Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Temeljne raziskave gledališča, radia, filma in televizije na Slovenskem

Obdobja
01. januar 2000 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.06.00  Humanistika  Kulturologija   

Koda Veda Področje
H330  Humanistične vede  Dramska umetnost 
Ključne besede
gledališče, film, radio, televizija, zgodovina, dramaturgija, gledališka teorija, filmska teorija, slovensko gledališče, slovenska dramatika, slovenski film, avdio-vizualne umetnosti na Slovenskem
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15292  Karpo Godina  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  43 
2.  06208  dr. Andrej Inkret  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  780 
3.  15242  Matjaž Klopčič  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  132 
4.  13819  dr. Igor Koršič  Kulturologija  Raziskovalec  2001 - 2003  199 
5.  14826  Igor Košir  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  39 
6.  00602  dr. Marko Marin  Kulturologija  Vodja  2001 - 2003  151 
7.  06014  dr. Denis Poniž  Kulturologija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.174 
8.  00605  Tatjana-Amalija Premk-Grum  Kulturologija  Raziskovalec  2001 - 2003  20 
9.  14922  dr. Barbara Sušec Michieli  Kulturologija  Raziskovalec  2001 - 2003  110 
10.  14825  Miran Zupanič  Kulturologija  Raziskovalec  2001 - 2003  103 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0681  Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo  Ljubljana  1626892  5.354 
Povzetek
Predmet raziskave bo zgodovinska in teoretska problematika gledališča, performanca, filma, radia, televizije, videa ter sorodnih avdio-vizualnih umetnosti na Slovenskem od začetkov do danes, pri čemer bomo zasledovali umetnostne, kulturološke in sociološke vidike. Pomemben segment raziskave bo tudi analiza "performativnosti" v širših kulturnozgodovinskih in družbenozgodovinskih procesih. Nujna podlaga konkretne zgodovinske raziskave bo sistematično proučevanje teoretske in epistemološke problematike stroke. Načrtovani sklopi raziskovalnega programa so: - razvijanje modelov za teoretsko obravnavo avdio-vizualnih umetnosti (terminologija in metodologija gledaliških in filmskih ved, ontološke/fenomenološke značilnosti pojavov, gledališka/filmska semioza, itn), - razvijanje modelov za zgodovinsko obravnavo avdio-vizualnih umetnosti (nove zgodovinopisne interpretativne strategije, socialni in narativni modeli za zgodovinske predstavitve gledališča, filma, radia, in televizije), - pridobivanje novih virov in dokumentacijskih ter informacijskih podlag za zgodovino gledališča. radia, filma in televizije na Slovenskem (elektronske predstavitve dosežkov, taksonomija in analiza pisnih in novih avdiovizualnih virov, nadgradnja obstoječih podatkovnih baz in aplikacija novih tehnologij),-zgodovinska analiza gledališča, radia, filma in televizije na Slovenskem glede na njihove literarne in avdiovizualne komponente ter glede na način njihove produkcije in recepcije (folklorno in ljudsko gledališče, pasijonske igre, narodno in popularno gledališče, modernistične, avantgardistične in postmodernistične prakse, povezava gledališča z novimi tehnologijami in mediji, filmska, radijska in TV produkcija, video, internet itn.), - avdio-vizualne umetnosti v kulturološkem in sociološkem kontekstu (raziskava gledališke/filmske/radijske/televizijske publike, institucionalni aparati za produkcijo in distribucijo, oblike mecenata in državnih podpor avdio-vizualni umetnosti, odnos med institucionalnim in neinstitucionalnim gledališčem/filmom, profesionalno in neprofesionalno produkcijo, analiza gledališke/filmske dejavnosti marginaliziranih socialnih in kulturnih skupnosti).Program bo ob zaključku nudil osnovo za pripravo temeljnih strokovnih in leksikonskih publikacij o zgodovinski in teoretski problematiki gledališča, radia, filma in televizije na Slovenskem.
Pomen za razvoj znanosti
Zaradi kompleksnosti obravnavanega predmeta pričakujemo, da bodo naša dognanja pomembna za razširitev metodološkega instrumentarija na področju gledaliških in filmskih ved, pa tudi za epistemologijo in metodologijo humanistike sploh. S programom se namreč navezujemo na najnovejše izsledke teatrologije (P. Pavis, E. Fischer-Lichte, M. Carlson, J. Roach, S. E. Case) in gledališkega zgodovinopisja (O. Brockett, B. McConachie, T. Postlewait), filmskih študij ( A. Bazin, R. Barthes, G. Deleuze, P. Ricoeur) ter na dosežke zgodovinske sociologije kulture (Tenenti, Bianchi-Bandinelli, Veyne) in splošnega zgodovinopisja (Annales in njihovi nasledniki, P. Burke, R. Koselleck, idr.). Inovativen je v naši raziskavi zlasti interdisciplinarni vidik, s katerim želimo sintetizirati izsledke specializiranih študij posameznih ločenih področij (filmske študije, zgodovina gledališča, zgodovina dramatike, idr.) ter oblikovati koncepte, ki bodo upoštevali vzajemne sorodnosti, razvojne soodvisnosti itn. Izsledki raziskav bodo v svetovenem merilu sproti preverjani na simpozijih Mednarodne zveze za gledališke raziskave (International Federation for Theatre Research), zlasti v sekcijah Historiography, Media Comparison, Performance Analysis, idr. Poleg tega bomo dosežke predstavili tudi v elektronski obliki, kar je vsekakor novost v evropskem in svetovnem merilu.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagani raziskovalni program je temeljnega pomena za nadaljni razvoj gledaliških in filmskih ved na Slovenskem ter vitalnega pomena za kvalitetno izvedbo pedagoškega procesa (dodiplomskega in podiplomskega) na AGRFT, saj je to edina programska skupina v Sloveniji, ki je kvalificirana in specializirana za tovrstne raziskave.Nadaljevanje našega raziskovalnega dela pa je pomembno tudi s širšega vidika ohranjanja kulturne dediščine na slovenskem etničnem ozemlju. Na področju gledališča, filma in drugih avdiovizualnih medijev namreč še nimamo nekaterih temeljih publikacij v slovenskem jeziku (terminološki slovarji, leksikografske publikacije, zgodovinski pregledi, ipd), zato je načrtovani program nujen za postopno zapolnitev vrzeli. Hkrati se v zadnjem desetletju kaže potreba po hitrejšem razvoju informacijske podpore znanstvenemu delu, zato bo ena od osnovnih nalog programske skupine izvesti prehod na računalniško podprte kataloge in baze podatkov ter predstavitev raziskovalnih dosežkov v elektronski obliki (internet). Izsledki naših raziskav bodo splošno uporabni tudi v sorodnih humanističnih raziskavah, zlasti v programu Kulturno-civilizacijka podoba slovenskega prostora in človeka skozi čas. Prispevali bodo tudi k dvigu splošne kulture ter k celovitejšemu razvoju avdio-vizualnih umetnosti na Slovenskem. Raziskava bo po naši oceni pripomogla tudi k promociji slovenske kulture in znanosti v Evropi in svetu ter k slovenski vključitvi v projekte Evropske znanstvene fundacije, Mednarodne zveze za gledališke raziskave - FIRT, Evropske zveze za izobraževanje za avdiovizualne medije - AEEMA in Mednarodnega združenja knjiižnic in muzejev uprizoritvenih umetnosti - SIBMAS.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno