Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Strategije vstopanja in poslovanja slovenskih podjetij na trgih jugovzhodne Evrope (bivše Jugoslavije)

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S183  Družboslovje  Ciklična ekonomija 
S185  Družboslovje  Tržna in industrijska ekonomika 
S186  Družboslovje  Mednarodna trgovina 
S191  Družboslovje  Trženje 
Ključne besede
rast, zunanja menjava, analiza ovir za menjavo, vstop podjetij na nastajajoče trge, strategije vstopanja in poslovanja podjetij, obnašanje končnih potrošnikov na nastajočih trgih, medorganizacijsko trženje, politika države na področju vstopanja slovenskih podjetij na nastajajoče trge
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (26)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18305  dr. Andreja Cirman  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
2.  19760  dr. Simon Čadež  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
3.  19761  dr. Tomaž Čater  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
4.  15238  dr. Silva Deželan  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
5.  11975  dr. Tanja Dmitrović  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
6.  18940  dr. Polona Domadenik Muren  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
7.  18307  dr. Aljoša Feldin  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
8.  20064  dr. Aleksandra Gregorič  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
9.  18939  dr. Boštjan Jazbec  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
10.  18441  dr. Matjaž Koman  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
11.  14742  dr. Marko Košak  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
12.  18935  dr. Matej Lahovnik  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
13.  16157  dr. Irena Ograjenšek  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
14.  19248  dr. Marko Pahor  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
15.  19765  dr. Darja Peljhan  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
16.  18938  Darja Podobnik  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
17.  02413  dr. Janez Prašnikar  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
18.  18980  dr. Adriana Rejc Buhovac  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
19.  03667  dr. Iča Rojšek  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
20.  08613  dr. Metka Tekavčič  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
21.  18932  dr. Aljoša Valentinčič  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
22.  11462  dr. Irena Vida  Ekonomija  Vodja  2002 - 2004 
23.  15496  dr. Maja Zalaznik  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
24.  17001  dr. Maja Zaman Groff  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
25.  13681  dr. Nada Zupan  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
26.  15495  dr. Vesna Žabkar  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2004 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922 
Povzetek
Temeljni dejavnik rasti v majhnem, odprtem gospodarstvu, kakršno je slovensko, je izvozno povpraševanje. Slovenska podjetja trženjskih stroškov na trgih zapadne Evrope ne pojmujejo kot naložb. Praviloma se zaradi visokih vstopnih stroškov in močne konkurence le prilagajajo obstoječi tržni ceni in tekmujejo na podlagi stroškovne učinkovitosti (Domadenik, Prašnikar, Svejnar, 2001). Nastajajoči trgi v državah jugovzhodne Evrope (trgi bivše Jugoslavije) jim ponujajo možnost (bližina trga, boljše poznavanje trga zaradi preteklega delovanja…), da izkoristijo prednost prvega (first mover advantage). Zaradi vrste negotovosti (politična negotovost, negotovost »vzdržne« ekonomske politike, plačilno bilančna negotovost, negotovost poslovanja s posameznimi podjetji…) pa sta vstop in poslovanje podjetij povezana z visokim tveganjem. Namen raziskave je preučiti, kakšne so prednosti ter pomanjkljivosti alternativnih pristopov vstopanja in poslovanja slovenskih podjetij na trgih jugovzhodne Evrope (bivše Jugoslavije). Spoznanja raziskave naj bi podjetja in slovenska država uporabila v svojem delovanju na teh trgih. Raziskava je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu analiziramo poslovno okolje v državah jugovzhodne Evrope (države bivše Jugoslavije), vključno z analizo makroekonomskega položaja posameznih držav in regije v celoti, analizo finančnega okolja, pravnega okolja in analizo ovir za menjavo med posameznimi državami v regiji. Tržno fragmentacijo in vzroke zanjo bomo preučili s t.i. »border effects« analizo (Head, Mayer, 2000). Drugi del vključuje primarno raziskavo značilnosti vedenja podjetij in končnih porabnikov, saj so tovrstni vedenjski vzorci v preučevanih državah takorekoč popolnoma neraziskani. Glede na dinamiko sprememb v poslovnem okolju omenjenih držav, je za uspešno strategijo vstopa slovenskih podjetij še posebnega pomena poznavanje vedenjskih značilnosti podjetij, ki bi utegnila postati bodisi bodoči dobavitelji slovenskim podjetjem ali kupci slovenskih podjetij. Kot nakazujejo sodobne empirične raziskave v drugih tranzicijskih državah in področjih, ki so bili izpostavljani večjim nacionalnim konfliktom, je poznavanje vloge nacionalne identitete v nakupnem vedenju končnih porabnikov ključno za pravilno pozicioniranje porabniških dobrin na relativno novih mednarodnih trgih (Vida, Fairhurst, 1999: Herche, 1992 ). Raziskava končnih potrošnikov zajema tudi analizo nakupnega procesa in pomena, ki ga porabniki pripisujejo blagovnim znamkam slovenskega izvora.Na osnovi rezultatov prvega in drugega dela raziskave bomo oblikovali možne strategije vstopa podjetij za posamezne trge Jugovzhodne Evrope, izpostavili prednosti ter pomanjkljivosti posameznih pristopov (trgovinski –individualni, trgovinski- prek skupne distribucijske in trgovinske mreže, investicijski), izpostavili različne načine financiranja menjave (standardni - gotovina, odprti računi, akreditivi, protidobave, barterska menjava, financiranje in zavarovanje izvoznih poslov prek SID) ter ovrednotili njihove rezultate (cost-benefit analiza). Implikacija rezultatov te raziskave je torej primarno povezana z dejavnostmi slovenskih podjetij, potrebnimi za dolgoročno učinkovit vstop ter pozicioniranje v državah Jugovzhodne Evrope. Prav tako pa bi morali biti izsledki te raziskave v pomoč slovenski državi pri iskanju najbolj učinkovitih instrumentov delovanja na tem področju in pri pogajanjih za vzpostavitev normalnih ekonomskih odnosov z državami bivše Jugoslavije.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno