Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Separacijski procesi

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.00  Tehnika  Kemijsko inženirstvo   

Koda Veda Področje
T350  Tehnološke vede  Kemijska tehnologija in inženirstvo 
T490  Tehnološke vede  Biotehnologija 
Ključne besede
separacijski procesi, superkritieni fluidi, ekstremni pogoji, ekstrakcija, mikronizacija, encimske reakcije, aerogeli, fazna ravnotežja, prenos snovi, katalizatorji, biokatalizatorji, aktivnost, imobilizacija, karakterizacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17030  dr. Klementina Fukne-Kokot  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  25 
2.  02619  dr. Željko Knez  Kemijsko inženirstvo  Vodja  2001 - 2003  2.029 
3.  18235  Igor Krmelj    Raziskovalec  2001 - 2003 
4.  00534  dr. Maja Leitgeb  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  825 
5.  13568  dr. Zoran Novak  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  245 
6.  21460  dr. Mateja Primožič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  361 
7.  12659  dr. Marjana Simonič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  569 
8.  11865  dr. Mojca Škerget  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  768 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0794  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Maribor  5089638012  13.075 
Povzetek
I. EKSTRAKCIJSKI PROCESINaše raziskave s podroeja ekstrakcijskih procesov bodo usmerjene k naslednjim toekam:- doloeitev osnovnih podatkov za visokotlaeni ekstrakcijski proces,- binarna in ternarna fazna ravnotežja,- študij prenosa snovi v sistemih s superkritienimi fluidi,- termodinamsko modeliranje sistema superkritieni fluid-topljenec.II. VISOKOTLAENO MIKRONIZIRANJE - PGSSV našem novem procesu - PGSS (delci iz raztopin, nasieenih s plinom), bomo preueevali vpliv splošnih procesnih parametrov kot so pre- in postekspanzijski pogoji, tip šobe etc. na kristalinienost, velikost delcev in njihovo porazdelitev. V procesu pridobivanja majhnih delcev je potrebno raziskati in doloeiti termodinamske ter vrednosti parametrov dinamike fluidov.III. SUPERKRITIENI FLUIDI KOT REAKCIJSKI MEDIJGlavni cilji naših raziskav so:- primerjava encimsko kataliziranih reakcij v superkritienih fluidih in v sistemu brez topil v mešalnem šaržnem reaktorju,- razvoj integriranega procesa reakcije in separacije, ki bazira na encimski katalizi in frakcionaciji produkta v superkritienem CO2,- razvoj polindustrijskega večnamenskega encimskega reaktorja.IV. AEROGELIOsvojiti želimo potrebna osnovna znanja in razviti osnove komercialno primerne tehnologije s katerimi lahko pričnemo industrijski RR na različnih novih produktih. Kot močna vzpodbuda ob tem je dejstvo, da v širšem evropskem prostoru ne obstaja veliko središč z razpoložljivo opremo kot je to slučaj pri nas (investicijsko najzahtevnejša je visokotlačna tehnologija superkritičnih fluidov).
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskav bodo pomemben prispevek k fundamentalnim znanjem na naslednjih podroejih:topnosti organskih substanc v superkritienih fluidih; binarnih in ternarnih faznih ravnotežij; prenosa snovi v sistemih, ki vsebujejo superkritieni fluid; visokotlaenih mikronizacijskih procesov - PGSS; kinetike in ravnotežja encimskih reakcij v superkritienih fluidih ter aktivnosti encimov pri visokih tlakih,ter bodo prispevek k razvoju aplikativnega raziskovanja in novih tehnologij.S podroeja aerogelov bodo rezultati raziskav pomemben prispevek k znanjem na podroejih: novih procesov in tehnologij sinteze spojin, ki bi služile kot ekonomieen vir SiO2; novih sinteznih in separacijskih metod za sintezo in formiranje aerogelov; proueevanje sinteznih parametrov, ki vplivajo na nastanek aerogelov, njihovo strukturo, topologijo in karakteristiene lastnosti; razvoj spektroskopskih in drugih metod za pridobivanje dodatnih strukturnih informacij; razvoj sistema metod za vrednotenje in naertovanje produktov na osnovi aerogelov.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskave se navezujejo na mnoge razvojne cilje Slovenije, saj gre za produkte visokih tehnologij z visoko vsebnostjo znanja. Tehnološki postopki, razviti v polindustrijskem merilu bi imeli potencialno uporabnost v farmaciji, proizvodnji in predelavi hrane, so ekološko neproblematieni in jih lahko uvršeamo med kritiene tehnologije. Produkti, dobljeni s temi tehnološkimi postopki, imajo popolnoma drugaene lastnosti kot izdelki, dobljeni s klasienimi tehnikami, poleg tega pa produktov s takšnimi lastnostmi pogosto ni možno izdelati drugaee kot z uporabo SCF. S tovrstnimi raziskavami bi moeno poveeali konkureneno sposobnost dela kemijske, farmacevtske in prehrambene industrije Slovenije.Rezultati naših raziskav bodo prispevali tudi k razvoju novih katalizatorskih materialov za kemijsko industrijo. Produkti, ki jih bomo proizvedli z uporabo superkritienih fluidov imajo visoko tržno ceno in lastnosti, ki jih ne moremo pridobiti z uporabo drugih tehnologij. Naše delo na tem podroeju že podpirajo nekatere kemijske in farmacevtske tovarne.Naši prieakovani rezultati raziskav sovpadajo s tretjo toeko oziroma tretjim prednostnim podroejem 5. Okvirnega raziskovalnega programa Evropske unije in sicer: "Spodbujanje konkurenenosti in gospodarske rasti" v podtoeki "a. proizvodi in procesi".Raziskave v pilotnem laboratoriju bi služile kot osnova izobraževalnemu delu študentov ter pomagale razvoju industrije procesne opreme.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno