Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Agrarna ekonomika in politika

Obdobja
01. januar 1999 - 30. april 2002
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S187  Družboslovje  Ekonomika kmetijstva 
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 
S210  Družboslovje  Sociologija 
Ključne besede
agrarna politika, agrarna ekonomika, socio-ekonomska struktura, odločitveni modeli, trženje, ruralni in regionalni razvoj, ekonomika okolja, informacijski sistemi, ruralna sociologija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  21676  mag. Vesna Alič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002  29 
2.  14806  dr. Bernarda Čebulj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002  14 
3.  10890  dr. Emil Erjavec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002  1.158 
4.  16329  dr. Luka Juvančič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002  408 
5.  13487  dr. Stanko Kavčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002  396 
6.  01479  dr. Matija Kovačič  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja projekta  1999 - 2002  289 
7.  19316  dr. Aleš Kuhar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002  639 
8.  16042  dr. Karla Šturm  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002  56 
9.  10584  dr. Andrej Udovč  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002  535 
10.  04694  dr. Katja Vadnal  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002  513 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  64.121 
Povzetek
Vsebina raziskovalnega dela zajema:- ekonometrične analize v kmetijstvu in modeliranje za potrebe agrarne politike- proučevanje učinkov vključevanja Slovenije v evropske integracijske procese- proučevanje skupnih kmetijske in regionalne politike in posledic za Slovenijo- oceno konkurenčnosti in učinkovitosti v živilsko predelovalni industriji in kmetijstvu- spremljanje in analizo socio-ekonomskih procesov v agroživilstvu in na podeželju (kot n.pr.: deagrarizacija, prestrukturiranje, proizvodna gibanja, gospodarska povezovanja idr.)- spremljanje in analizo ekonomskih kategorij (kot n.pr.: stroški, dohodek, ponudba, povpraševanje itd.) in procesov (n.pr.: poslovno povezovanje, proizvodno sodelovanje)- oblikovanje gospodarskih in razvojnih odločitvenih modelov- simuliranje učinkov gospodarskih in političnih ukrepov na razvoj agroživilstva in podeželja- preučevanje interakcij med pojavi in procesi na različnih segmentih kmetijsko-živilskega sistema (n.pr.: vpliv staranja kmečkega prebivalstva na proizvodno strukturo, ali vpliv cenovnih razmerij na investicije v kmetijstvu, ipd.)- oblikovanje in operacionalizacija poslovno-informacijskih sistemov- ekonomska ocena učinkov kmetijstva na okoljeRaziskovalni program pa zajema naslednja vsebinska področja (objekte raziskovanja):- agrarna struktura oziroma agrarno-strukturna gibanja- gospodarski subjekti v kmetijstvu in živilstvu (kmetije, gospodarske družbe, zadruge, gospodarska in interesna združenja)- trženje v agroživilstvu- kmetijstvo v ruralnem in regionalnem razvoju- odnosi med kmetijstvom in okoljem (ekonomski in sociološki vidik).- kmetijska politika- regionalna politika- živilsko predelovalna industrija- okolje in kmetijstvo
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati bodo predstavljali prispevek k poznavanju razvojnih procesov kmetijstva in podeželja zlasti v pogojih tranzicije oziroma hitrega prilagajanja zaostreni svetovni konkurenci ter vključevanju v evropske integracijske procese na področju agro-živilskih proizvodov. Prenesli, izpopolnili oziroma prilagodili bomo nekatere matode raziskovanja in načrtovanja. Modeli, analize, ocene so namenje predvsem podpori odločanju na ravni: - kmetijskih gospodarstev,- agro-živilskih podjetij, - nosilcev odločanja v kmetijski politiki. Z novimi spoznanji bomo izpopolnili visokošolski študijski proces. Raziskovalni program bo nekaj novim raziskovalcem omogočil usposobitev za samostojno znanstveno delo.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalna skupina namerava nadaljevati pričeto delo in z znanstveno-strokovnim delom podpreti ob drugih nalogah predvsem predpristopno prilagajanje slovenskega kmetijstva. Nadaljevati kaže s kvalitativnim in komparativnim spremljanjem integracijskih procesov s posebnim poudarkom na proučevanju razvoja in učinkov skupne kmetijske politike EU. Bolj poglobljeno bi se lotili tudi drugih mednarodnih povezovanj Slovenije z možnim vplivom na kmetijstvo (CEFTA, WTO), razširili raziskovanje na vprašanje konkurenčnosti živilske industrije in se posebej posvetili pripravi potrebnih empiričnih orodij za podporo predpristopnemu pogajanju ter ocenjevanju širših vidikov vključevanja slovenskega kmetijstva v EU. Temeljne namene programa opisujemo kot:pripravo znanstveno podkrepljenih strokovnih podlag za odločanje nosilcev kmetijske politike (ekonomski del predpristopne strategije), pri katerem posebej izpostavljamo strokovno podporo v predpristopnih pogajanjih, pridobitev neodvisnih informacij (analiz in priporočil) za strokovno in splošno javnost o integracijskih procesih in drugih vidikih razvoja kmetijstva, utemeljeno tudi z znanstvenim razvojem nacionalne skupine za proučevanje kmetijske politike. Osnovni cilj raziskav je prispevati k splošni večji blaginji, večji učinkovitosti, konkurenčnosti ter celovitemu razvoju podeželja ob upoštevanju zahtev okolja in prostora.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno