moči ter analiza relativnih ravni notranjih cen posameznih dobrin oz. skupin dobrin, kar je potrebno za ugotavljanje morebitnih komparativnih prednosti in slabosti posameznih držav v tranziciji.- Analiza sprememb razmerij med cenami dobrin v tranzicijskih državah v primerjavi z nekaterimi starimi tržnimi gospodarstvi (Avstrija, Italija), s čimer bi ugotovili censke disparitete v tranzicijskih gospodarstvih v primerjavi z referenčnimi državami.- Analiza ekonomskopolitičnih ukrepov in njihovih učinkov (predvsem na inflacijo) v tranzicijskih državah, še posebej v zvezi z odpravljanjem censkih disparitet.
Pomen za razvoj znanosti
V razmerah gospodarske tranzicije imata oblikovanje in gibanje cen svoje značilnosti, ki so različne od tistih v državah z razvitim tržnim gospodarstvom. Razlike so predvsem posledica različnih institucionalnih okoliščin, razlik v oblikovanju faktorskih cen, izrazitih censkih disparitet in nestabilnosti cen v tranzicijskih razmerah. Tudi ekonomska politika držav v tranziciji se mora spopadati ravno na področju cen z nalogami in omejitvami, ki jih v razvitih tržnih gospodarstvih ni. Zaradi tega daje proučevanje tako parcialnih tržišč z vidika neoklasične mikroekonomike kot tudi agregatnih ravni s stališč makroekonomike določene modifikacije glede na veljavno teorijo in glede na empirične ugotovitve v razvitih tržnih gospodarstvih. Namen tega raziskovalnega projekta je, da te zakonitosti spozna in jih vključi v koncept delovanja tranzicijskih gospodarstev.
Pomen za razvoj Slovenije
Na področju raziskovanja tranzicije v Sloveniji se ekonomska znanost ukvarja predvsem z vprašanji privatizacije, liberalizacije in stabilizacije. Predlagani program pa bi se osredotočal na specifične probleme oblikovanja cen in delovanja censkih mehanizmov v Sloveniji ter na tiste probleme ekonomske politike, ki so s tem v zvezi. Ustrezne informacije o ravneh cen in plač ter o obstoječih censkih disparitetah in posledicah njihovega odpravljanja oz. neodpravljanja so za vodenje ekonomske politike zelo pomembne. Še posebej za nadaljnje zniževanje inflacije v Sloveniji bo namreč potrebna izredno premišljena strategija odpravljanja censkih disparitet, ki ne bo ogrožala ciljev denarne in dohodkovne politike. Program bi ponudil tudi kvalitetno osnovo za odločanje o politiki cen na tistih področjih, kjer so cene še vedno pod neposredno kontrolo vlade, oz. na tistih področjih, na katerih predstavljajo posamezne poteze vlade odločilen dejavnik oblikovanja cen.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno