Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Mehanika konstrukcij

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.05.00  Tehnika  Mehanika   
2.01.00  Tehnika  Gradbeništvo   

Koda Veda Področje
T220  Tehnološke vede  Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin 
T210  Tehnološke vede  Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo 
T150  Tehnološke vede  Tehnologija materialov 
Ključne besede
konstrukcije, geometrijska in materialna nelinearnost, materialni modeli, stabilnost, dinamika, mehanika loma, prevajanje toplote in vlage, požar, numeriene metode, nevronske mreže, zanesljivost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16142  dr. Rado Flajs  Gradbeništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  62 
2.  02189  dr. Miran Saje  Gradbeništvo  Vodja  2001 - 2003  483 
3.  09217  dr. Stanislav Srpčič  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  178 
4.  03521  dr. Marjan Stanek  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2002  75 
5.  08437  dr. Goran Turk  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2002  520 
6.  15161  dr. Blaž Vratanar  Mehanika  Raziskovalec  2001 - 2002  23 
7.  19121  dr. Dejan Zupan  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  240 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  26.315 
Povzetek
Program Mehanika konstrukcij uvršeamo v polje Mehanika (24). Gre za pretežno teoretieno usmerjeni program. Osnovni cilji so: spremljati razvoj v svetu, sodelovati z vrhunskimi tujimi znanstveniki in univerzami na projektih, razvijati novo znanje, s elanki v vrhunskih revijah uveljavljati slovensko znanost, vzgoja vrhunskih kadrov. Pridobljeno znanje in novi kadri bodo služili pri pripravi novih tehnologij v okviru aplikativnih projektov. Bistveni del programa je razvoj matematienih modelov obnašanja nosilnih konstrukcij pri raznih obtežbah. Poudarek je na geometrijsko in materialno nelinearnih linijskih in ploskovnih konstrukcijah. Raziskujemo naslednje teme: stabilnost ravnotežnih leg, dinamiena nestabilnost, dinamieni odziv, mehanika loma, prevajanje toplote in vlage v betonu in lesu, vpliv požara in visokih temperatur, zanesljivost konstrukcij na osnovi verjetnosti, numerieni algoritmi v mehaniki konstrukcij, nevronske mreže, vpeljava komercialnih programov za analizo konstrukcij.
Pomen za razvoj znanosti
Podroeje Mehanika in še posebej podpodroeje Mehanika konstrukcij imata v svetovni znanosti ugledno vlogo. To potrjuje znatno število revij SCI (okrog 70 iz mehanike in 75 iz inženirske mehanike) in še veeje število nacionalnih revij. Na tem interdisciplinarnem podroeju delujejo gradbeni, strojni, metalurški in raeunalniški inženirji, matematiki in fiziki. Ti so združeni v številnih nacionalnih, evropskih in svetovnih združenjih; med njimi je morda najbolj znano združenje IUTAM. V Sloveniji imamo že okrog 50 let Slovensko društvo za mehaniko, vee kot 10 let letna sreeanja Kuhljevi dnevi in objavljene zbornike del. Dolžnost Katedre za mehaniko je, da s svojimi deli (vsaj tako številenimi, kakršno je razmerje prebivalcev Slovenija-razviti svet) prispeva k bogati svetovni znanstveni zakladnici tega podroeja.
Pomen za razvoj Slovenije
V Sloveniji na podroeju mehanike delujejo skupine na UL FS, UL NTF, IMFM, IJŠ, Turboinštitutu, Centru za eksperimentalno mehaniko, UM FS, UM FG in na Katedri za mehaniko UL FGG. Vsaka skupina ima svoj program, delno tudi sodelujejo med seboj. Rezultati skupin so prikazani na letnih sreeanjih Kuhljevi dnevi. Znanstveni delež skupine Katedra za mehaniko je pri tem pomemben predvsem na podroeju konstrukcij. Katedra ima prek predmetov na podiplomskem študiju pomembne zasluge pri uveljavitvi akademskega in znanstvenega pristopa pri mladih raziskovalcih - konstrukterjih na UL FGG. Rezultat so odlieni mladi znanstveniki, ki so se uveljavili doma in v tujini že takoj po zakljueku doktorskega študija. Raziskovalni program je pomemben tudi za dvig kvalitete dodiplomskega študija, saj so sodelavci projekta pedagogi, ki pokrivajo 10 predmetov na dodiplomskih študijih gradbeništva, geodezije in vodarstva. Ne nazadnje je realizacija raziskovalnega programa pomembna tudi v gospodarskem in strokovnem smislu, predvsem pri uvajanju naprednih metod projektiranje nosilnih konstrukcij v prakso.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno