Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Geotehniške raziskave

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.01.00  Tehnika  Gradbeništvo   

Koda Veda Področje
T220  Tehnološke vede  Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin 
T230  Tehnološke vede  Visoke gradnje 
T120  Tehnološke vede  Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija 
T121  Tehnološke vede  Obdelava signalov 
Ključne besede
gradbeništvo, geomehanika, geotehnika, interakcija tla-objekt, geotehniene analize, geomehanske preiskave, laboratorijski testi, geotehniena stabilnost, nosilnost tal
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14094  dr. Borut Macuh  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  343 
2.  17158  Edi Šketelj    Raziskovalec  2001 - 2003  76 
3.  04475  dr. Stanislav Škrabl  Tehnika  Vodja  2001 - 2003  440 
4.  03038  dr. Ludvik Trauner  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  493 
5.  19110  dr. Helena Vrecl Kojc  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  86 
6.  04476  mag. Zdenko Zorič  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  44 
7.  07508  dr. Bojan Žlender  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  681 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0797  Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo  Maribor  5089638011  12.596 
Povzetek
Vsebina raziskovalnega programa obravnava sodelovanje (interakcijo) med objekti in tlemi in predstavlja nadaljevanje naših raziskav opravljenih v okviru raziskovalnih projektov v prejšnjih obdobjih. V sodobnem času prihaja pri gradnji infrastrukturnih objektov do mnogih problemov pri gradnji novih ter zaščiti obstoječih objektov, še zlasti pri gradnjah v urbanih okoljih. Cilji raziskovalnega projekta so usmerjeni predvsem v iskanje novih rešitev za analize interakcje med temelji objektov in nelinearnimi in nehomogenimi tlemi. Še posebej zahtevni interakcijski primeri se pojavljajo pri gradnjah podzemnih objektov (tunelov) ali površinskih odprtin (izkopov) ter tudi pri gradnjah objektov na poševnih pobočjih. Nove rešitve nelinearnih interakcijskih problemov bodo temeljile na upoštevanju vplivov deformabilnosti objektov, nelinearnih tal in interakcijskih pogojev ter bodo omogočale natančnejše napovedi deformacij in mejnih obrmenitev tal in obravnavanih objektov hkrati. S sodobnimi terenskimi in laboratorijskimi preiskavami bomo skušali natančneje določati reološke sovisnosti za zemljine in kompleksnejše napovedati obnašanje geotehničnih objektov. Posebno pozornost bomo namenili izvajanju in analizi ter uporabnosti rezultatov triosnih statičnih in dinamičnih preiskav zemljin in polhribin. Izpolnili bomo postopke izvajanja geotehničnih analiz z upoštevanjem interakcijskih vplivov med objekti in nelinearnimi tlemi. Raziskovalno delo bo obsegalo raziskave, analize in verifikacijo že obstoječih modelov in izdelavo novih nelinearnih modelov za reševanje standardnih geotehničnih nelinearnih primerov interakcije objekt-tla, ki predstavljajo izziv v mednarodni geotehnični znanosti. Raziskave bodo temeljile na rezultatih eksperimentalnih terenskih in laboratorijskih preiskav, posplošenih geotehničnih modelih in parametričnih analizah rezultatov. Rezultati raziskovalnega dela bodo interpretirani v obliki, ki bo primerna tudi za uporabo v geotehnični praksi. Program obsega tudi izpopolnjevanje postopkov standardnih raziskav, geotehničnih analiz, izpopolnjevanje raziskovalne in pripadajoče programske opreme ter prijaznejši prenos rezultatov raziskovalnega dela v prakso.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskovalnega programa s področja raziskav reoloških sovisnosti in novih nelinearnih rešitev na področju interakcije objekt-tla bodo predstavljali majhen prispevek naše programske skupine h globalni zakladnici znanj v širšrm smislu. Program je vključen v evropski raziskovalni projekt COST C7 "Soil-Structure Interaction in Urban Civil Engineering", ki je nastal na našo pobudo leta 1996. V projekt so vključeni raziskovalci držav EU ter nekaj ostalih Evropskih držav, kjer je obravnavana tematika zelo aktualna.Na znanstvenih in strokovnih srečanjih v okviru projekta COST C7 poteka stalna izmenjava izkušenj in rezultatov raziskovalnega dela udeležencev. Podobna izmenjava rezultatov poteka v okviru seminarjev, ki jih prirejamo izmenično s kolegi iz Tehnične univerze v Gradcu ter v okviru bilateralnega projekta PROTEUS. Pridobljena nova spoznanja bodo prikazana na mednarodnih znanstvenih srečanjih in objavljena v recenziranih mednarodnih revijah s področja geotehnike in mehanike. Rezultate raziskovalnega dela bo mogoče uporabiti tudi pri izpopolnjevanju predstandarda EUROCODE 7, ki ga prenašamo tudi v naš prostor.
Pomen za razvoj Slovenije
Za Slovenijo se pomen raziskovalnega programa kaže predvsem v uveljavljanju in izboljšanju prepoznavnosti slovenske geotehnične in znanosti in stroke v svetu. Z rezultati raziskovalnega in strokovnega dela predvsem na področju geotehnike bomo prispevali k posodobitvi Slovenskih geotehničnih predpisov ter s smernicami za geotehnično projektiranje podali pogoje za varno in varčno izgradnjo objektov. Rezultati bodo uporabni v vsakdanji geotehnični praksi, predvsem v nacionalnih projektih pri izgradnji sodobnih naselij ter cestnega in železniškega omrežja. Ob izvajanju raziskovalnega dela se bo v okviru programske skupine izvajalo izobraževanje mladih raziskovalcev in strokovnjakov iz prakse na področju geotehnike.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno