Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Uporabnost in doba trajanja kovinskih materialov ter izdelkov

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.04.00  Tehnika  Materiali   
2.10.00  Tehnika  Proizvodne tehnologije in sistemi   

Koda Veda Področje
T450  Tehnološke vede  Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki 
T150  Tehnološke vede  Tehnologija materialov 
P401  Naravoslovno-matematične vede  Elektrokemija 
P170  Naravoslovno-matematične vede  Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola 
P250  Naravoslovno-matematične vede  Kondenzirane snovi: struktura, termične in mehanske lastnosti, kristalografija, fazno ravnovesje 
Ključne besede
Mehanske lastnosti kovinskih materialov, mehanika loma, lezenje, utrujanje, korozija, defektoskopija, metrologija, matematično modeliranje in simulacija, tehnologija kovinskihmaterialov, proizvodna tehnologija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08236  Boris Arzenšek  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  225 
2.  17161  Roman Celin  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  285 
3.  09846  dr. Lidija Irmančnik-Belič  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  99 
4.  04982  Dimitrij Kmetič  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  421 
5.  17190  Joško Mislej    Raziskovalec  2001 - 2003 
6.  13026  dr. Roman Šturm  Tehnika  Raziskovalec  2002 - 2003  317 
7.  08195  dr. Borivoj Šuštaršič  Tehnika  Raziskovalec  2003  412 
8.  17081  dr. Marko Tandler  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  62 
9.  04238  dr. Boris Ule  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2002  143 
10.  17716  Anton Valant    Raziskovalec  2001 - 2003 
11.  05770  dr. Leopold Vehovar  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  179 
12.  09788  dr. Jelena Vojvodič Tuma  Tehnika  Vodja  2001 - 2003  629 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0206  Inštitut za kovinske materiale in tehnologije  Ljubljana  5051622000  5.703 
Povzetek
Raziskovalni program v najširšem smislu obsega raziskave soodvisnosti med strukturo in lastnostmi kovinskih materialov, uporabnost takšnih materialov in iz njih narejenih izdelkov ter dobo trajanja izdelkov. Omenjeni raziskovalni program zato po eni strani vključuje raziskave konstrukcijskih zakonov obnašanja kovinskih materialov in raziskave mikromehanizmov loma, torej raziskave ki segajo na področje fraktografije in mikrostrukture kovinskih materialov, njihovih mehanskih lastnosti, mehanike loma, utrujanja, lezenja in korozije, po drugi strani pa vključuje tudi raziskave napetostnih in deformacijskih stanj v kovinskih izdelkih, kar skupaj z razvojem ultrazvočne difrakcije daje osnovo za deterministično napovedovanje njihove dobe trajanja. Razvoj te dejavnosti z uporabo verjetnostnega računa in statističnih metod bo v prihodnje šel v smeri tako imenovanega probabilističnega napovedovanja preostale dobe trajanja, kar je želja ne le tistih, ki izdelujejo kovinske materiale in konstrukcije, temveč tudi uporabnikov, ki jim napovedana doba trajanja in varno obratovanje vitalnih delov opreme pomeni velik ekonomski prihranek, omogoča jim smotrno načrtovanje remontov ter pravočasno zamenjavo vitalnih delov. Program je kompleksen in izrazito interdisciplinaren, saj vklaplja v svoje raziskave še druge laboratorije inštituta, na mednarodni raziskovalni sceni pa so takšne skupine iskane in cenjene. Vzporedno z glavno vsebino raziskovalnega programa gredo še raziskave izdelavnih tehnologij ter tehnologij kovinskih materialov vključno z razvojem metodike in instrumentacije merjenja ter meroslovjem.Na takšni osnovi se v okviru te programske skupine na našem inštitutu razvijajo naslednji laboratoriji oz. Nacionalni center:- mednarodno uveljavljen Laboratorij za lezenje kovinskih materialov- mednarodno uveljavljen Laboratorij za korozijo- Laboratorij za mehanska preiskušanja- Nacionalni center za revitalizacijo industrijskih objektov in opreme z napravami za nedestruktivno preiskušanje.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagan raziskovalni program se vsebinsko vključuje v svetovne raziskovalne trende, saj smo bili na primer do konca lanskega leta dejavno vključeni v mednarodni COPERNICUS projekt razvoja metodike merjenja lezenja za napovedovanje preostale dobe trajanja (Small Punch Test Method Assessment for the Determination of the Residual Creep Life of Service Exposed Components - koordinator dr. K. Maile, MPA Stuttgart, Nemčija), od leta 1998 dalje smo vključeni v mednarodni PLAN-EAST projekt ( Plan Life Assessment Network in Central and Eastern European Countries - koordinator dr. A. Jovanović, MPA Stuttgart, Nemčija), letos pa smo kandidirali tudi v mednarodnem NATO projektu razvoja metod za določanje dobe trajanja železniških mostov (Lifetime Management of Steel Railway Bridges in Hungary and Slovenia - koordinatorja: Prof.dr. L. Toth, Bay Zoltan Foundation for Applied Research, Miškolc, Madžarska in prof.dr. A.S.Wronski, University of Bradford, UK). Naša vpetost v evropski prostor predvsem z znanjem, ki je povezano z napetostno korozijo in vodikovo krhkostjo ter pasivnostjo nerjavnih jekel in superzlitin, nam je omogočila, da uveljavljamo to znanje v krožnih korozijskih preiskavah evropskih laboratorijev. Na osnovi navedenega je širok znanstveni pomen predloženega raziskovalnega programa evidenten.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagan raziskovalni program je pomemben tudi za Slovenijo, saj ima napovedovanje dobe trajanja kovinskih izdelkov, predvsem delov strojev pa tudi konstrukcij, vsesplošen gospodarski pomen. Tovrstne raziskave so posebej pomembne na primer za sektor energetike, strojništva, gradbeništva ter procesne tehnike, torej za vsa področja, kjer moramo računati z degradacijo materiala in posledičnim skrajšanjem dobe trajanja. Celovit raziskovalni pristop k tej tematiki do sedaj v Sloveniji še ni bil uresničen. Posebej naj omenimo, da so nekatere naprave za merjenje - s stališča dobe trajanja - bistvenih lastnosti kovinskih materialov, zgrajene na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije v Ljubljani, sploh edine te vrste v Sloveniji. To so na primer naprave za merjenje korozijske odpornosti statično obremenjenih kovinskih delov ali pa naprave za merjenje lezenja pri povišanih temperaturah.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno