Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Fizika nizkih energij

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.02.00  Naravoslovje  Fizika   

Koda Veda Področje
P230  Naravoslovno-matematične vede  Atomska in molekularna fizika 
P190  Naravoslovno-matematične vede  Matematična in splošna teoretična fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativnost, gravitacija, statistična fizika, termodinamika 
P180  Naravoslovno-matematične vede  Meroslovje, fizikalna instrumentacija 
T121  Tehnološke vede  Obdelava signalov 
Ključne besede
eksperimentalna atomska fizika, pospeševalniki, ioni, elektroni, rentgenski žarki, sinhrotronska svetloba, spektrometrijske metode, analitske metode z ioni, obdelava eksperimentalnih podatkov, razvoj instrumentalnih postopkov in metod
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23565  dr. Gregor Bavdek  Fizika  Raziskovalec  2003 
2.  15589  Drago Brodnik    Raziskovalec  2001 - 2003 
3.  20244  dr. Klemen Bučar  Fizika  Raziskovalec  2002 - 2003 
4.  01109  dr. Miloš Gregor Budnar  Fizika  Vodja  2001 - 2003  10 
5.  11546  dr. Dean Cvetko  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003 
6.  20219  dr. Iztok Čadež  Fizika  Raziskovalec  2003 
7.  05958  dr. Darko Hanžel  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003 
8.  01475  dr. Marjan Hribar  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003 
9.  15648  dr. Matjaž Kavčič  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003 
10.  02306  dr. Alojzij Franc Kodre  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003 
11.  22319  dr. Andrej Mihelič  Fizika  Raziskovalec  2002 - 2003 
12.  08013  mag. Matjaž Mihelič  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003 
13.  04747  dr. Mark Pleško  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003 
14.  19164  dr. Alenka Razpet  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003 
15.  16407  dr. Špela Stres  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002 
16.  07716  dr. Žiga Šmit  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003 
17.  15811  dr. Benjamin Zorko  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2002 
18.  11854  dr. Matjaž Žitnik  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  18 
Povzetek
Predlagani raziskovalni program povezuje raziskave pojavov v atomih in molekulah s študijami površin ter materialov. Osnova programa je poglobljeno razumevanje mnogodelčnih procesov in sicer z :- raziskavami dinamčnih procesov v atomih pri trkih z ioni (Augerjeva spektrometrija in spektrometrija mehkih rentgenskih žarkov),- raziskavami dinamike notranjih atomskih lupin z absorpcijsko spektrometrijo sinhrotronske svetlobe ter s strukturnimi analizami materialov z metodo EXAFS,- raziskavami kolektivnih vzbujevalnih in razpadnih procesov v notranjih atomskih lupinah kot posledico ekscitacij z ioni, elektroni in rentgenskimi fotoni z uporabo visokoločljive rentgenske emisijske spektrometrije ter Augerjeve spektrometrije,- raziskavami površin in tankih plasti s kombinirano uporabo uklonskih in spektroskopskih tehnik, ki temelje na obsevanju vzorcev s sinhrotronsko svetlobo (npr.: na žarkovni cevi ALOISA na tržaškem sinhrotronu ELETTRA),- raziskavami korozije materialov v agresivnih okoljih ter magnetnih lastnosti molekularnih magnetnih materialov ob uporabi Moessbauerjeve spektroskopije ter elektronskih spektroskopskih metod (CEMS, AES, XPS)Pomemben delež v programu je namenjen razvoju novih spektroskopskih metod ter eksperimentalnih orodij in sicer :- visokoločljivi rentgenski spektrometriji z ukrivljenim kristalom in pozicijsko občutljivim detektorjem,- koincidenčni elektronsko/rentgenski spektrometriji Augerjevih elektronov in karakterističnih rentgenskih žarkov,- metodam, ki temelje na uporabi ionov z energijami v področju nekaj MeV ter na njihovem sodelovanju s snovjo (PIXE,RBS, ERDA, NRA, STIM, IBIC) in to tudi z uporabo jedrskega mikrocurka,- metodam, ki so še posebej primerne za študije površin : AES, CEMS, XPS.Znaten del programa je usmerjen v izrabo novega elektrostatičnega tandemskega pospeševalnika na IJS, tako v osnovnih kot uporabnih raziskavah..Pomemben je prispevek k načrtovanju novih sinhrotronskih pospeševalnikov s poglobljenim razumevanjem gibanja elektronov v shranjevalnih obročih. Pri tem si obetamo poglobljeno sodelovanje z načrtovalci in uporabniki novih sinhrotonov višje generacije.
Pomen za razvoj znanosti
Ameriška nacionalna akademija znanosti ocenjuje, da je z raziskovalnimi izsledki atomske, molekulske in optične (AMO) znanosti pogojeno okropg 9% ameriškega BNP neposredno in okrog 20% BNP posredno (vir: AMO Science, An Investment in the Future, National Academy Press, Washigton D.C., 1994). AMO raziskave so namreč povezane z vrsto področij kot so astrofizika, fizika površin, fizika plazme, radiacijska fizika, vse do študija novih materialov.Predlagani program tako bogati svetovno zakladnico znanja z novimi spoznanji o kompleksnosti atoma, o sodelovanju nabitih delcev (ionov, elektronov) ter EM valovanj (rentgenska, sinhrotronska svetloba) s snovjo, nudi poglobljene informacije o strukturi površin ter o interakcijah na površinah v ekstremnih pogojih, prispeva nove ideje pri razvoju novih sinhrotronskih pospeševalnikov, izrablja obstoječo eksperimentalno opremo doma ter drugje po svetu za raziskovalno delo ter vzgojo kadrov. Pri naštetih raziskavah (1.5.1.) se lotevamo pojavov in razmer, ki so blizu vsakdanjemu življenju. Opravka imamo z mnogodelčnimi sistemi ter številnimi kombinacijami med delci in zato velikemu bogastvu pojavov. Naštete raziskave lahko vplivajo na druga področja fizike ter širše. Predlagane raziskovalne usmeritve so izjemno privlačno polje za mednarodno sodelovanje ter uveljavljanje.
Pomen za razvoj Slovenije
S predlaganim programom se Slovenija enakovredno vključuje v svetovne raziskave v fiziki nizkih energij oz.atomski fiziki. Pri tem gre za :- kvalitetno raziskovalno delo na področju, ki vodi k objavam rezultatov v uglednih mednarodnih revijah in s tem tehtno uveljavitev v mednarodnem prostoru,- prenos visokih tehnologij v domačo raziskovalno in aplikativno prakso,- prenos domačih dosežkov v mednarodni prostor (npr.: razvoj kvalitetnih spektrometrijskih metod, nove tehnološke rešitve pri načrtovanju pospeševalnikov, razvoj modernega instrumentarija za fizikalne meritve),- vzgojo kadrov ter pridobivanje akademskih nazivov,- splošen dvig nivoja znanja.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno