Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Evropska umetnost in njeni vplivi na slovenskem umetnostnem prostoru

Obdobja
01. januar 1999 - 30. april 2002
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.09.00  Humanistika  Umetnostna zgodovina   

Koda Veda Področje
H310  Humanistične vede  Umetnostna zgodovina 
H311  Humanistične vede  Slikarstvo 
H312  Humanistične vede  Kiparstvo in arhitektura 
H313  Humanistične vede  Umetnostna kritika 
Ključne besede
umetnost, umetnostna zgodovina, slikarstvo, knjižno slikarstvo, risba, grafika, rokopis, kiparstvo, arhitektura, spomenik, umetnostni viri, kritika, likovna teorija, estetika, ikonografija, ikonologija, kodikologija, stilistika, modernizem, zbirka
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (4)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17839  dr. Martin Germ  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2002  457 
2.  04135  dr. Nataša Golob  Umetnostna zgodovina  Vodja  2001 - 2002  563 
3.  06190  dr. Lev Menaše  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2002  598 
4.  19517  dr. Monika Osvald  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2002  77 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  98.910 
Povzetek
Raziskovalni program 'Evropska umetnost : prisotnost in vplivi v slovenskem umetnostnem prostoru' ima za cilj ovrednotenje stvaritev iz srednje- in zahodnoevropske umetnosti, ki so v različnih obdobjih prišla v slovenske kraje ter so s svojo prisotnostjo bolj ali manj vplivala na razvoj t.i. 'domače' umetnosti, oz. ima za cilj analizo vplivov, ki so jih zapustili ustvarjalci od drugod. Gre za opredelitev razmerij med vzori in posnetki, ki so osnova za analizo (umetniških) preinterpretacij, te pa so odvisne od avtorja in ambienta. Program je zasnovan tako, da daje prednost vrednotenju umetnosti kot celovitemu fenomenu, s tem da so poudarki namenjeni trem segmentom : umetnosti kot izrazu intelektualne dediščine, ikonografskemu korpusu in opredelitvi globalnega in nacionalnega v moderni umetnosti (od t.i. 'impresionizma' do danes). Raziskovalni program je - kronološko gledano - odprt za umetnost od antike do našega časa. - Raziskava duhovno-intelektualnih tokov je osredotočena na srednji vek, zlasti od naselitve Slovencev dalje in izhaja iz celovite raziskave pisnih virov kot avtonomnih pričevalcev časa in kot osnov za utemeljeno razpravo o umetnostnih hotenjih. Ikonografski korpus predvideva zajetje ikonografskih motivov v umetnosti na Slovenskem in analizo izhodišč za realizacijo ugotovljenih ikonografskih motivov. Delo bi steklo pri umetnosti 16. stoletja, ki je glede na okoliščine v spomeniškem gradivu in trenutno dosegljivo referenčno literaturo najprimernejša vzorčna skupina. Vprašanje modernizma v moderni umetnosti namerava kritično izpostaviti recepcijo v slovenskem ambientu in sicer v vseh vidikih umevanja novih tenedenc (od t. im. 'impresionizma dalje) in sicer skozi prizme umetnikovega in naročnikovega pogleda in odmeva javnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Vsi trije segmenti so s svojimi raziskovalnimi cilji integralno povezani z interesi umetnostne zgodovine v najglobljem pomenu in se tudi po metodologiji dela povsem ujemajo z načeli sodobne znanosti. Ugotovitve, ki jih pričakujemo ob izvajanju posameznih faz raziskave in tudi končni, celoviti rezultati , lahko doprinesejo k vključevanju spomenikov na slovenskem umetnostnem prostoru v atlas svetovne umetnosti, ki je celovit, nedeljiv fenomen. To pomeni, da se za spomenik oz. skupina spomenikov ne vzpostavlja samo osnovna (kronološka in avtorska) opredelitev, ampak dobi svojo idejno strukturo, ki ustvaritev s svojim intelektualnim nabojem , vpetostjo v duhovne tokove širših razmerij, zasidra v globalni ambient. - Marsikateri pojavi na obrobju velikih centrov so namreč pravo zrcalo svetovnih tokov.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program se loteva umetnostnih spomenikov oz. umetnosti kot celovitega fenomena in izhaja iz idejnega substrata, filozofskega, literarnega in emotivnega naboja. Osredotoea se na opredelitev vzorov in posnetkov iz širšega evropskega prostora ter njihovo recepcijo na Slovenskem, ki se kaže v izboru umetniških tem (ikonografska analiza) in njihovem sprejetju (ikonološka analiza), kar zrcali duhovno odprtost naroenikov in obeinstva oz. dojemljivost umetnikov. - Ta vprašanja je umetnostna zgodovina veekrat naeenjala, vendar sporadieno in nepovezano, tako da niso bila izpostavljena kot središeni humanistieni, intelektuaslni problem. Raziskava je osredotoeena na veljavnost evropske umetnosti pri nas, na njeno sprejetje in odzivanje in zato se loteva umetnosti kot globalnega dogajanja, ki pa se je odvijal pri nas in odpira na zastavljenih raziskovalnih temah nov zorni kot .Posebna skrb je namenjena natanenemu zbiranju dokumentacije za ikonografske teme in probleme modernizma ter evidentiranju rokopisnega gradiva in starih katalogov kot razvidov o intelektualnih horizontih oz. okolišeinah in pogojih za umetnost.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno