Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Higiena živil, nutricijska patologija, higiena živali z varstvom okolja

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.04.00  Biotehnika  Veterina   

Koda Veda Področje
B750  Biomedicinske vede  Veterina: kirurgija, fiziologija, patologija, klinične raziskave 
Ključne besede
veterinarstvo, higiena živil, fiziologija in patologija prehrane živali, zoohigiena, varstvo okolja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21401  dr. Zlatka Bajc  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  81 
2.  17557  Tatjana Bole-Mihelčič    Raziskovalec  2001 - 2003 
3.  08602  dr. Vesna Cerkvenik Flajs  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  173 
4.  04576  dr. Martin Dobeic  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  255 
5.  01869  dr. Darinka-Zdenka Doganoc  Veterina  Vodja  2001 - 2003  152 
6.  17562  Ana Finžgar    Raziskovalec  2001 - 2003 
7.  18592  dr. Breda Jakovac Strajn  Veterina  Raziskovalec  2003  215 
8.  18123  Denise Jazbar    Raziskovalec  2001 - 2003 
9.  18888  dr. Andrej Kirbiš  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  218 
10.  19088  dr. Urška Kos  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  27 
11.  00910  dr. Janez Marinšek  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  133 
12.  18896  Špela Markovič  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003 
13.  18883  Andrejka Močnik  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  18 
14.  06007  dr. Uroš Pestevšek  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  129 
15.  16213  dr. Štefan Pintarič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  267 
16.  17558  Adica Suessinger  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003 
17.  08110  dr. Ksenija Šinigoj Gačnik  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  189 
18.  07811  dr. Gabrijela Tavčar Kalcher  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  154 
19.  18124  Nataša Užnik    Raziskovalec  2001 - 2003 
20.  12645  dr. Stanka Vadnjal  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  180 
21.  06006  dr. Anton Vengušt  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  131 
22.  16214  dr. Gorazd Vengušt  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  252 
23.  17566  Alenka Vošnjak    Raziskovalec  2001 - 2003 
24.  17561  Marija Zekič    Raziskovalec  2001 - 2003 
25.  00446  dr. Janko Žust  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  108 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0406  Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta  Ljubljana  1627139  10.953 
Povzetek
Osnovni namen raziskav veterinarske dejavnosti na področjih nadzora živil animalnega porekla, higiene in patologije prehrane živali ter higiene živali in okolja je spoznavanje in ustrezno reševanje ključnih dejavnikov, ki zagotavljajo poleg drugega ustrezno zaščito zdravja živali in posredno tudi zdravja ljudi pred biološkimi in drugimi kontaminenti. Ta problematika je najbolj neposredno vezana na področje higienskega nadzora živil animalnega porekla. Podobno usmeritev zasledujejo tudi raziskave na področju higiene in patologije prehrane živali, ki imajo za cilj poleg pridobivanja neoporečnih živil animalnega porekla, tudi spoznavanje etiologije, patogeneze, diagnostike in uvajanje ustrezne preventive še slabo poznanih nutricijskih motenj pri domačih živalih. Enako velja tudi za raziskave na področju higiene živali in okolja, kjer morajo tehnologije vzreje zagotoviti ne samo primerne pogoje za bivanje in počutje živali ampak tudi varovanje živali in okolja pred preveliko kontaminacijo z različnimi biološkimi agensi in drugimi škodljivimi snovmi. Na navedenih področjih se pojavljajo vedno novi problemi, ki jih je potrebno raziskati in poiskati najustreznejše rešitve. Med njimi zavzemajo že dalj časa povsod po svetu in pri nas pomembno mesto raziskave, ki se nanašajo na diagnostiko, pogostnost in zlasti na preventivo nekaterih še ne dovolj poznanih toksoinfekcij in kontaminentov organskega in anorganskega porekla, ki lahko z živili živalskega porekla ogrozijo zdravje ljudi. Problematika se glede na specifične razmere v posameznih regijah in državah precej razlikuje. Zato je z gospodarskega in zdravstvenovarstvenega vidika nujno, da se specifičnosti raziščejo in najdejo ustrezne rešitve. Posebna pozornost je v tem okviru namenjena raziskavam higienske kakovosti krme, ki lahko, če je oporečna, ogrozi živinorejsko proizvodnjo in predstavlja pomemben vir kontaminacije živil animalnega porekla. V zadnjih letih je največ raziskav na tem področju namenjeno mikotoksinom, zlasti tistim, ki imajo kancerogene, teratogene in imunosupresivne učinke. Omenjena problematika je aktualna tudi v naših ekoloških prilikah. Nekatere raziskave o učinkih mikotoksinov iz prirodnih substratov na eksperimentalne živali bodo nedvomno prispevek k bazalnim raziskavam na tem področju. Zelo aktualne so tudi raziskave o vplivu živinorejske proizvodnje na okolje in na neškodljivo uporabo živalskih odpadkov, zlasti kar zadeva njihovo nevarnost za kontaminacijo okolja s patogenimi mikroorganizmi, veterinarskimi zdravili in drugimi kontaminenti ter zaščito prostora pred neugodnimi vonjavami. Čeprav sestavljajo programsko skupino raziskovalci iz treh organizacijskih enot Veterinarske fakultete, je raziskovalni program celovit, ker bo zasledoval podobne cilje in se dopolnjeval zlasti pri uporabi metodologije in izrabi večje opreme.
Pomen za razvoj znanosti
V vseh državah, kjer predstavlja živinorejska proizvodnja in spremljajoča predelovalna industrija pomembno gospodarsko vejo, posvečajo raziskavam higiene živil, nutricijski patologiji ter higieni živali in okolju precejšnjo pozornost. V času globalizacije prometa z dobrinami je interes mednarodne strokovne in znanstvene javnosti močno prisoten na problematiki, ki lahko privede do zmanjšanja potencialne nevarnosti s strani neustreznih živil animalnega porekla. Aktualne so tudi raziskave tehnologij reje, ki so prilagojene fiziološkim danostim živali, hkrati pa so prijazne okolju in prostoru. Nekatere raziskave na tem podroeju bodo temeljnega znaeaja. Med te bomo uvrstili zlasti tiste, ki zadevajo ueinke nekaterih toksienih snovi na zdravje živali (mikotoksini). Opravili jih bomo na eksperimentalnih živalih s snovmi, ki jih bomo izolirali iz naravnih substratov in zasledovali njihove ueinke na zdravstveno stanje in nastanek reziduev v živilih animalnega porekla. S širitvijo spoznanj o tej problematiki bomo bogatili osnovna znanja na navedenem podroeju. Veeina raziskav pa bo aplikativne narave, kjer bomo raziskali specifiene vidike glede stanja kontaminentov živil animalnega porekla in krmil v naših ekoloških pogojih in problematiko neškodljive in okolju prijazne uporabe živalskih odpadkov. Vsekakor so temeljne in aplikativne raziskave z navedeno vsebino aktualne in pomembne za mednarodno strokovno oziroma znanstveno javnost.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskave na področju higiene živil animalnega porekla, higiene in patologije prehrane živali ter higiene živali in okolja bodo nujno potrebne tudi v Sloveniji. Kdor nima ustrezno razvitega znanja na teh področjih, se ne more enakopravno vključiti v mednarodno menjavo živali in živil animalnega porekla ter enakopravno zaščito domačega potrošnika. Sicer so nekateri ukrepi za zaščito zdravja živali, glede neoporečnosti živil animalnega porekla ter higienske kakovosti krmil že urejene z zakonskimi predpisi, vendar se problematika zaradi novih dosežkov znanosti razmeroma hitro spreminja in dopolnjuje, zlasti kar zadeva mikotoksine, zdravilne dodatke h krmi, naravne toksične snovi, pesticide, idr. Za naše prilike so zelo aktualne tudi raziskave o modernih tehnologijah v smislu izboljšanja dobrobiti živali, neškodljivi uporabi živalskih izločkov in drugih obremenitvah okolja, povezanih z velikimi živinorejskimi obrati. Trend reje živali k večjim aglomeracijam je namreč nuja iz ekonomskega vidika in se bo v bodoče v večji meri razširil tudi pri nas.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno