Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Osnovne raziskave v fiziki

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.02.00  Naravoslovje  Fizika   

Koda Veda Področje
P190  Naravoslovno-matematične vede  Matematična in splošna teoretična fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativnost, gravitacija, statistična fizika, termodinamika 
P210  Naravoslovno-matematične vede  Fizika osnovnih delcev, kvantna teorija polja 
P230  Naravoslovno-matematične vede  Atomska in molekularna fizika 
P250  Naravoslovno-matematične vede  Kondenzirane snovi: struktura, termične in mehanske lastnosti, kristalografija, fazno ravnovesje 
P260  Naravoslovno-matematične vede  Kondenzirane snovi: elektronska struktura, električne, magnetne in optične lstnosti, supraprevodniki, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija 
B130  Biomedicinske vede  Fiziološka biofizika 
Ključne besede
fizika kondenzirane materije, tekoči kristali, fazni prehodi, optična spektroskopija, fizika osnovnih delcev, simetrija CP, standardni model, atomska fizika, dinamika notranjih lupin, lupinski model, EXAFS, kvantna dinamika, dinamične lastnosti, kvantni kaos
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13416  dr. Jurij Bajc  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  231 
2.  21506  dr. Matej Bažec  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  53 
3.  15839  dr. Anamarija Borštnik Bračič  Matematika  Raziskovalec  2001 - 2003  53 
4.  10373  dr. Irena Drevenšek Olenik  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  572 
5.  12092  dr. Boštjan Golob  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  780 
6.  01475  dr. Marjan Hribar  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2002  343 
7.  16353  dr. Mojca Jazbinšek  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  118 
8.  02306  dr. Alojzij Franc Kodre  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  536 
9.  01488  dr. Tomaž Kranjc  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  181 
10.  08725  dr. Peter Križan  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  1.004 
11.  01489  dr. Andrej Likar  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  495 
12.  11241  dr. Tomaž Mertelj  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  350 
13.  16354  dr. Rok Pestotnik  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2002  705 
14.  08851  dr. Igor Poberaj  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  192 
15.  08589  dr. Rudolf Podgornik  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  704 
16.  01105  dr. Peter Prelovšek  Fizika  Vodja  2001 - 2003  423 
17.  12279  dr. Tomaž Prosen  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  500 
18.  17046  dr. Gregor Skačej  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  107 
19.  01871  dr. Janez Strnad  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2002  1.390 
20.  18142  dr. Andreja Šarlah  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2002  95 
21.  21369  dr. Marko Žnidarič  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  148 
22.  07110  dr. Slobodan Žumer  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  1.026 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1554  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko  Ljubljana  1627007  34.059 
Povzetek
V okvir raziskovalnega programa spadajo sledeče vsebine: Fizika osnovnih delcev: Raziskave kršitev simetrije CP v sistemu nevtralnih mezonov B s spektrometrom HERA-B v sodelovanju z raziskovalnim središčem DESY. Preverjanje napovedi standardnega modela s spektrometrom DELPHI v CERN-u v Ženevi pri trkih elektronov in pozitronov s težiščno energijo do 200 GeV. Atomska fizika: Študij vzbujenih stanj jeder z jedrskim lupinskim modelom in sodelovanje pri poskusih in-beam spektroskopije žarkov gama z detekcijskimi sistemi kot sta EUROBALL in GAMMASPHERE, raziskave dinamike notranjih atomskih lupin z absorpcijsko spektrometrijo sinhrotronske svetlobe za študij kolektivnih vzbuditev v atomu in za analizo materialov z nizko stopnjo urejenosti z metodo EXAFS. Fizika kondenzirane materije: Nizkoenergijska časovno razločljiva optična spektroskopija kondenzirane snovi in organskih kompleksov s prenosom naboja. Raziskave modelov močno koreliranih elektronov v trdnih snoveh, ki lahko popišejo normalno in superprevodno stanje visokotemperaturnih superprevodnikov, snovi s težkimi fermioni in druge nove anomalne kovine. Fizika mehkih kondenziranih snovi: Modeliranje in teorija urejenosti, fluktuacij, površinskih pojavov in strukturnih sil v ograjenih tekočih kristalih. Teorija polielektrolitov, polimerov in polimernih tekočih kristalov, ter interakcije, ki jih posredujejo termične fluktuacije v teh sistemih. Raziskave fluktuacijske dinamike mehkih snovi z optičnimi metodami. Nelinearni optični pojavi v nehomogenih in delno urejenih sistemih. Biofizika: Raziskave in modeliranje biofizikalnih procesov v celici in tkivih. Teoretična fizika: Potovanje signalov z največjo možno hitrostjo po snovi - teorija relativnosti. Kvantna dinamika nelinearnih hamiltonskih sistemov s ciljem razumeti statistično vedenje kvantnih sistemov v odnosu do (ne)integrabilnosti in drugih dinamičnih lastnosti. Študij lastnosti kvantnomehanskih sistemov z majhnim številom delcev npr. kvantnega sistema atoma ali molekule in kvantnega maserja.
Pomen za razvoj znanosti
Osnovne raziskave predlagane skupine se vključujejo v svetovna prizadevanja k širjenju razumevanja in znanja na področjih fizike osnovnih delcev, atomov, kondenzirane snovi in biofizike. Vse navedene vsebine sodijo v med aktualne teme fizikalnih raziskav v svetu. Pričakovati je zato, da bodo rezultati raziskav predvsem objave v priznanih fizikalnih revijah, ki bodo tudi doživele ustrezen odmev npr. s citiranjem del in vabili. Precejšen del raziskav bo potekal direktno v sodelovanju z mednarodnimi skupinami in v mednarodnih centrih, kot so npr. CERN in DESY za fiziko osnovnih delcev in sihrotronsko spektroskopijo atomov. Tudi druge tematike so in bodo povezane z podobnimi fizikalnimi raziskavami pri nas, zlasti na IJS, in preko projektov in individualnih povezav s tujimi partnerji
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program osnovnih raziskav v fiziki bo potekal v tesnem sodelovanju s skupinami na IJS, in bo v tej povezavi pokrival nekatera najpomembnejša področja modernih raziskav v fiziki na področjih od fizike osnovnih delcev prek fizike atomov, fizike kondenzirane snovi do biofizike. Ker bodo potekale raziskave v okviru fakultete, je njihov pomen zlasti z povezavi z kvalitetnim dodiplomskim in podiplomskim izobraževanjem. Solidne osnovne raziskave v fiziki omogočajo kvalitetno izobraževanje mladih strokovnjakov. Le ti so ključnega pomena za uvajanje novih tehnologij v slovensko gospodarstvo in s tem omogočajo njegovo konkurenčnost in preživetje.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno