Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vodenje elektromehanskih sistemov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.12.00  Tehnika  Električne naprave   
2.03.00  Tehnika  Energetika   

Koda Veda Področje
T190  Tehnološke vede  Elektriško inženirstvo 
T125  Tehnološke vede  Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 
P200  Naravoslovno-matematične vede  Elektromagnetika, optika, akustika 
P190  Naravoslovno-matematične vede  Matematična in splošna teoretična fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativnost, gravitacija, statistična fizika, termodinamika 
Ključne besede
Elektromehanske naprave, elektromehanski sistemi, dinamično modeliranje, načrtovanje elektromehanskih naprav in sistemov, dinamična analiza, načrtovanje linearnega in nelinearnega vodenja elektromehanskih sistemov
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08919  dr. Drago Dolinar  Električne naprave  Vodja  2001 - 2003  630 
2.  09479  dr. Bojan Grčar  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  417 
3.  21319  mag. Aleksander Krašovec  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003 
4.  18698  dr. Boštjan Polajžer  Električne naprave  Raziskovalec  2001 - 2003  273 
5.  08475  dr. Jožef Ritonja  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  380 
6.  17153  Zlatko Strelec    Raziskovalec  2001 - 2003  22 
7.  10814  dr. Gorazd Štumberger  Električne naprave  Raziskovalec  2001 - 2003  977 
8.  08256  dr. Oto Težak  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2001 - 2003  183 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0796  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko  Maribor  5089638003  27.540 
Povzetek
V raziskovalnem programu Vodenje elektromehanskih sistemov sta zajeta dva tematska sklopa. Prvi sklop predstavlja vodenje elektromagnetnih naprav oziroma sistemov, drugi sklop pa predstavlja vodenje elektroenergetskih sistemov (področje lokalnega vodenja in zaščite elektroenergetskih sistemov). Oba tematska sklopa združuje v smiselno vsebinsko celoto dinamičen način obravnave, ki je osnova za načrtovanje vodenje v najširšem smislu.V okviru prvega sklopa se bo programska skupina ukvarja z različnimi vrstami dinamičnega modeliranja ektromagnetnih naprav in kompleksnih tehniških sistemov. Dinamični modeli bodo podlaga za analizo obratovalnih lastnosti in načrtovanje sodobnih načinov njihovega vodenja. Pri določanju parametrov dinamičnih modelov elektromagnetnih naprav bodo v največji možni meri uporabljeni razširjeni moderni numeričnimi postopki, ki so jih do sedaj uporabljali zgolj načrtovalci - razvijalci naprav.V okviru drugega sklopa bo programska skupina ukvarja z dinamičnim modeliranjem in analizo sestavnih elementov elektroenergetskega sistema, kakor tudi elektroenergetskega sistema kot celote. Za obravnavo bo ponovno značilen dinamičen pristop. Dinamičen model obravnavanega sistema namreč omogoča kvalitetno analizo različnih obratovalnih stanj. Delo bo temeljilo na raziskavi teoretskih osnov v razvoju novih metod lokalnega vodenja in zaščite elementov elektroenergetskih sistemov s ciljem povečanja razpoložljivosti in kvalitete dobavljene električne energije. Raziskovanje bo usmerjeno na tri področja: - analizo prehodnih stanj in okvar na osnovi evklidskih vektorskih prostorov, - razvoj orodij za računalniško podprto parametrizacijo, koordinacijo in preizkušanje zaščitnih naprav in- razvoj adaptivnih stabilizatorjev.
Pomen za razvoj znanosti
V svetu vse bolj prevladuje spoznanje, da so ustrezni matematični modeli nepogrešljivo orodje v fazi načrtovanja, analize in sinteze vodenja tehničnih sistemov. V modeliranju se uporabljajo vedno nova matematična orodja z namenom, da bi matematični modeli kar se da dobro posnemali obnašanje fizičnih naprav. Ko je dober model strukturno in parametrično določen, lahko množico laboratorijskih preizkusov enakovredno nadomestijo preprosti modelni izračuni. Programska skupina v okviru prvega sklopa razvija izvirne modele in metode določanja njihovih parametrov. Prav tako na podlagi novih modelov pripravlja nekatere povsem nove načine nelinearnega vodenja kompleksnih elektromehanskih sistemov. V okviru drugega sklopa je z vpeljavo teorije končnorazsežnih prostorov pripravljen nov mehanizem za dinamično obravnavo pojavov v elektroenergetskem sistemu. Pristop je preprosto revolucionaren, saj vspodbuja razmišljanja o pravilnosti nekaterih uveljavljenih definicij osnovnih fizikalnih količin v elektrotehniki, ki niso dovolj splošne, saj se praviloma nanašajo le na stacionarne harmonične razmere.
Pomen za razvoj Slovenije
Reakcije v tujih znanstvenih krogih kažejo inovativnost in naprednost ciljev zastavljenega raziskovalnega programa. Predlagan raziskovalni program lahko povežemo z razvojnimi cilji Slovenije na področjih razvoja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, na področju uvajanja novih tehnološko visoko zahtevnih proizvodov, na področju racionalne proizvodnje in porabe električne energije in na področju znanosti. Mnogi rezultati teoretičnih raziskav v okviru prvega programskega sklopa bodo neposredno preneseni v proizvodnjo proizvoda (primer načrtovanja, modeliranja, analize in sinteza vodenja aktivnega magnetnega ležaja za hitro tekoče rotacijske stroje).Neposredni rezultati raziskav v okviru drugega programskega sklopa se glede na razvojne cilje nanašajo na povečanje razpoložljivosti električne energije, ki je pogojena s kvalitetnejšimi zaščitnimi releji, njihovo boljšo parametrizacijo in sodobnejšimi sistemi adaptivnega vodenja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno