Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj metode za ocenjevanje potresnega tveganja

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.01.04  Tehnika  Gradbeništvo  Potresno inženirstvo 

Koda Veda Področje
T002  Tehnološke vede  Gradbena tehnologija 
T230  Tehnološke vede  Visoke gradnje 
Ključne besede
potresno tveganje, potresna odpornost, analiza konstrukcij, visokogradnja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (2)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18793  dr. Matjaž Dolšek  Gradbeništvo  Raziskovalec  2003 - 2004  778 
2.  00025  dr. Peter Fajfar  Gradbeništvo  Vodja  2003 - 2004  870 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.721 
Povzetek
V predlaganem projektu nameravamo razviti za prakso uporabno metodo za določanje potresnega tveganja stavb. V ta namen bomo ustrezno razširili poenostavljeno nelinearno (N2) metodo, ki je bila razvita v IKPIRu in ki je bila v letu 2002 vključena v evropski standard za gradnjo na potresnih območjih Eurocode 8. Pri tem bomo uporabili teoretične osnove in ideje verjetnostne metodologije, izdelane na Univerzi v Stanfordu, ki povezuje analizo potresne nevarnosti, analizo določanja odziva stavbe pri potresni obtežbi ter oceno stanja obnašanja stavbe. Nadalje bomo N2 metodo razširili tako, da bo uporabna tudi za analizo armiranobetonskih (AB) okvirov s polnili. Izdelano metodo bomo uporabili na tipičnih primerih AB okvirnih stavb s polnili in brez njih. Matematične modele bomo verificirali z rezultati eksperimentov v merilu 1:1. Za obravnavane tipe konstrukcij bomo predlagali parcialne varnostne faktorje, ki bodo osnovani na statističnem ovrednotenju slučajnosti, negotovosti in napak, ki so vključeni v rezultate. Za razvoj metode je potrebno obsežno delo, ki med drugim vsebuje izdelavo teoretičnih osnov, parametrične študije nelinearnega dinamičnega obnašanja tipičnih konstrukcij, in ovrednotenje matematičnih modelov. Delo je mogoče uspešno opraviti le v tesnem sodelovanju z najpomembnejšimi centri za potresno inženirstvo v svetu. Z večino takih centrov imamo vzpostavljene neformalne kontakte, formalno pa smo s skupnimi projekti povezani z 15 centri v Evropi (projekta SAFERR in SPEAR). Skupni projekt z Univerzo v Stanfordu se formalno končuje v letu 2002, vendar se bo sodelovanje nadaljevalo. Delo v Ljubljani je omejeno na analitične in numerične raziskave. Rezultate zahtevnih in izjemno dragih eksperimentov dobivamo od drugih centrov po svetu, pri nekaterih od teh raziskav tudi sami aktivno sodelujemo. Raziskovalec M.Dolšek bo v predlaganem podoktorskem projektu pod vodstvom P.Fajfarja nadaljeval raziskave, ki jih je opravil v okviru svoje disertacije. Projekt bo tesno povezan in v celoti usklajen s programsko skupino Potresno inženirstvo, ki jo na FGG vodi nosilec projekta.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno