Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kemijsko procesno inženirstvo

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.00  Tehnika  Kemijsko inženirstvo   

Koda Veda Področje
T350  Tehnološke vede  Kemijska tehnologija in inženirstvo 
T270  Tehnološke vede  Okoljska tehnologija, nadzor onesnaženja 
T130  Tehnološke vede  Produkcijska tehnologija 
Ključne besede
kemijsko inženirstvo, procesno inženirstvo, produktno inženirstvo, ekološko inženirstvo, separacijski procesi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17283  Špela Božič    Raziskovalec  2001 - 2003  38 
2.  06259  dr. Ljudmila Fele Žilnik  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  226 
3.  03072  dr. Viktor Grilc  Kemijsko inženirstvo  Vodja  2001 - 2003  753 
4.  19790  Margita Hrvatin  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  15 
5.  03586  mag. Muharem Husič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  163 
6.  17284  Bojan Robič    Raziskovalec  2001 - 2003 
7.  20391  mag. Andrej Šonc  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  14 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0104  Kemijski inštitut  Ljubljana  5051592000  21.078 
Povzetek
Podroeje raziskav bo predvsem razvoj in poveeevanje novih, tehnieno pomembnih separacijskih in nekataliziranih reakcijskih procesov in naprav, v katerih nastopajo veekomponentni in veefazni snovni sistemi z izrazito neidealnostjo. Delo bo zelo interdisciplinarno, saj povezuje raziskave osnovnega razvojnika procesa (ponavadi kemika) s kemijskim inženirjem, sistemskim inženirjem, strojnim konstrukterjem, industrijskim ekologom idr. Raziskovali bomo tudi postopke in kriterije za smiselno sintezo podobnih proizvodnih procesov ter integracijo okoljevarstvenih postopkov v proizvodne procese. Rezultati raziskav bodo predstavljali neobhodno izhodišee za varno naertovanje ekonomienih, varnih in ekološko sprejemljivih proizvodnih procesov in izdelkov ter tehnološke podlage za prenos v slovensko in tuje industrijsko okolje.Raziskave in razvoj tehnieno pomembnih proizvodnih procesov na bazi sodobne kemijske reakcijske tehnike in separacijskih operacijV sodelovanju s tradicionalnimi in novimi partnerji iz slovenske kemijske industrije bomo raziskovali možnost uvajanja novih proizvodov in proizvodnih procesov, ki bodo prispevali k prestrukturiranju slovenske kemijske in procesne industrije: k programov z višjim deležem vloženega znanja, izdelkom višjega cenovnega razreda in s sprejemljivim vplivom na okolje, (npr. eiste kemikalije, specialne kemikalije in preparati, naravne snovi...).Razvoj postopkov/operacij za reaktivno ali nereaktivno kontaktiranje in separiranje veefaznih ali veekomponentnih sistemov Glede na dosedanje znanje, izkušnje in opremo bodo prednost imela podroeja separacije veekomponentnih/veefaznih neidealnih sistemov z modernimi termodifuzijskimi operacijami (ekstraktivna destilacija, ekstrakcija z dvema vodnima fazama, solvacija, pervaporacija...), nekatalizirani veefazni reakcijski sistemi, mešanje v heterogenih sistemih (suspendiranje, dispergiranje, emulgiranje) ipd. Tu je vkljueeno tudi doloeanje in modeliranje relevantnih faznih ravnotežij, reakcijske kinetike, termodinamskih lastnosti mešanic, drugih fizikalno-kemijskih lastnosti, vkljueno z razvojem metod za njihovo doloeevanje.V tem delu bodo razvijani postopki za prepreeevanje emisij, vzpostavljanje eistih proizvodenj, minimiziranje odpadnih tokov (emisij), reciklažo odpadnih snovi, procesiranje in dispozicijo odpadkov, metod za ugotavljanje vplivov proizvodnje ali proizvodov na okolje, razvoj in apliciranje analiz življenskega cikla (LCA) izdelkov, razvoj metod za oceno industrijskega tveganja, razvoj ukrepov za zagotavljanje kemijske varnosti, uvajanje standardov kvalitete in upravljanja z okolja, analiza delovanja sistemov varstva okolja, sodelovanje v oblikovanju nacionalnih programov, izdelava strokovnih podlag za zakonodajo itd.
Pomen za razvoj znanosti
Katalogiziranje fizikalno-kemijskih lastnosti posamienih komponent in na njihovi podlagi varno modeliranje lastnosti veekomponentnih zmesi je neobhodno za naertovanje ueinkovitih separacijskih postopkov v procesni tehniki, tako na proizvodnem kot okoljevarstvenem nivoju. V široki in industrijski uporabi je vse vee kemikalij, katerih uporaba zahteva vse veejo eistost (elektronska industrija, živilstvo, medicina), po drugi strani pa je potrebno iz odpadnih tokov izloeati okolju škodljive snovi, prednostno z regenerativnimi in ne destruktivnimi procesi. Zato se vkljueujemo v razvoj sodobnih, energetsko in tehno-ekonomsko ueinkovitih ter ekološko sprejemljivih metod oz. tehnik za separacijo vekomponentnih in veefaznih sistemov. Osvajamo in prenašamo v naš prostor obetavne termodifuzijske in membranske tehnike ter se vkljueujemo v razvoj tam, kjer obstaja še realni prostor za nadaljnje izboljšave. Vzporedno raziskujemo in razvijamo merilne in druge metode za fizikalno-kemijsko, termodinamsko in ekotoksikološko karakterizacijo teh sistemov.
Pomen za razvoj Slovenije
Program na področju procesnega inženirstva na Kemijskem inštitutu poteka od izgradnje pilotnega laboratorija sredi 80-tih let. Namenjen je predvsem pridobivanju znanj in tehnik, potrebnih za prenos laboratorijskih rezultatov v industrijsko merilo. Kljub temu, da je značaj dela pretežno aplikativen, pa je zaradi novitet v procesni tehniki potrebno tudi temeljno raziskovanje za njihovo spoznavanje, obvladovanje in razširjanje (gl. tč.1.5.2). Pilotni laboratorij je opremljen s pestro modularno opremo ter vso neobhodno tehnično/ informacijsko infrastrukturo in je edini poteka tovrstni poteka laboratorij v raziskovalnem parku Slovenije. Zato sodeluje z večino razvojnih oddelkov slovenske procesne industrije (kemična, farmacevtska, usnjarska, gumarska...), s številnimi s področja bivše Jugoslavije in tudi s posamičnimi iz tujine. Laboratorij nudi primerno okolje tudi številnim diplomantom in mladim raziskovalcem kemijske in drugih procesnih usmeritev, tudi iz industrije, za prodobivanje potrebnih znanj in veščin pri razvoju procesov. Tozadevno sodelujemo z ljubljanskimi in mariborskimi tehničnimi fakultetami kemijsko-tehnološke, strojne in elektro smeri. Na podlagi poglobljenega poznavanja možnih škodljivih vplivov in transportnih poti nevarnih snovi v okolje sodelujemo - poleg MZT - z raznimi ministrstvi (za okolje in prostor, za zdravstvo, za kmetijstvo, za obrambo) pri pripravi strokovnih podlag za oblikovanje nacionalnih strategij, zakonodaje, sanacijskih ukrepov ipd.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno