Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Geologija in geotehnologija

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   
2.16.00  Tehnika  Rudarstvo in geotehnologija   

Koda Veda Področje
P005  Naravoslovno-matematične vede  Geologija, fizična geografija 
P420  Naravoslovno-matematične vede  Petrologija, mineralogija, geokemija 
P006  Naravoslovno-matematične vede  Paleontologija 
P305  Naravoslovno-matematične vede  Kemija okolja 
P510  Naravoslovno-matematične vede  Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija 
T340  Tehnološke vede  Rudarstvo 
Ključne besede
biostratigrafija - geokemija -geokemijsko kartiranje - geologija -geološki procesi - geotehnologija - hidrogeologija - izotopi - kemijska analitika - kras - mineralogija - morfologija - okolje - onesnaženje - paleontologija - rudarstvo - statistika - surovine -
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  03242  dr. Uroš Bajželj  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2001 - 2002  226 
2.  03907  mag. Marko Cigale  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  58 
3.  17145  Marjan Grm    Raziskovalec  2001 - 2003  122 
4.  08392  dr. Aleksander Horvat  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  195 
5.  18607  dr. Simona Jarc  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  75 
6.  14399  dr. Jože Kortnik  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  367 
7.  20224  mag. Nataša Kukar  Geologija  Raziskovalec  2002 - 2003  18 
8.  08229  dr. Vasja Mikuž  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  353 
9.  07177  dr. Breda Mirtič  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  440 
10.  21199  dr. Katarina Oblak Brown  Geologija  Raziskovalec  2002 - 2003  57 
11.  01306  dr. Rajko Pavlovec  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  827 
12.  02206  dr. Jernej Pavšič  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  413 
13.  08230  dr. Jožef Pezdič  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  336 
14.  00734  dr. Simon Pirc  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  260 
15.  00762  dr. Vida Pohar  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  147 
16.  14365  dr. Boris Salobir  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2001 - 2002  201 
17.  06383  dr. Franc Šušteršič  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  294 
18.  00737  dr. Ranko Todorović  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  74 
19.  17146  Miran Udovč    Raziskovalec  2001 - 2003  108 
20.  15900  dr. Marko Vrabec  Geologija  Vodja  2001 - 2003  324 
21.  11755  dr. Željko Vukelič  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  324 
22.  01384  dr. Nina Zupančič  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  323 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.855 
Povzetek
Vsebina programa je sistematično reševanje odprtih vprašanj s področij raznih ved o Zemlji v Sloveniji. V geologiji obsega raziskave za rekonstrukcijo geološkega razvoja ozemlja s proučevanjem geoloških plasti - interpretacije njihovih sedimentacijskih okolij, mineralov (reakcije v hidrotermalnih pogojih ter v oksidacijski atmosferi), kemične in izotopske sestave (geokemične porazdelitve in procesi transporta prek tekoče faze), fosilnih ostankov (nanoplanktona, numulitov,nevretenčarske in sesalske makrofavne in paleoekologije, iz krede, terciara in kvartara), dinamike kraških sistemov v njih, tektonske zgradbe (detajlno strukturno-litološko kartiranje in mikrotektonska merjenja, dinamika neotektonskih procesov in razvoj geomehanskega polja, računalniško modeliranje in analiza ), kakor tudi mineraloških procesov sinteze materialov ter vedenja trdnih, tekočih in plinastih snovi, anorganskih in organskih, v pogojih Zemljinega površja (procesi antropogene migracije snovi v geološkem okolju). Posebno prizadevanje velja slovenski geološki terminologiji. Cilji raziskav sledijo iz opisanega raziskovalnega programa. Pomembni so tudi s stališča vključevanja v študije naravnih in antropogenih procesov na Zemljinem površju v povezavi z razvojem civilizacije. Vsebina geotehnološkega raziskovalnega dela zadeva problematiko izgradnje različnih vrst okolju prijaznih podzemskih objektov za razbremenitev površine in istočasno zmanjšanje škodljivih vplivov snovi na okolje, kar terja proučevanje geoloških pogojev premikov in mehanskih lastnosti hribine, ki je hkrati glavni konstrukcijski material, razvoja tehnologije odlagališč ter uporabe odpadnih snovi za uporabo v gradbeništvu in rudarstvu. Raziskave na področju rudarjenja so povezane s sonaravnim jamskim in površinskim pridobivanjem (industrijske mineralne surovine, nekovine; kamnolomi, peskokopi in glinokopi).
Pomen za razvoj znanosti
Pomemben cilj programske naloge je vzdrževati živ stik s svetovnimimi trendi in prispevati naš delež k temeljnemu svetovnemu znanju o geoloških procesih, ki jih omogočajo naravne danosti v Sloveniji in posegi v naravno geogeno okolje našega prostora. Program se vključuje v sistematično teoretično proučevanje Zemljinega razvoja kakor poteka v svetu (Geosciences po terminologiji COBISS) in v študije naravnih in antropogenih procesov v sedanjem Zemljinem površju, ki jih terja razvoj civilizacije (Environmental Sciences po isti terminologiji). Na nekaterih področjih kakor na primer v preučevanju geoloških osnov razvoja krasa je naš prispevek izjemnega pomena.Študije potekajo v okviru sodelav z raziskovalnimi skupinami doma in v tujini. Vrsta posameznih študij je povezana z ustreznimi raziskavami v tujini na programski ali osebni osnovi. Tak je projekt Mednarodne zveze geoloških ved IUGS "Globalne geokemične osnove", v katerem prispeva Slovenija pomembne izkušnje je prijavitelj svetovalec za kartiranje kraških ozemelj; naloga tega je izdelava geokemične karte sveta po enotnih merilih. Raziskave so vključene tudi v program enotnega geokemičnega kartiranja FOREGS in v nekatere bilateralne projekte. Tudi rešitve nekaterih temeljnih raziskav geotehnoloških problemov pri podzemnih gradnjah so pomembne za razvoj tozadevne tehnologije v svetovnem merilu. Rezultati raziskav so predstavljeni mednarodni strokovni javnosti na svetovnih kongresih ITA- International Tunneling Association in drugih mednarodnih srečanjih. Temeljna georetska spoznanja uporabe vodnega stekla bodo prispevala k razvoju novih tehnologij v gradbeništvu, rudarstvu in ravnanju z odpadki.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagane raziskave zagotavljajo po eni plati neizogibno kontinuiteto sistematičnega teoretičnega raziskovanja razvoja geološke zgradbe Slovenije, po drugi pa spoznavanje sedanjih procesov, ki zadevajo geološke materiale in so pomembni za ustvarjanje znanstvene osnove za gospodarski in sonaravni razvoj naše republike in varovanje njene naravne in kulturne dediščine. Z izvanjem programa bo mogoče sistematično proučiti vrsto odprtih problemov fundamentalne narave. To bo prispevalo k izdelavi trdne podlage za znanstveno reševanje številnih nalog, ki predstavljajo neizogibne elemente prihodnega razvoja Slovenije. Tu imamo v mislih tudi izdelavo sodobnih geoloških kart Slovenije, zagotavljanje potenciala mineralnih surovin in vodnih virov, smotrno načrtovanje izrabe prostora, prepoznavanje geoloških osnov stanja okolja in zadevnih naravnih in antropogenih procesov. V tem so predlagane raziskave toliko pomembne za razvoj Slovenije, da jih kaže podpreti. Smernice sodobnega urbanističnega razvoja v svetu in tudi v Sloveniji narekujejo potrebo po širjenju podzemskih gradenj, ureditvi gospodarjenja z odpadki ter okolju prijaznem pridobivanju rudnin s primerno sanacijo posledic rudarjenja. Vse navedene dejavnosti so temeljnega pomena za razvoj Slovenije, še posebej pa povezane z varovanjem in saniranjem okolja, ki ga brez raziskovalnega dela ni mogoče zagotoviti. Rezultati raziskovalnega dela so in bodo uporabljeni pri gradnji podzemnih objektov, sanaciji in zapiranju rudnikov, preprečevanju in sanaciji zrušnih procesov, naravnih in umetno povzročenih, posodabljanju in odpiranju novih kamnolomov , peskokopov in glinokopov, pri razvoju tehnologije jamskega pridobivanja lignita in naravnega kamna in pri ravnanju z odpadki. Raziskave imajo tudi velik pomen za vzgajanje mladih raziskovalnih kadrov spričo dejstva, da jih vodijo v tem programu univerzitetni učitelji, ki uspešno povezujejo raziskovalno delo s pedagoškim.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno