Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Preizkušanje materialov in konstrikcij

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.01.00  Tehnika  Gradbeništvo   

Koda Veda Področje
T230  Tehnološke vede  Visoke gradnje 
Ključne besede
Gradbeni materiali, modifikacije materialov, sanacije konstrukcij, kompoziti, potresno varne masivne konstrukcije, monitoring, mikroklima, kulturno-zgodovinski objekti
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10379  dr. Violeta Bokan Bosiljkov  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  586 
2.  17449  Franci Čepon    Raziskovalec  2001 - 2003  38 
3.  17756  dr. Bruno Dujič  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2002  167 
4.  21416  mag. Martin Poljanšek  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003 
5.  05559  dr. Marjana Šijanec Zavrl  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  425 
6.  22465  mag. Gašper Vindišar  Gradbeništvo  Raziskovalec  2002 - 2003 
7.  05772  dr. Roko Žarnić  Gradbeništvo  Vodja  2001 - 2003  606 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.721 
Povzetek
Raziskovalni program obsega področje teoretičnih, laboratorijskih in terenskih raziskav in preiskav gradbenih konstrukcij in gradbenih materialov povezanih s trenutnim stanjem kot tudi z ugotavljanjem posledic propadanja ter razvoja metod in tehnik za sanacijo in utrditev objektov. Eden izmed namenov preiskav je ugotavljanje preostale življenjske dobe materi-alov in konstrukcij ter iskanje možnosti za njeno podaljšanje. Po sodobni terminologiji te raziskave sodijo tudi med os-nove za razvoj trajnostnih konstrukcijskih sistemov. Med te osnove sodijo tudi vzdrževalni ukrepi, ki omogočajo podal-jšanje funkcionalnosti in varnosti zgradb. Na področju raziskav materialov so v ospredju študije možnosti modificiranja v osnovi mineralnih materialov (beton, malte, zidovina) s sodobnimi polimernimi ali mineralnimi materiali (steklena vlakna) z namenom zvišanja njihove trdnosti in duktilnosti. Dosedanji rezultati raziskav materialov so omogočili spoznavanje vplivov polimerov na obnašanje betona pri povišanih temperaturah, vpliv modifikacije malt z polimernimi vlakni in steklenimi mrežicami na trdnost in duktilnost zidovine. Bodoče raziskave na tem področju bodo usmerjene k prenosu znanja v prakso. S tem se bo ustvarila možnost za snovanje trajnejših (konstrukcije izpostavljene agresivnemu okolju npr.) in na izredne obtežbe (potres npr.) odpornejših konstrukcij. Drugo področje aktivnosti je usmerjeno k raziskavam, ki omogočajo razvoj potresno odpornejših masivnih konstrukcij (armiranobetonske, zidane). Teoretične in eksperimentalne raziskave obsegajo tako elemente konstrukcij v naravni velikosti kot modele stavb v pomanjšanem merilu. Pri tem se uporablja in se bo uporabljala raziskovalna oprema, ki je na voljo v lastnem laboratoriju kakor tudi velika oprema, ki je na voljo v laboratorijih v Evropi (Univerza v Bristolu, ELSA Ispra, ISMES Bergamo) in ZDA (Univerza v Bolderju, Colorado).Tretje področje je posvečeno razvoju metod sanacij in utrditev masivnih konstrukcij s sodobnimi kompozitnimi materiali kot so polimerni trakovi armirani s steklenimi in karbonskimi vlakni. Pri tem se uporabljajo obstoječe lastne izkušnje s področja snovanja novih tehnik utrditve in sanacij konstrukcij z dodajanjem ojačitvenih elementov, ki so se dokazale med potresi na Slovenskem in v tujini. V sklopu skrbi za ohranjanje stavbne dediščine in s tem tudi kulturno-zgodovinskih objektov je v zadnjih letih kot posle-dica raziskovalnega sodelovanja s partnerji iz Evrope nastalo četrto področje raziskovanja. Projektna skupina se uveljavlja v Slovenskem in mednarodnem prostoru z meritvami in interpretacijo rezultatov dolgotrajnih meritev mikroklimatskih pogojev in razvoja obstoječih poškodb konstrukcije zaradi preobremenitev v kulturno-zgodovinskih objektih. Rezultati tovrstnih meritev in njihovo tolmačenje so nujno potrebni pri ugotavljanju ogroženosti stenskih poslikav in eksponatov. Uveljavljenost skupine dokazuje uspešno sodelovanje pri zaključenem mednarodnem projektu EUREKA EUROCARE PREVENT, uspešno izvajanje meritev v gradu Brežice in vzpostavitev merilnega sistema v cerkvi v Hrastovljah.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani raziskovalni program je vsklajen s programi aziskav, ki potekajo v Evropi in ZDA. To dokazuje tudi poveza-nost predlagane programske skupine z raziskovalci v tujini. V vsakem izmed zgoraj navedenih področij poteka vsaj eden mednarodni raziskovalni projekt, ki je bodisi financiran od strani Evropske komisije (INCO COPERNICUS, EUREKA, COST) ali ZDA (slovensko-ameriški projekt). Raziskave na področju modifikacij gradbenih materialov, uporabe polimernih materialov ojačanih z karbonskimi ali steklenimi vlakni, ugotavlajnje različnih vplivov na propadanje kulturne dediščine in potresnovarna gradnja zidanih in armiranobetonskih konstrukcij so področja, ki sodijo med najbolj aktualna v panogi. Zaradi tega so raziskovalci iz naše skupine v stalnem stiku z raziskovalci iz Evrope in ZDA in imajo nemoten dostop do velike raziskovalne opreme ob finančni podpori Evropske komisije (DG XII) in ZDA. Raziskave, ki so v teku bodo osnova za objave, katere bodo po pričakovanju imele velik odziv v tujini. To potrjuje tudi dosedanja odzivnost na naše raziskave izražena v obliki 40 citatov v tuji literaturi in 18 vabljenih predavanjih v tujini. Pokazatelj mednarodne relevantnosti naših raziskav ni samo vključevanje v mednarodne projekte temveč tudi pridobitev Fulbrightove štipendije, ki bo predlaganemu vodji programske skupine omogočila polletno raziskovanje na Univerzi v Bolderju, Colorado ZDA in sredstva iz slovensko-ZDA projekta, ki omogočajo ostalim članom skupine obiskati to inštitucijo.
Pomen za razvoj Slovenije
V Sloveniji je področje raziskav in razvoja sodobnih gradbenih materialov razmeroma slabo razvito. Zaradi tega je pro-gram predlagane programske skupine prilagojen potrebam našega gradbeništva in industrije gradbenih materialov. Rezul-tati raziskav se vključujejo v tehnološke projekte na področju izdelave betonskih izdelkov odpornih na agresivno delo-vanje okolja in na področje snovanja potresno odpornejših zidanih konstrukcij. Sodelovanje s prakso poteka preko Tehnološkega centra Materiali v gradbeništvu in zgradbe, ki ga je soosnovalo Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS. Izsledki dosedanjega raziskovalnega dela so neposredno uporabni pri uporabi sodobnih metod ojačevanja premostitvenih armiranobetonskih konstrukcij, kar dokazuje tudi vključevanje programske skupine v reševanje problemov v zvezi z ojačitvami in kontrolo njihove uspešnosti med bodočim prevozom izrednega tovora- uparjalnika za NE Krško od Kopra do Krškega. Raziskave na področju sanacij in utrditev konstrukcij je v sodobnem svetu eno izmed prioritetnih področij in je kot tako tudi del bodočega 5. Raziskovalnega programa Evropske skupnosti. Zato je delovanje naše skupine na tem po-dročju tudi osnova za vključevanje v evropske projekte, kar ima tudi veliki pomen za razvoj raziskovalnega dela v Sloveniji. Poleg dejavnosti skupine, ki so pomembne za našo gradbeno prakso in industrijo gradbenih materialov ne gre zanemariti tudi vzgoje novih raziskovalnih in strokovnih kadrov. Vsi trije mladi raziskovalci, ki delujejo v skupini so zelo aktivno vključeni v izvajanje mednarodnih projektov in so v sklopu le-teh vsaj po nekaj mesecev gostovali v tujih labora-torijih. V skupini je do sedaj diplomiralo 16 inženirjev gradbeništava in nekateri izmed njih so sodelovali tudi pri med-narodnih projektih. Poleg tega predlagani vodja programske skupine zastopa Slovenijo v Upravnem odboru Eureka Euro-care in Tehničnem komiteju Urban Civil Engineering, kar mu omogoča povezovanje slovenskih raziskovalcev s tujimi pri snovanju skupnih tehnoloških in raziskovalnih projektov. S tem se krepijo povezave med našimi strokovnjaki in razisko-valci ter njihovimi kolegi v tujini, kar ima velik pomen za tehnološki razvoj v Sloveniji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno