Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
1.05.00  Naravoslovje  Biokemija in molekularna biologija   
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   

Koda Veda Področje
T430  Tehnološke vede  Tehnologija hrane in pijač 
P400  Naravoslovno-matematične vede  Fizikalna kemija 
P310  Naravoslovno-matematične vede  Beljakovine, encimologija 
T390  Tehnološke vede  Polimerska tehnologija, biopolimeri 
Ključne besede
naravne snovi, koligativne lastnosti, transportne in volumenske lastnosti, HPLC, encimska hidroliza, spektroskopija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  01522  dr. Veronika Abram  Biokemija in molekularna biologija  Vodja projekta/programa  2002 - 2003  313 
2.  07028  dr. Helena Abramovič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  250 
3.  15581  dr. Blaž Cigić  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2002 - 2003  345 
4.  15840  dr. Marjan Donko  Biotehnologija  Raziskovalec  2002 - 2003  32 
5.  17797  Andreja Habjan    Raziskovalec  2002 - 2003 
6.  06986  dr. Milica Kač  Kemija  Raziskovalec  2002 - 2003  253 
7.  23483  dr. Enej Kuščer  Biotehnologija  Raziskovalec  2003  36 
8.  15821  dr. Marko Luci  Kemija  Raziskovalec  2002 - 2003  10 
9.  17798  Jana Martinuč    Raziskovalec  2002 - 2003 
10.  22493  dr. Igor Milek  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2003  14 
11.  10873  dr. Nataša Poklar Ulrih  Kemija  Raziskovalec  2002 - 2003  784 
12.  09633  dr. Darja Rudan-Tasič  Kemija  Raziskovalec  2002 - 2003  134 
13.  15466  dr. Mihaela Skrt  Biotehnologija  Raziskovalec  2002 - 2003  148 
14.  08384  dr. Nataša Šegatin  Kemija  Raziskovalec  2002 - 2003  132 
15.  19103  Andreja Štepec  Kemija  Raziskovalec  2002 - 2003  13 
16.  19641  Mateja Vidmar    Raziskovalec  2002 - 2003  16 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  63.774 
Povzetek
Večina naravnih snovi je v obliki visokomolekularnih spojin, kot npr. polisaharidi, proteini rastlinskega in živalskega izvora ter polifenoli. Omenjene snovi so heterogene tako s stališča kemijske strukture kakor tudi s stališča povprečnih molskih mas. Povprečna sestava naravnih makromolekulskih snovi je običajno odvisna tudi od izvora. Naravne snovi se v zadnjem času vedno bolj pogosto uporabljajo kot dodatki, ki podaljšajo obstojnost živil. Obstojnost živil je odvisna od vrste faktorjev, kot npr. možnosti razvoja mikroorganizmov, poteka oksidacije in fotokemijskih reakcij. V okviru predlaganega raziskovalnega programa bomo raziskali vrsto naravnih snovi, kot npr. pektin, nekatere beljakovine živalskega in rastlinskega izvora, polifenole, manjše molekule, ki delujejo kot arome in nekatere umetne snovi, katere uporablja živilska industrija kot aditive in humektante. Za omenjene spojine bomo določili vrsto fizikalno kemijskih parametrov kot npr. osmozne in transportne lastnosti, volumenske lastnosti, kinetične parametre, elektrokemijske parametre, peptidni profil hidrolizatov, polidisperznost vzorcev in encimsko aktivnost. Tako bomo na izoliranih fenolnih spojinah iz natreska proučili njihove antioksidacijske lastnosti, s spektroskopsko metodo pa določili značilne kromoforne skupine ter stopnjo in obseg lastne asociacije. Za nekatere umetne snovi, ki delujejo kot humektanti, npr. polietilenglikoli pa bomo določili volumenske, transportne in osmozne lastnosti njihovih vodnih raztopin. Z merjenjem termodinamskih lastnosti omenjenih raztopin bomo določili osmozni potencial vode in termodinamsko aktivnost vode v odvisnosti od koncentracije topljenca in njegove povprečne molske mase. Mnogi rastlinski in živalski ekstrakti so pomembne sestavine živil zaradi visoke vsebnosti beljakovin (soja) in prehrambene vrednosti zaradi visoke vsebnosti esencialnih aminokislin. Njihova uporaba pa je popsebno v kislih živilih omejena zaradi nizke topnosti in nesposobnosti tvorbe emulzij. Zato bomo take beljakovine modificirali s kemijskimi in encimskimi metodami. Že sama hidroliza beljakovin močno izboljša njihovo topnost. Kot surovino pri pripravi hidrolizatov bomo uporabili visoko kvalitetne sojine hidrolizate in koncentrate, koncentrate mlečnih beljakovin, gluten in nekatere druge beljakovine.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave kemijskih in biokemijskih lastnosti vodnih raztopin nevtralnih in ionskih polimernih topljencev so v središču zanimanja kemije naravnih polimerov. V zadnjih letih so raziskovalci posvetili vrsto študij, ki obravnavajo zveze med fizikalno kemijskimi lastnostmi polimernih topljencev in lastnostmi njihovih raztopin. Posebno pomembne so pri tem raziskave možnih konformacijskih prehodov makromolekul, hidrofobne hidratacije molekul topljenca, lastna asociacija molekul in njihova encimska aktivnost. Zanimivo je, da relativno malo študij obravnava prav termodinamske in transportne lastnosti. Pri transportnih lastnostih nismo v literaturi zasledili določanja termodinamskih funkcij aktivacije viskoznega toka, zato bomo posebno pozornost posvetili prav tej problematiki. Dosedanje študije termodinamskih funkcij aktivacije viskoznega toka na sistemih z manjšimi molekulami kot npr. ogljikovi hidrati in polialkoholi so bile ugodno sprejete in zato želimo s to problematiko nadaljevati tudi na področju vodotopnih polimernih topljencev.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagane raziskave predstavljajo aktualen in originalen prispevek k temeljnim raziskavam s področja biokemije, biofizikalne kemije in polimerne kemije. V okviru raziskovalnega programa bomo razvili in modificirali vrsto novih eksperimentalnih metod za kvantitativno ovrednotenje naravnih spojin. Predlagane teme raziskovalnega programa bodo vključene v diplomska, magistrska in doktorska dela in bodo pomembno prispevale pri usposabljanju novih raziskovalcev. Raziskave bodo dostopne uporabnikom, kakor tudi vse raziskovalne informacije, ki jih bomo zbrali v okviru raziskovalnega programa. Na področju fiziologije rastlin bodo dostopni podatki o osmoznih lastnostih vodnih raztopin polietilenglikola za proučevanje vodnega stresa pri kalitvi semen. Rezultati o delovanju fenolnih spojin bodo uporabni za nadaljnje raziskave, ki obravnavajo možnosti uporabe fenolov kot konzervansov v živilih. Nekateri postopki hidrolize beljakovin, npr. hidroliza beljakovin mlečnega seruma pa bodo neposredno uporabni za aplikacijo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno