Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovenska zgodovina od 16. - 20. stoletja

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H230  Humanistične vede  Novejša zgodovina (približno do leta 1800) 
H240  Humanistične vede  Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) 
H270  Humanistične vede  Socialna in ekonomska zgodovina 
H271  Humanistične vede  Politična zgodovina 
H280  Humanistične vede  Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej 
H180  Humanistične vede  Zgodovina krščanske cerkve 
Ključne besede
Viri, gibanje prebivalstva, družbene strukture, mednarodni odnosi, topografija, zgod. kartografija, cerkvena zgodovina.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14117  dr. Boris Golec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  626 
2.  03471  dr. Stanko Granda  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  1.080 
3.  03434  Martin Grum  Literarne vede  Raziskovalec  2002 - 2003  217 
4.  02100  dr. Eva Holz  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  208 
5.  07103  dr. Branko Marušič  Zgodovinopisje  Vodja  2001 - 2003  1.426 
6.  11698  dr. Petra Svoljšak  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2002  576 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.715 
Povzetek
HISTORIČNA PODOBA SLOVENSKEGA PROSTORA S TEŽIŠČEM NA PROCESIH IN POJAVIH NOVOVEŠKEGA IN SODOBNEGA OBDOBJASlovenski prostor je bil v preteklosti enakovreden del Evrope, zato so spremembe potekale tudi v njem. Temu lahko sledimo s proučevanjem:a) virov (evidentiranje, izbor, znanstveno kritična objava virov in korespondenc)b) historične topografije (ubikacija historičnih krajevnih imen za slovenski prostor, znanstveno kritično objavljanje historičnega kartografskega gradiva -natisnjeni in rokopisni zemljevidi-, tematski historični atlasi)c) gospodarske zgodovine: proučevanje vpetosti gospodarstva slovenskega prostora v ostali evropski prostor - prometne povezave: ceste, železnice, rečni in morski promet, gradnja in vzdrževanje prometnic, - proučevanje prometnih sredstev - trgovina (trgovsko blago, trgovske povezave z ostalo Evropo) - agrarno gospodarstvo in davki - obrtna dejavnost ter začetki in razvoj industrializacijed) populacije in njenih gibanj (fluktuacija podeželje - mesto, migracije, specifika prebivalstva ob mejah)e) zgodovine družbenih struktur (spreminjanje ekonomske, socialne in politične vloge plemstva, meščanstva in agrarnega prebivalstva v tem obdobju) - analiza državne, deželne in občinske uprave s posebnim poudarkom na reformah, pojavu in razvoju parlamentarizma, občinske samouprave itd. - uveljavljanja slovenske jezikovne enakopravnosti in nacionalne samobitnostif) zgodovine civilizacijskih gibanj (religije, ideje, izobraževanje, vojne)Delo raziskovalnega programa temelji na gradivu, ki ga hranijo arhivi, knjižnice in muzeji v domovini in tujini (Dunaj, Gradec, Celovec, Trst, Videm, Benetke, Rim, München, Tübingen, Stuttgart, Budimpešta, Zagreb, Pariz, itd.)
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave so bazične in omogočajo nadaljno raziskovalno nadgradnjo tujim raziskovalcem.Program odkriva in poglablja vedenje o enakovredni vpetosti slovenskega prostora in družbe v razvojne evropske tokove. Program teče v sodelovanju z evropskimi raziskovalnimi ustanovami in posameznimi raziskovalci ter s tem sooča naše in njihovo vedenje o skupni preteklosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Osrednji predmet raziskav so temeljne zgodovinske raziskave slovenskega prostora in primerjave historičnih pojavov v njem z evropskimi in svetovnimi. Tako poglablja vedenje o slovenskem prostoru v preteklosti. Razširja zavest o prisotnosti slovenskega prostora v Evropi. Utrjuje slovensko samozavest.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno