Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Geološke karte

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   

Koda Veda Področje
P450  Naravoslovno-matematične vede  Stratigrafija 
P440  Naravoslovno-matematične vede  Tektonika 
P006  Naravoslovno-matematične vede  Paleontologija 
P510  Naravoslovno-matematične vede  Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija 
P500  Naravoslovno-matematične vede  Geofizika, fizična oceanografija, meteorologija 
Ključne besede
geološko kartiranje, GKS 50, pregledne in tematske geološke karte, izdelava, priprava in tiskanje geoloških kart, stratigrafija, tektonika, geotermija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16309  dr. Miloš Bavec  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2002  421 
2.  08686  Bernarda Bole  Geologija  Raziskovalec  2002 - 2003  41 
3.  19124  dr. Bogomir Celarc  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  325 
4.  05473  Matevž Demšar  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  100 
5.  01374  dr. Stevo Dozet  Geologija  Vodja  2001 - 2003  239 
6.  10667  dr. Mateja Gosar  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  421 
7.  21384  dr. Matevž Novak  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  395 
8.  17230  Djurdjica Patrčević    Raziskovalec  2001 - 2003 
9.  04949  mag. Marijan Poljak  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  178 
10.  00513  Uroš Premru  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  69 
11.  07984  mag. Dušan Rajver  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  311 
12.  17231  Stojanka Stojanova    Raziskovalec  2001 - 2003 
13.  01413  Božidar Stojanovič  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  28 
14.  21661  Jože Štih    Raziskovalec  2001 - 2003  95 
15.  03625  Martin Toman  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  111 
16.  13034  dr. Branka Trček  Varstvo okolja  Raziskovalec  2002 - 2003  221 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  10.734 
Povzetek
Z nastankom litosfere so se izoblikovali dinamski procesi, ki imajo izvor v jedru in plašču planeta Zemlje. Ponavljajo se v cikličnih nihanjih kot so geotektonski sedimentno-erozijski, geomorfološki in drugi cikli. Ti cikli so sestavni del zgodovine Zemlje in so močno vplivali na zgradbo zemeljske skorje, zato jih je potrebno raziskati in poznati. Čeprav je ozemlje Slovenije relativno majhno, leži na stiku več geotektonskih enot. To so Avstroalpidi (Centralne Alpe), Južne Alpe, Dinaridi in Panonski bazen. V mezozoiku so se na ozemlju Slovenije izoblikovale paleogeografske enote Dinarske in Julijske karbonatne platforme in vmesnega Slovenskega bazena.Program združuje kompleksne sistematične geološke raziskave ter študij zgradbe in zgodovinskega nastajanja zgoraj naštetih geotektonskih oz. paleogeografskih enot in vključuje proučevanje geoloških formacij, njihove sedanje strukture, stratigrafije, paleontologije, sedimentologije, petrologije, mineralogije, paleomagnetizma, mineralizacije, tektonike in morfologije. Poleg standardnih terenskih raziskav in makroskopskih opazovanj, bodo pri izvedbi programa uporabljene nove analitične metode, ki imajo v svetu velik pomen in široko uporabo.Hkrati s terenskimi raziskavami potekajo sistematične laboratorijske raziskave, ki obsegajo petrološke, sedimentološke, paleontološke, kemične, rentgenske, izotopske, mikroskopske in druge preiskave.Geološki podatki in interpretacije bodo vnešeni v ustrezno bazo podatkov GKS 250, kjer bodo shranjeni tako, da bodo dostopni uporabnikom. GKS 50 in GKS 250 bodo tiskane po listih.Predlagani program obsega tudi izdelavo geotermičnih kart. Za njihovo izdelavo je potrebno poznati kvantitativne vrednosti toplotnih, hidroloških in geokemičnih lastnosti kamnin in vluidov v Zemljini skorji.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagane geološke raziskave bodo omogočile hitrejši razvoj temeljnih vej geologije ter praktično izobraževanje domačega strokovnega, znanstvenega in vzgojnega kadra. Dvignile bodo raven poznavanja geološke zgradbe državnega ozemlja tako, da bo možna vključitev v sodobne mednarodne raziskave in projekte. Uporabne bodo pri interpretaciji strukturne zgradbe ozemlja, tektonskih odnosov ter reševanju regionalne in globalne geološke problematike. Uvedene bodo nove raziskovalne metodologije in tehnologije, kar pomeni prenos svetovnega znanja v domače okolje. Dobro poznavanje površinske zgradbe Zemlje bo omogočilo interpretacijo globljih delov zemeljske skorje.
Pomen za razvoj Slovenije
Tiskane geološke karte so nepogrešljiv osnovni dokument sodobne države, ki smotrno načrtuje rabo prostora - prostorsko načrtovanje, večje posege v prostor kot so gradnje cest, železnic, plinovodov, naftovodov, vse vrste odlagališč nevarnih snovi, potenciale naravnih virov itd. Tovrstne karte so uporabne pri načrtovanju obsežnejših geoloških in rudarskih raziskav ter izkoriščanja mineralnih surovin, geotermalnih in vodnih virov. Karte služijo tudi pri reševanju hidrogeoloških in inženirsko-geoloških problemov na večjem prostoru. Ne nazadnje imajo geološke karte strokovno in znanstveno vrednost za geoznanosti.Poznavanje regionalne geologije je vedno bolj pomembno tudi pri raziskavah okolja. Pri široko zastavljenih smernicah in problematiki posegov v prostor je potrebno upoštevati, da je geološka zgradba oziroma sestava temelj vsem ostalim strokovnim podlagam. Regionalna geologija ima eno od ključnih vlog pri analizi razvojnih možnosti in lastnosti prostorskih planov ter pri njihovem usklajevanju. Ne nazadnje bodo uporabne pri oblikovanju geoloških podatkovnih baz.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno