Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Konvekcija pri pripravi velikih monolitov, njihova hidrodinamika in miniaturizacija

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.01  Tehnika  Kemijsko inženirstvo  Transportni pojavi 

Koda Veda Področje
T350  Tehnološke vede  Kemijska tehnologija in inženirstvo 
T390  Tehnološke vede  Polimerska tehnologija, biopolimeri 
Ključne besede
monolitni nosilci, toplotni prenos, hidrodinamika, struktura polimera, polimerizacija, imobilizacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  12667  dr. Miloš Barut  Kemija  Raziskovalec  2002 - 2004  206 
2.  12027  dr. Karmen Čuček  Kemija  Raziskovalec  2002 - 2004  39 
3.  17278  Janez Jančar  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2002 - 2004  61 
4.  03071  dr. Valentin Koloini  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2002 - 2004  300 
5.  14126  dr. Matjaž Krajnc  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2002 - 2004  489 
6.  20412  dr. Mojca Merhar  Farmacija  Raziskovalec  2002 - 2004  33 
7.  19085  dr. Igor Mihelič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2002 - 2004  42 
8.  12728  dr. Aleš Podgornik  Kemijsko inženirstvo  Vodja  2002 - 2004  712 
9.  12684  dr. Helena Podgornik  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2002 - 2004  350 
10.  00779  dr. Aleš Štrancar  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2002 - 2004  487 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.084 
2.  1655  Sartorius BIA Separations, separacijske tehnologije, d.o.o.  Ajdovščina  1319612  1.204 
Povzetek
Monolitni kromatografski nosilci so danes predmet intenzivnih preučevanj zaradi možnosti izvajanja izredno hitrih kromatografskih ločevanj, predvsem velikih molekul, ter njihovi visoki dinamični kapaciteti, ki je neodvisna od pretoka. Za razliko od delčnih nosilcev predstavlja priprava velikih monolitov zahteven problem. Razlog je v sproščanju toplote tekom polimerizacije, ki privede do nehomogenosti v strukturi monolita. Natančna analiza toplotnih tokov je pokazala, da igra v začetni fazi polimerizacije ključno vlogo na prenos toplote konvekcija povzročena s temperaturnimi gradienti. Konvekcija je pogojena z obliko in dimenzijami kalupa, v katerem polimerizacija poteka, kar bomo v projektu podrobneje preučili. Razumevanje tega pojava je nujno potrebno za pripravo monolitnih nosilcev poljubnih oblik. Poleg temperature polimerizacije je struktura monolita pogojena tudi s sestavo monomerne reakcijske zmesi. Dosedanji eksperimenti so pokazali, da je porazdelitev velikosti por močno odvisna od velikosti in strukture funkcionalne skupine na monomeru. Zato bomo v projektu podrobneje preučili, kako različne funkcionalne skupine vplivajo na strukturo in funkcionalnost monolita. Splošno razumevanje tvorbe porozne strukture bi namreč bistveno olajšalo pripravo monolitov željenih lastnosti na osnovi drugačnih monomerov. Struktura monolita, predvsem porazdelitev velikosti por, določa tudi tokovni profil skozi monolit pri njegovi uporabi. Poznavanje tokovnega profila je pomembno zaradi zmanjšanja disperzije in s tem boljše kvalitete ločbe ter zaradi poznavanja strižnih sil znotraj monolita, ki lahko povzročajo razgradnjo nestabilnih makromolekul. Z metodami numerične dekonvolucije in konvolucije bomo na osnovi odziva sistema na pulzno motnjo poskusili določiti disperzijo samega monolita in iz tega sklepati na tokovni profil. Poleg priprave velikih monolitov bomo v projektu poskusili pripraviti tudi mikromonolite v mikrotitrskih ploščah. Te bomo uporabili za sintezo peptidov na trdnih nosilcih. Mikromonoliti so zanimivi tudi za sintezo oligonukleotidov ter za imobilizacije proteinov, ki navadno niso na voljo v večjih količinah. Imobilizaciji bo posvečen poseben sklop raziskovalnega dela, kjer bomo optimirali pogoje za doseganje maksimalne učinkovitosti imobiliziranih ligandov.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno