Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Tržni vidiki konkurenčne sposobnosti podjetij

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S191  Družboslovje  Trženje 
Ključne besede
konkurenčne zmožnosti, marketing, trg, konkurenčna pozicija, tranzicija, branljive konkurenčne prednosti, resursi, konkurenca, trženjske strategije in splet
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04487  dr. Milan Jurše  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004  734 
2.  15314  dr. Damijan Mumel  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004  1.011 
3.  08513  dr. Anton Ogorelc  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004  369 
4.  22429  mag. Aleš Petejan  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004  79 
5.  03751  dr. Boris Snoj  Ekonomija  Vodja  2002 - 2004  945 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0585  Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta  Maribor  5089638001  23.109 
Povzetek
Predlagani raziskovalni projekt se navezuje na mednarodni projekt "Marketing v 21. stoletju", v katerem sodelujejo raziskovalne skupine iz 11 držav, ki ga koordinira raziskovalna skupina iz Velike Britanije. Eden od temeljnih problemov managementa podjetij v tranzicijskih državah je vse večji vpliv sprememb v lokalnem in globalnem (makro in mikro) okolju na njihov konkurenčni položaj oziroma konkurenčno sposobnost. Glavni vidiki teh vplivov so: naraščanje pričakovanj odjemalcev, globaliziranje trgov in konkurence, internacionaliziranje podjetij, vse hitrejši tehnološki razvoj, liberaliziranje mednarodne trgovine in odpiranje lokalnih trgov mednarodni konkurenci, proces privatizacije podjetij in spreminjanje sestave podjetij z vidika lastniške strukture in velikosti idr. Navedene spremembe postavljajo pred podjetja v Sloveniji nove (drugačne) zahteve glede razvoja konkurenčnih sposobnosti in osnov za uspešen tržni nastop v zvezi z: ohranjanjem obstoječih in pridobivanjem novih trgov, povečevanjem zaznane vrednosti in kakovosti ponudbe. S tem se krepi tudi poudarek na ustreznosti marketinških znanj, zlasti z vidika dopolnjevanja osnove za konkuriranje podjetij. Vse pomembnejše postaja dopolnjevanje konvencionalnih dejavnikov konkurenčnosti z novimi - netradicionalnimi ("mehkimi") dejavniki konkuriranja, ki so vezani na procese v ustvarjanju vrednosti za odjemalce. Novejše raziskave v svetu poudarjajo potrebo po povezovanju različnih konceptualnih pristopov v razumevanju konkurenčnih sposobnosti podjetij (pristop, izhajajoč iz trga, in pristop, izhajajoč iz virov). Tak pristop, ki povezuje zunanje in notranje vzvode konkurenčnih prednosti podjetij, zagotavlja celovitejši vpogled v mehanizme izgrajevanja njihovih konkurenčnih sposobnosti. Konkurenčna sposobnost podjetij je tako vse bolj odvisna na eni strani od razvoja ustreznih virov in zmožnosti, na drugi strani pa od vzpostavitve ustreznih povezav med njihovimi viri, trženjskimi strategijami, doseženo konkurenčno pozicijo ter poslovnimi rezultati. Z marketinškega vidika lahko predpostavimo, da je ustvarjanje konkurenčnega položaja podjetja rezultat uporabe teh resursov za zadovoljevanje potreb ciljnih skupin (odjemalcev). V Sloveniji celovitejših marketinških raziskav o zvezah med resursi in konkurenčnim položajem podjetij še ni bilo. Temeljni cilj raziskovalnega projekta je preučitev zvez med viri podjetja, trženjskimi strategijami, doseženo konkurenčno pozicijo ter poslovnimi rezultati z namenom preverjanja temeljnega teoretičnega modela teh zvez. Raziskava bo omogočila izpopolnitev metodološkega instrumentarija in razvoj temeljnega raziskovalnega področja v povezavi z aktualnimi raziskavami, ki tečejo v drugih državah.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno