Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Informacijske metode v prenosu kemijskega znanja

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   

Koda Veda Področje
P175  Naravoslovno-matematične vede  Informatika, teorija sistemov 
P176  Naravoslovno-matematične vede  Umetna inteligenca 
B110  Biomedicinske vede  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 
S272  Družboslovje  Izobraževanje učiteljev 
S281  Družboslovje  Računalniško podprto izobraževanje 
T100  Tehnološke vede  Zgodovina in filozofija tehnologije 
Ključne besede
structure-activity studies, integrated information systems, multimedia (MM), university-industry co-operation, bioinformatics, artificial intelligence (AI), chemistry, chemical education: struktura-aktivnost, integrirani informacijski sistemi, MM, kem. izobraževanje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  05685  Marko Ahčan  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  19 
2.  04855  mag. Janez Benkovič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  59 
3.  04566  dr. Bojana Boh Podgornik  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  828 
4.  12090  dr. Danica Dolničar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  177 
5.  20448  dr. Vesna Ferk Savec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2003  414 
6.  15665  Jana Grohar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  18 
7.  22425  dr. Mojca Japelj Fir  Kemija  Raziskovalec  2003  99 
8.  03183  mag. Dragotin Kardoš  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  135 
9.  18570  Vida Mesec    Raziskovalec  2001 - 2003  85 
10.  12091  dr. Aleš Musar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  107 
11.  18569  Brane Pajk    Raziskovalec  2001 - 2003  36 
12.  15223  dr. Irena Sajovic  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  72 
13.  08957  dr. Margareta Vrtačnik  Kemija  Vodja  2001 - 2003  875 
14.  16012  dr. Katarina Senta Wissiak Grm  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  275 
15.  04828  dr. Nataša Zupančič-Brouwer  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  103 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.929 
Povzetek
Raziskovalni program je usmerjen v razvoj informacijskih metod, ki bodo podpirale ustvarjanje in prenos znanja v kemiji in na podroejih, ki jim je kemija temeljna veda. Prednost bo dana povezovanju temeljnih in aplikativnih raziskav z izobraževanjem in z razvojem okolju prijaznejših postopkov in proizvodov - v sodelovanju z vladnimi ustanovami, industrijo ter tujimi univerzami (Maribor, Oxford, Roskilde, Bologna).Raziskovalni program obsega temeljni, aplikativni in razvojni sklop, ki se med seboj prepletajo, kar omogoea sinergistiene ueinke. (a) Temeljni sklop, inženiring kemijskega znanja, vkljueuje povezovanje statistienih metod in metod umetne inteligence ter raeunalniškega modeliranja v razvoju pristopov k optimizaciji procesov - s preverjanjem na primerih z eko-tehnološko problematiko (predikcija interakcij onesnaževal z okoljem in njeno eksperimentalno preverjanje, optimizacija izbranih eko-tehnoloških procesov v neposrednem sodelovanju z industrijo). (b) Aplikativni sklop, informatizacija izobraževanja v izobraževalnih programih kemije in na kemiji sloneeih disciplinah vkljueuje: (1) razvoj metod in tehnik kemijskega izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, s posebnim poudarkom na informatizaciji pouka in ueenja za razvoj intelektualnih in komunikacijskih sposobnosti; (2) razvoj dodiplomskih in podiplomskih programov za kemijsko izobraževanje in naravoslovno-tehnieno informatiko ter (3) razvoj izobraževalne razsežnosti raziskovalnega in razvojnega dela - primer projekta Tempus Phare S_JEP-12106-97 - v neposrednem sodelovanju med univerzo in industrijo. (c) Razvojni sklop, informacijske metode in tehnike za prenos kemijskega znanja v uporabo, vkljueuje raziskave, ki so neposredno vezane na industrijo, izobraževalne in vladne ustanove. V tem okviru potekata: (1) razvoj integriranih informacijskih sistemov za podporo odloeanju v optimizaciji postopkov (informacijski sistem za posebne odpadke - sofinancer MOP, multimedijski informacijski sistem za podroeje rastlinskih zašeitnih sredstev - sofinancer MKG, visokošolski informacijski sistem - sofinancer MŠŠ, informacijski sistem za podporo kurikularni prenovi kemije); (2) uvajanje inteligenenih metod za veeanje ueinkovitosti industrijskega raziskovanja in razvoja v neposrednem sodelovanju z razvojnimi oddelki v industriji - primeri na podroejih proizvodnje specialnih papirjev, agrokemikalij, farmacevtike, specialnih katalizatorjev, dodatkov hrani in pri ravnanju z nevarnimi odpadki (partnerji AERO, DROGA, KRKA, MELAMIN, PINUS, AGRORUŠE).
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program vključuje usmeritve 5. okvirnega programa raziskav, tehnološkega razvoja in demonstracij EU (1998-2000), ki namenja kemijskemu raziskovalno-razvojnemu delu ključno vlogo za zagotavljanje kvalitete življenja. Nanaša se zlasti na programske sklope Caring for our Planet (vrednotenje vpliva življenjskih ciklov naravnih in sinteznih snovi); Mastering Molecular Matter (uporaba informacijske tehnologije za spodbujanje inovacijskih procesov in zagotavljanje kvalitete industrijske proizvodnje in konkurenčnosti); Chemistry in Society (kvaliteta kemijskega izobraževanja na vseh ravneh šolanja in v vseživljenjskem izobraževanju, povezovanje raziskovanja z izobraževanjem in razvojem proizvodnje).
Pomen za razvoj Slovenije
Z vidika integracijskih procesov, ki naj zagotovijo R Sloveniji čimprejšnje enakopravno članstvo v Evropski uniji, raziskovalna skupina ocenjuje predlagane raziskovalno-razvojne usmeritve kot podporo integracijskim težnjam. Sloveniji lahko zagotovi enakopraven in konkurenčen položaj v EU le razvoj tehnologij in proizvodov z visokim deležem znanja, prav s tem področjem pa se raziskovalna skupina ukvarja že vrsto let v sodelovanju z industrijskimi in drugimi partnerji. Pri tem tako na temeljnem, kakor tudi na aplikativnem področju razvija informacijsko metodologijo v inženiringu znanja, nove metodološke pristope pa sproti vgrajuje v izobraževalne programe na dodiplomski in zlasti podiplomski stopnji. Pričakovani rezultati predlaganega programa se tudi sicer navezujejo na razvojne cilje R Slovenije, zlasti: spodbujanje inovativnosti, konkurenčnosti in tehnološkega razvoja, varstvo okolja - preprečevanje onesnaženosti, racionalizacija proizvodnje in uporabe energije, splošno širjenje znanja - napredek znanosti in zagotavljanje kvalitete izobraževalnih programov. Znanstveni dosežki predlaganega raziskovalnega programa bodo objavljani tudi v domači znanstveni in strokovni literaturi. Uporabni dosežki bodo sproti prenašani v prakso prek projektov v neposrednem sodelovanju z upravnimi institucijami (Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, MŠŠ, MOP, Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo) in industrijo (AERO, DROGA, GORENJE, KRKA, MELAMIN, PINUS, AGRORUŠE in drugi). Dosežki izobraževalnega pomena bodo vključevani v izobraževalne programe na vseh ravneh šolanja, v mladinske raziskovalne projekte in v programe za vzgojo mladih raziskovalcev ter v programe stalnega strokovnega spopolnjevanja za informacijske in pedagoške kadre (seminarji, delavnice).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno