Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.04.00  Humanistika  Etnologija   

Koda Veda Področje
S220  Družboslovje  Kulturna antropologija, etnologija 
H400  Humanistične vede  Narodopisje 
Ključne besede
Slovenija, Slovenci, slovenski etnični prostor; Balkan, Evropa, Afrika; kultura, ljudska kultura, vsakdanje življenje; dediščina, identiteta, stereotipi in predsodki, nacionalizem, medkulturni stiki, socialni spomini in časi; kulturna heterogenizacija, popularna kultura, neevropske kulture; etnološka regionalizacija, razvoj podeželja, turizem, trženje kulture; globalizacija, migracije, rasizem in ksenofobija,; primerjalna mitologija, verovanja, slovstvena folklora, šege; urbana antropologija, ekonomska in politična antropologija, antropologija religije; historična demografija, manjšine; muzeologija in konservatostvo; disciplinarna zgodovina, teorija, metode; bibliografija, dokumentacija.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06437  dr. Janez Bogataj  Etnologija  Raziskovalec  2002 - 2004  1.286 
2.  12228  dr. Borut Brumen  Etnologija  Raziskovalec  2002 - 2004  194 
3.  20322  dr. Boža Grafenauer  Etnologija  Raziskovalec  2002 - 2004  329 
4.  20325  dr. Mateja Habinc  Etnologija  Raziskovalec  2002 - 2004  512 
5.  09065  dr. Vito Hazler  Etnologija  Raziskovalec  2002 - 2004  887 
6.  11549  Mihaela Hudelja  Etnologija  Raziskovalec  2002 - 2004  87 
7.  08426  dr. Božidar Jezernik  Etnologija  Raziskovalec  2002 - 2004  1.267 
8.  20327  dr. Boštjan Kravanja  Antropologija  Raziskovalec  2002 - 2004  230 
9.  21389  dr. Lea Kužnik  Antropologija  Raziskovalec  2002 - 2004  270 
10.  14359  dr. Mirjam Mencej  Etnologija  Raziskovalec  2002 - 2004  570 
11.  14294  dr. Rajko Muršič  Antropologija  Raziskovalec  2002 - 2004  1.869 
12.  21461  dr. Špela Pogorelec  Etnologija  Raziskovalec  2002 - 2004  25 
13.  18157  dr. Tadeja Primožič  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2002 - 2004  212 
14.  21097  dr. Peter Simonič  Antropologija  Raziskovalec  2002 - 2004  383 
15.  02266  dr. Zmago Šmitek  Etnologija  Vodja  2002 - 2004  478 
16.  21833  Damjana Žbontar  Etnologija  Raziskovalec  2002 - 2004  28 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.945 
Povzetek
Raziskovalni projekt Etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur je eden temeljnih projektov etnološke vede na Slovenskem. Na različne načine obravnava kulturno podobo Slovencev in slovenskega etničnega prostora v preteklosti in danes, bogastvo kultur in stike Slovencev s svetom, prežemanje in razlikovanje med kulturami. Upošteva primerjalne in zgodovinske vidike nastajanja, ohranjanja in spreminjanja izročil in identitet. Projekt povezuje več vsebinsko povezanih sklopov, ki segajo od temeljnih empiričnih do teoretičnih etnoloških raziskav. V okviru tega temeljnega projekta Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bodo potekale naslednje raziskave:Slovenska mitologija v medkulturnem primerjalnem okviru (red. prof. dr. Zmago Šmitek)Vloga in pomen dediščine za sooblikovanje identitete sodobne slovenske družbe v odnosu do mednarodnih razmerij (red. prof. dr. Janez Bogataj)Balkan kot druga Evropa (red. prof. dr. Božidar Jezernik)Slovenski stiki z Afriko (doc. dr. Borut Brumen)Etnološki vidiki sodobnega razvoja podeželja in urbanih okolij – od dediščine do aplikacije (doc. dr. Vito Hazler)Urbano okolje kot prizorišče kulturne shizmogeneze – komparativna analiza glasbenih prostorov (doc. dr. Rajko Muršič)Zgodovina discipline – vprašanja in pristopi (doc. dr. Ingrid Slavec Gradišnik)Religiozni specialisti v verovanjih, slovstveni folklori in šegah (asist. dr. Mirjam Mencej)Upravljanje in trženje kulture na zaščitenih območjih Slovenije (asist. Peter Simonič)Etnološka dokumentacija – iz prakse v teorijo (dokum., univ. dipl. etnol. Mihaela Hudelja)Tekoča in retrospektivna etnološka bibliografija (bibl., univ. dipl. etnol. Damjana Žbontar)Etnološka raziskovalna metoda temelji na terenskem delu. Večina raziskav bo potekala na slovenskem in tujih terenih. Poleg tega bodo raziskovalci in raziskovalke uporabili tudi druge metode, kot npr. komparativno, historiografsko in statistično metodo.Raziskovalci in raziskovalke bodo poleg ustnih in drugih virov, zbranih na terenu, uporabljali tudi druge vire in literaturo, ki jih hranijo različne raziskovalne, varstvene in arhivske ustanove, knjižnice in druga dokumentacijska središča v Sloveniji in tujini.Izhodiščna prepostavka raziskovalnega projekta je, da bodo Etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur prinesle nove poglede na kulturno identiteto in dediščino kot dejavnika adaptacije v sodobnih kulturnih tokovih. Poznavanje dediščine in razumevanje prežemanja kultur je pomemben del spoprijemanja z izzivi, ki jih prinaša vključevanje v evropske in svetovne integracijske tokove.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno