Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Varstvo rastlin, okolje in kmetijski prostor

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   

Koda Veda Področje
B003  Biomedicinske vede  Ekologija 
B004  Biomedicinske vede  Botanika 
B005  Biomedicinske vede  Zoologija 
B006  Biomedicinske vede  Agronomija 
P003  Naravoslovno-matematične vede  Kemija 
P005  Naravoslovno-matematične vede  Geologija, fizična geografija 
Ključne besede
varstvo rastlin, fitopatologija, fitofarmacija, fitonematologija, mikologija, entomologija, virologija, bakteriologija, herbologija, okolje, pesticidi, kmetijski prostor, raba kmetijskih zemljišč
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06096  Tomaž Cunder  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  488 
2.  17324  Sonja Dolinšek    Raziskovalec  2001 - 2003 
3.  17301  Tadej Galič    Raziskovalec  2001 - 2003 
4.  06059  dr. Ana Gregorčič  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  268 
5.  17314  Elizabeta Komatar    Raziskovalec  2001 - 2003  19 
6.  17316  Ivan Lisjak    Raziskovalec  2001 - 2003 
7.  17835  Barbara Marolt    Raziskovalec  2001 - 2003 
8.  15489  dr. Irena Mavrič Pleško  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  373 
9.  17306  Marko Mechora    Raziskovalec  2001 - 2003 
10.  10506  dr. Alenka Munda  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  226 
11.  21629  Sandra Rozman    Raziskovalec  2001 - 2003 
12.  17328  Tomaž Sket    Raziskovalec  2001 - 2003 
13.  18603  mag. Marta Šabec-Paradiž  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  74 
14.  06533  Vojko Škerlavaj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  515 
15.  13378  mag. Marjetica Urbančič Zemljič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2002  666 
16.  05672  dr. Gregor Urek  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2001 - 2003  735 
17.  03853  dr. Mojca Viršček Marn  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  418 
18.  13376  mag. Metka Žerjav  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  350 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  19.985 
Povzetek
Raziskovalni program temelji na identifikaciji škodljivih organizmov (razvoj detekcijskih metod), spremljanju njihove razširjenosti in ekologije. Raziskujemo znotrajvrstno variabilnost nekaterih parazitskih gliv, virusov in bakterij (karakterizacija fizioloških ras, patotipov itn.) glede virulentnosti, odpornosti na nekatere pesticide itn. Poseben povdarek namenjamo epidemiologiji gospodarsko pomembnih rastlinskih bolezni in škodljivcev, populacijski dinamiki teh organizmov in njihovi odvisnosti od okoljskih dejavnikov. Vzpostavljamo informacijski sistem geografskega opredeljevanja in razširjenosti škodljivih organizmov v Sloveniji. Preučujemo biotične skupnosti mikroorganizmov v kmetijskih tleh, oziroma morebitna antagonistična delovanja proti patogenim organizmom, mikrobiološko aktivnost tal, interakcije med gostitelji in paraziti in ugotavljamo kritična števila škodljivih organizmov v smislu določanja pragov gospodarske škodljivosti. Določene napore usmerjamo tudi v izolacijo in karakterizacijo talnih in drugih fitopatogenih bakterij in preučevanje vpliva posameznih komponent avtohtone talne mikrobne populacije na rast rastlin. Preučujemo biološko raznolikost fitopatogenih in talnih mikroorganizmov z mikroskopskimi, biokemičnimi, fiziološkimi, serološkimi in molekularnimi metodami. Vzpostavljati bomo začeli mikrobno zbirko fitopatogenih gliv in bakterij. Poseben povdarek namenjamo tudi preučevanju vpliva gostiteljskih rastlin na biopotencial in morfometrijske lastnosti nekaterih nematodov. Spremljamo širjenje nekaterih škodljivih plevelnih vrst, preučujemo odpornost plevelov na herbicide in se ukvarjamo z oblikovanjem strategije preprečevanja nastanka odpornosti v prihodnje. Nadaljujemo z ugotavljanjem onesnaženosti kmetijskih pridelkov in tal z ostanki pesticidov. Eden od izzivov je tudi sodelovanje pri preučevanju možnosti uvajanja ustreznih načinov biotičnega varstva rastlin, s katerim bomo zaokrožili svoje delovanje v smislu čim manjšega obremenjevanja okolja. Preučujemo tudi vsebine, ki najbolj neposredno vplivajo na negativna gibanja v slovenskem kmetijskem prostoru (intenzivne spremembe v rabi kmetijskih zemljišč, ki predvsem preko opuščanja pridelave in zaraščanja kmetijskih zemljišč vodijo k izrazitemu propadanju kulturne krajine v Sloveniji; razvojne probleme slovenskega podeželja v luči socioekološkega koncepta nadaljnjega razvoja; razvojne možnosti kmetijstva z vidika okolju prijaznih načinov kmetovanja; problematiko kmetijstva v območjih z omejenimi dejavniki za pridelavo).
Pomen za razvoj znanosti
Spremljanje širjenja fitofagnih in fitopatogenih organizmov, poznavanje njihove biologije, ekologije, raznovrstnosti itn. je predpogoj za uspešno varstvo pred njimi. Spoznanja na tem področju imajo širši pomen, saj je narava škodljivih organizmov takšna, da umetne pregrade (državne meje) ne pomenijo bistvenih ovir za njihovo širjenje v prostoru. Eden od pomembnejših temeljev raziskovalnega dela na tem področju je tudi uveljavljanje ustreznih usmeritev integriranega varstva rastlin, s čimer se postavljajo temelji za povečevanje produktivnosti pridelave, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje in boljšo izrabo kmetijskega prostora.
Pomen za razvoj Slovenije
Izsledki tujih raziskav na področju obravnavanih ved so le delno prenosljivi v naše pridelovalne razmere (specifične talne in podnebne razmere, tehnologija pridelave, ekonomika), zato so lastni rezultati pogoj za uspešno reševanje problemov na tem področju. V smislu uresničevanja ciljev integriranega varstva rastlin bomo iskali rešitve, s katerimi bo mogoče pridelati zdravo in kakovostno hrano, ki bodo čimbolj sprejemljive s stališča varstva okolja in ekonomičnosti pridelave. Spremljanje in vključevanje v raziskave, ki potekajo v svetu je predvsem smiselno tudi s stališča približevanja Evropski zvezi. Znano je namreč, da brez urejene službe za varstvo rastlin, ki bo temeljila predvsem na rezultatih lastnega dela, tudi raziskovalnega, Slovenija ne bo dobila ustrezne popotnice oziroma zelene luči za vstop v Evropsko zvezo. Poleg tega je nujno, da se soočimo tudi s preučitvijo cele vrste strukturnih sprememb na prostorskem, socialnem in ekološkem področju, ki nas čakajo ob priključitvi k Evropski zvezi..
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno