Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Evidentiranje, vrednotenje in gospodarjenje z naravno dediščino zunaj zavarovanih območij

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.03  Naravoslovje  Biologija  Ekosistemi 

Koda Veda Področje
B003  Biomedicinske vede  Ekologija 
B320  Biomedicinske vede  Sistematična zoologija, sistematika, zoogeografija 
Ključne besede
kulturna krajina, Slovenija, biodiverziteta, flora, vegetacija, ornitofavna, teriofavna, entomofavna, naravovarstveni management, ogrozeni habitati
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (2)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  10352  dr. Mitja Kaligarič  Biologija  Vodja  1998 - 1999  687 
2.  11069  dr. Lovrenc Lipej  Biologija  Raziskovalec  1998 - 1999  1.046 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  11.602 
Povzetek
Evidentiranje, vrednotenje in gospodarjkenje z naravno dediščino izven zavarovanih območij na na izbranih primerih SV in JZ Slovenije Projekt obravnava biološko vsebino tradicionalne kulturne krajine v Sloveniji. Zaradi bogato ohranjene tradicionalne kulturne krajine v SV Sloveniji (Haloze, Goričko, Slovenske Gorice, Kozjansko) in JZ delu Slovenije (Kras, Istra) sta bili izbrani ti dve območji za primerjavo biodiverzitete v ohranjeni kulturni krajini. Biološke raziskave so potekale iz floristike, vegetacije, entomofavnistike, ornitofavnistike in teriologije ter iz ekologije. Pri floristiki smo izbirali indikatorske vrste rastlin, ki indicirajo habitate z bogato diverziteto: ogrožene vrste plevelov, ogrožene vrste suhih rastišč, ogrožene vrste mokrišč. Pri vegetaciji smo se posvetili najbolj ogroženem tipu vegetacije - suhim traviščem. Raziskovali smo združbe in jih tudi kartirali in ovrednotili. Ptičja favna je v tradicionalni kulturni krajini bogata in specifična, tako da velja za pomambno indikatorsko skupino. Popisovali smo tudi male sesalce in nekatere skupine žuželk (nevroptere). Naš cilj je opredeliti, razvrstiti in ovrednotiti habitate in tam prisotne vrste v tradicionalni kulturni krajini. Zato je končni cilj projekta tudi topografija, invantar in strategija ohranjanja the habitatov. V letu 1998 smo popisali in ovrednotili favno netopirjev na Goričkem. Popisali in ovrednotili smo redko in ogroženo vrsto orhideje Himantoglossum adriaticum v vinorodnih Halozah, s čemer smo izločili najvrednejše habitate suhih travišč. V gozdnatih Halozah smo izločali (kartirali) suha travišča na osnovi pojavljanja združbe Onobrychido-Brometum. Na Primorskem delu projekta smo se ukvarjali z določanjem indikatorskih vrst ptičev za tradicionalno kulturno krajino Istre na primeru doline Dragonje in Kraškega roba. Posebej smo se še posvetili prehranjevalni ekologiji velike uharice, redke in ogrožene vrste ujede v Sloveniji. Isto velja za planinskega orla, kjer smo ovrednotili njegovo gnezdenje na območju Čičarije. Dodatno smo raziskovali ogrožena in hitro spreminjajoča se slanišča ob Koprski luki in Škocjanskem zatoku. Odkrito je bilo nekaj nahajališč novih ali redkih vrst v flori Slovenije.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno