Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Mineralne surovine

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   

Koda Veda Področje
P430  Naravoslovno-matematične vede  Mineralna rudišča, ekonomska geologija 
P460  Naravoslovno-matematične vede  Sedimentologija 
P420  Naravoslovno-matematične vede  Petrologija, mineralogija, geokemija 
T440  Tehnološke vede  Nekovinska mineralna tehnologija 
S184  Družboslovje  Ekonomsko planiranje 
S120  Družboslovje  Zakon o varstvu okolja 
Ključne besede
mineralne surovine (kovinske, nekovinske, energetske), ekonomska geologija, geologija okolja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15807  dr. Magda Čarman  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  121 
2.  18166  dr. Marko Komac  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  521 
3.  17541  mag. Andrej Lapanje  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2002  721 
4.  08255  dr. Miloš Markič  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  210 
5.  17236  Vida Pavlica    Raziskovalec  2001 - 2003 
6.  20828  Rada Peternel Rikanovič  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  94 
7.  05061  dr. Ladislav Placer  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  182 
8.  10668  dr. Duška Rokavec  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  363 
9.  05486  Andreja Senegačnik  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  674 
10.  05066  dr. Dragomir Skaberne  Geologija  Vodja  2001 - 2003  240 
11.  07636  Ivan Strgar    Raziskovalec  2001 - 2003  61 
12.  08253  dr. Slavko Vekoslav Šolar  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  350 
13.  01421  Jože Vesel  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  151 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  10.871 
Povzetek
Uporabljeni izraz mineralne surovine zajema kovinske, nekovinske in energetske surovine. V programu nameravamo zajeti njihov celoten "življenjski" krog, ki sega od okolja nastanka nahajališča do njegove erozije in prenosa erodiranih produktov v novo okolje. V ta naravni krog lahko pred popolno erozijo nahajališča poseže človek z izkopavanjem mineralne surovine, njeno predelavo za splošno uporabo, po kateri se ta pojavi kot odpadni material. Del tega je možno predelati (reciklirati), preostanek pa se odloži na deponijah in v večji ali manjši meri prehaja v okolje. Prvi naravni krog mineralnih surovin naj bi bil predmet osnovnih raziskav, ki naj bi zajemale kompleksne raziskave posameznih ležiše. Te naj bi dale odgovore o genezi mineralnih surovin in njihovih struktur ter prispevale k boljšemu poznavanju zgradbe nacionalnega ozemlja. Drugi krog, ki ga s svojim posegom za zagotavljanje lastnih potreb ustvarja človek, je predmet uporabnih raziskav. Te naj bi ugotovile strukturo, kvaliteto in zaloge mineralnih surovin ter podale vplive izkopavanja, predelave in odlaganja na okolje. Na tej osnovi bi z metodami vrednotenja prišli do zanesljivih in objektivnih ekonomskih in okoljskih ocen potencialnosti mineralne surovine. Z osnovnimi in uporabnimi raziskavami bomo iskali nove dokaze za obstoj mineralnih surovin in podajali geološke, petrološke, sedimentološke, mineraloške, metalogenetske, geokemične, petrofizikalne in geofizikalne informacije za perspektivna območja Slovenije. Ta naj bi pritegnila pozornost gospodarstva za nadaljnja vlaganja v raziskave in izkoriščanje domačih mineralnih surovin. V sklopu raziskav in zbiranja podatkov bi nastala nacionalna baza podatkov o mineralnih surovinah v digitalni, tekstni, slikovni in materialni obliki. Program mineralne surovine je integrativen in v veliki meri interdisciplinaren, tako da je sodelava z drugimi programi in projekti znotraj GZS in drugih raziskovalnih organizacij ter univerzami doma in tujini koristna, potrebna in nujna.
Pomen za razvoj znanosti
Slovenija zavzema relativno majhen prostor, saj ji pripada manj kot 0,004 % celotne zemeljske površine in 0,014 % kopnega. Poleg tega pa je tudi relativno siromašna z mineralnimi surovinami, kljub temu pa ima na svojem ozemlju nahajališča, ki sodijo po nekaterih lastnostih v svetovni vrh izjemnosti. Npr.: Idrija je drugo največje svetovno nahajališče živega srebra po količini pridobljega metala, v Velenju je ena najdebelejših premogovih plasti na svetu. Glede na to lahko raziskovalni program mineralne surovine s poglobljenimi študijami in monografijami o posameznih nahajališčih prispeva tudi svetovno zanimive in pomembne prispevke k znanosti o Zemlji. Ker so raziskave v okviru programa regionalno omejene na Slovenijo, bodo njihovi rezultati na različnih področjih dopolnili znanja o naravnih virih in pripomogli k boljšemu poznavanju zemeljske skorje. To pa bo bolj koristno za nas in bližnje države z enakimi ali podobnimi geološkimi strukturami.
Pomen za razvoj Slovenije
Zaradi majhnosti Slovenije in relativne surovinske siromašnosti mora biti poznavanje njenega prostora in razpoložljivih mineralnih surovin popolnejše od tistega, ki ga uveljavljajo večji narodi z obsežnejšimi ozemlji. Mineralnih surovin ne moremo pridobivati kjerkoli, ampak le na mestih, kjer se te nahajajo in to v primerni kvaliteti, količini in položaju. Zato so nahajališča mineralnih surovin eden od pomembnih dejavnikov prostora in njegove rabe. Glede na sedanje trende in naravne danosti bodo verjetno v programu prioritetne raziskave nekovinskih mineralnih surovin, naravnega in tehničnega gradbenega kamna ter premoga kot energetske surovine. Pri neprioritetnih, kot so kovinske mineralne surovine, med energetskimi pa uran in nafta, pa je potrebno obdržati vsaj minimalno kontinuiteto znanja in poznavanja, s čemer se zagotavlja kompleksnost poznavanja geološke zgradbe nacionalnega ozemlja. Tako bodo rezultati programa služili izvajanju ekonomske in javne politike ravnanja z mineralnimi surovinami in okoljem ter dopolnjevali tudi temeljna spoznanja s področij regionalne geologije, petrologije, sedimentologije, mineralogije, stratigrafije, geokemije, geologije okolja, geotehnologije in informacijskih sistemov na območju Slovenije.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno