Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Folding in dinamika biomolekularnih sistemov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   

Koda Veda Področje
P351  Naravoslovno-matematične vede  Strukturna kemija 
Ključne besede
Protein, peptid, peptidomimetik, membrana, zvitje (folding), napovedovanje strukture proteinov, računalniške simulacije, dinamika, NMR spektroskopija, vibracijska spektroskopija, rentgenska strukturna analiza, interakcije, elektrostatika, solvatacija, senčenje, vodikova vez, hidrofobnost, konformacijska entropija, protein design, NOE, NMR relaksacija, rezidualne dipolarne sklopitve, fleksibilnost, napovedovanje novih učinkovin.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  09899  dr. Franc Avbelj  Kemija  Vodja  2004 - 2008  72 
2.  29492  dr. Martina Glušič  Kemija  Mladi raziskovalec  2008 
3.  00842  dr. Ljubo Golič  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2007  365 
4.  08329  dr. Simona Golič Grdadolnik  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  314 
5.  08523  dr. Jože Grdadolnik  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  256 
6.  00035  dr. Dušan Hadži  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  644 
7.  27752  Špela Klofutar  Kemija  Tehnični sodelavec  2007 - 2008 
8.  09905  dr. Darko Kocjan  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  167 
9.  28554  dr. Mihael Simčič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  26 
10.  21557  dr. Tjaša Urbič  Kemija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008 
11.  06033  Silva Zagorc    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0104  Kemijski inštitut  Ljubljana  5051592000  21.316 
Povzetek
Molekularno bistvo življenskih procesov je zaporedje nizkoenergijskih dogodkov, pri katerih je začetna stopnja medsebojno prepoznavanje biomolekul. Za prepoznavanje je poleg strukture biomolekul pomemben učinek okolice. Najbolj običajna okolica pri biološki prepoznavi je voda. Prav tako pomembna pa je tudi lipidna okolica v membranskih procesih. Nizkoenergijska raven bioloških procesov izvira iz narave sil, ki pogojujejo procese prepoznavanja tako pri strukturni molekularni organizaciji, kjer ni sprememb kovalentnih vezi, kot pri biokemijskih reakcijah, kjer gre za spremembe kovalentnih povezav. To pomeni, da je za razumevanje biološke strukturiranosti in funkcije nujno čim bolj natančno poznavanje narave in energetike nekovalentnih interakcij. Te interakcije so vodikova vez, elektrostatske interakcije, solvatacija, hidrofobnost, itd. Izmed številnih prepoznavnih procesov izstopa po pomembnosti in tudi kompleksnosti problem zvitja proteinov ('Protein Folding Problem'). Zvitje je proces pri katerem preide protein iz denaturiranega stanja v biološko aktivno nativno konformacijo. Za manjše enodomenske proteine je v sekvenci amino kislin, iz katerih je protein sestavljen, vsebovana vsa potrebna informacija za izgradnjo nativne konformacije. Problem zvitja proteinov pa je poiskati ključ po katerem ta sekvenca določa tridimenzionalno strukturo biološko aktivne konformacije. Glavni cilj raziskovalnega programa je kvantitativno ovrednotenje nekovalentnih interakcij pri zvitju proteinov, tvorbi kompleksov ligand-receptor in biomolekula-membrana. Te interakcije bomo nato vgradili v računalniške simulacije zvitja proteinov in v algoritem za napovedovanje nativnih struktur proteinov. V preteklem obdobju smo odkrili, da senčenje vodikovih vezi in lokalnih elektrostatskih interakcij med polarnimi atomi glavne verige z dipoli vodnih molekul določa sekundarno strukturo proteinov ('electrostatic screening model', ESM). Odprto pa je ostalo vprašanje, katere interakcije povzročajo tvorbo terciarne in kvaternerne strukture proteinov. Te interakcije bomo raziskali s študijem zvitja manjših proteinov in modelnih peptidov z NMR spektroskopijo in vibracijsko spektroskopijo. Sekvenco amino kislin modelnih peptidov bomo spreminjali tako, da bomo selektivno vklapljali in izklapljali različne interakcije in s tem preverili naše hipoteze ('protein design'). Strukturo peptidov bomo določili z NMR in rentgensko strukturno analizo. Med nekovalentnimi interakcijami je še posebno pomembna vodikova vez predvsem zaradi relativno velikih energij in usmerjenosti. Strukturo in dinamiko vodikovih vezi v različnih medijih bomo raziskovali z vibracijsko spektroskopijo in drugimi metodami. Glavni pričakovani rezultat je natančen opis sistema pri prehodu protona z donorjev na akceptorje v odvisnosti od medija. V zadnjih letih se je pokazalo, da ima denaturirano stanje proteinov strukturo, ki je daleč od naključne ('random coil'). Nekateri proteini pa so biološko aktivni že v denaturiranem stanju. Z NMR, vibracijsko spektroskopijo in teoretskimi metodami bomo študirali strukturo denaturiranega stanja ter mehanizem denaturacije s kemijskimi denaturanti. Z NMR in vibracijsko spektroskopijo bomo raziskovali komplekse ligand - receptor in komplekse transmembranski receptor - učinkovina - membrana. S konformacijsko analizo sintetičnih peptidov in peptidnih mimetikov bomo študirali stereo-elektronske lastnosti njihovih farmakofor, ki so odločilne za učinkovito vezavo na receptor. V primeru membranskih receptorjev bomo raziskali interakcije učinkovina-membrana, ker lahko učinkovine dosežejo aktivno mesto receptorja šele po difuziji skozi membrano.
Pomen za razvoj znanosti
V zadnjih nekaj letih so bili odkriti genomi številnih organizmov, od virusov do človeka. Iz zaporedja baznih parov DNA so bili s pomočjo genske kode odkriti številni novi proteini, ki so temeljni gradniki žive celice in imajo pomembno sporočilno vlogo. Žal pa za večino teh proteinov ne poznamo tridimenzionalnih struktur in bioloških funkcij. Za razumevanje delovanja celic je potrebno poznati tridimenzionalne strukture in funkcije vseh proteinov, ki so zapisani v DNA. Določanje struktur proteinov z eksperimenti je izjemno drag in dolgotrajen postopek. Veliko hitreje in ceneje bi bilo napovedovati tridimenzionalne strukture proteinov s pomočjo računalniških algoritmov. Iz znanih tridimenzionalnih struktur je pogosto mogoče sklepati na biološke funcije in druge lastnostih proteinov. Pričakuje se, da bo imela rešitev problema zvitja proteinov izjemno močan vpliv na razvoj različnih področij znanosti, predvsem kemije, biologije in medicine. Razumevanje zvitja proteinov na molekularnem nivoju bo imelo pomembno vlogo pri odkrivanju vzrokov za bolezni, ki nastanejo zaradi napačnega zvitja določenih proteinov ter pri odkrivanju bolj uspešnih metod zdravljenja le teh (Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, nekatere vrste raka, diabetes tipa II, cistična fibroza, prionske bolezni ter mnoge druge bolezni). Uspešne metode za napovedovanje tridimenzionalnih struktur proteinov bodo postale nepogrešljivo orodje za modeliranje kompleksov ligand-receptor, encim-substrat in drugih proteinskih interakcij, kar bo omogočilo načrtovanje novih učinkovin.
Pomen za razvoj Slovenije
Uspešne teoretske metode za napovedovanje tridimenzionalnih struktur proteinov bodo izjemno pospešile razvoj znanosti in vplivale na razvoj novih aplikacij v Sloveniji. Teoretska rešitev problema zvitja proteinov bo imela največji vpliv na načrtovanje novih zdravil. Načrtovanje novih učinkovin je pogosto neuspešno zato, ker je za mnoge biomolekularne sisteme model delovanja učinkovin “ključ - ključavnica” preveč poenostavljen. Ob vezavi liganda na receptor se namreč poleg konformacije liganda pogosto spremeni tudi konformacija proteinskega receptorja. Z rešitvijo problema zvitja proteinov bomo lahko take spremembe napovedali z računalnikom, kar bo pocenilo razvoj in s tem proizvodnjo novih zdravil. Obvladovanje najzahtevnejših metod biomolekularnega modeliranja, NMR in vibracijske spektroskopije je pomebno za utrjevanje nacionalne identitete. Z razvojem novih metod pa prispevamo k povečanju znanja na tistih področjih znanosti, ki so trenutno ključna za tehnološki napredek v svetu in s tem tudi v Sloveniji (proizvodnja novih zdravil, medicina, biotehnologija). Raziskave objavljamo v najuglednejših mednarodnih znanstvenih revijah, s čimer Slovenijo promoviramo v svetovnih znanstvenih krogih. Z uporabo NMR in vibracijske spektroskopije rešujemo konkretne probleme s katerimi se pri proizvodnji in analizi produktov soočajo v farmacevtskih družbah Lek in Krka, kar ima direkten vpliv na razvojne projekte naših partnerjev iz farmacevtske industrije. Pri raziskavah sodelujejo mladi raziskovalci. Mladi raziskovalci pridobivajo znanje, ki je potrebno za izpeljavo temeljnih raziskovalnih projektov kot tudi razvojnih projektov v farmacevtski industriji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno