Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Rastlinska pridelava

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
1.07.00  Naravoslovje  Računalniško intenzivne metode in aplikacije   

Koda Veda Področje
B006  Biomedicinske vede  Agronomija 
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S187  Družboslovje  Ekonomika kmetijstva 
T420  Tehnološke vede  Agrotehnika, kmetijski stroji, gradnja kmetij 
Ključne besede
geološko kmetijstvo, biotska pestrost, ekologija, poljščine,krmne rastline, sadjarstvo, vinska trta, vino, tehnični postopki pridelave, ekonometrično modeliranje.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  05085  dr. Franc Bavec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  913 
2.  17008  dr. Anastazija Gselman  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  151 
3.  05087  dr. Branko Kramberger  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  521 
4.  10720  dr. Miran Lakota  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  361 
5.  13492  dr. Mario Lešnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  601 
6.  15681  dr. Bogomir Muršec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  333 
7.  17007  dr. Mateja Muršec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  69 
8.  17006  dr. Andrej Šušek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  175 
9.  13520  dr. Stanislav Tojnko  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  497 
10.  10036  dr. Jernej Turk  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2001 - 2003  429 
11.  16147  Janez Valdhuber  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  167 
12.  15067  mag. Andrej Vogrin  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  121 
13.  00962  dr. Stanislav Vršič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  397 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0482  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Hoče  5089638004  9.966 
Povzetek
Slovenski pridelovalci hrane se bodo lahko enakopravno vključili v evropsko in v svetovno kmetijstvo le, če bodo njihovi pridelki v kakovosti in v neoporečnosti na ravni, ki bo izpolnjevala ostre zahteve mednarodnega trga. Te ravni pa ni permanentno mogoče dosegati le s prenosom tehnologij, izhaja lahko le iz lastnega raziskovalnega dela in iz uspešnega prenosa raziskovalnih izsledkov v vsakodnevno proizvodnjo. Zato bo predlagani raziskovalni program obsegal vsa področja relevantna za postopno preusmerjanje klasične pridelave hrane rastlinskega izvora v biološko in ekološko neoporečno, pa kljub temu dohodkovno zanimivo in tržno konkurenčno pridelavo. Vseboval bo zlasti: - proučevanje in uvajanje sonaravnejših tehnik pridelovanja v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu,razvoj kvantitativnih analiz za modeliranje optimalnejših pridelovalnih modelov, - proučevanje potencialne uporabne biološke pestrosti, adaptibilnosti in tržne zanimivosti sedaj uporabljanih in "novih-pozabljenih" rastlin, - specifikacija, ocenjevanje in evalvacija stopenj verodostojnosti razvitih ekonometričnih modelov na različnih trgih najpomembnejših kmetijskih proizvodov in pripadajočih inputov, - razvoj metodološkega ogrodja za iskanje in potrjevanje veljavnih ekonomskih zakonitosti na kmetijskih trgih, - simuliranje pričakovanih sprememb v slovenskem kmetijstvu spričo procesov postopne mednarodne integracije, - raziskovanje konkurenčnosti različnih tehnik in tehničnih postopkov pridelovanja definiranih iz lastnih raziskav in upoštevajoč spreminjajoča se domača in mednarodna normativna in zakonska določila.
Pomen za razvoj znanosti
- prispevek k temeljnim znanstvenim spoznanjem o adaptibilnosti in pridelovalni uspešnosti na osnovi sonaravnejših pridelovalnih modelov v rastlinski pridelavi, - prispevek k racionalnejšim pridelovalnim postopkom z vidika tako ekološke sprejemljivosti, kot ekonomičnosti tržne pridelave rastlinsle hrane, - zagotavljanje varstva naravnega življenskega in lmetijskega peostora v skladu z določili EU-ja.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagani raziskovalni program vsebuje elemente, brez katerih se slovensko kmetijstvo ne bo moglo enakopravno priključiti evropskemu kmetijskemu trgu. Ti elementi so: - postopen, vendar permanenten razvoj sonaravnih tehnik pridelovanja upoštevajoč ekološko in proizvodno raznolikost Slovenije in možnost tržno uspešne pridelave na manjših površinah, - ustvarjanje znanstvenih in tehnoloških izhodišč za prilagajanje domače pridelave rastlinske hrane zahtevam evropskega in svetovnega trga, - preseči deficitarnost metodoloških orodij za aplikativne raziskave v domači agrarni ekonomiki, priprava ekonometričnih modelov in kvantitativnih analiz za tekoče empirično proučevanje kmetijske in zlasti rastlinske pridelave.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno