Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kras - biodiverziteta območja, vpliv zaraščanj ter naravovarstveni pomen

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   

Koda Veda Področje
B250  Biomedicinske vede  Entomologija, rastlinska parazitologija 
B270  Biomedicinske vede  Rastlinska ekologija 
B280  Biomedicinske vede  Živalska ekologija 
B290  Biomedicinske vede  Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kmotaksonomija, fiziologija brezžilnih rastlin 
B300  Biomedicinske vede  Paleobotanika, filogeneza, palinologija 
B320  Biomedicinske vede  Sistematična zoologija, sistematika, zoogeografija 
B330  Biomedicinske vede  Paleozoologija, filogeneza 
B350  Biomedicinske vede  Razvojna biologija, rast (živali), ontogeneza, embriologija 
B430  Biomedicinske vede  Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija 
P006  Naravoslovno-matematične vede  Paleontologija 
P510  Naravoslovno-matematične vede  Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija 
Ključne besede
atlasi razširjenosti, biodiverziteta, flora, favna, ekosistemi, jugozahodna Slovenija, Kras, naravovarstvo, paleovegetacija, speleobiologija, sukcesije, vegetacija, vegetacijska karta
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (28)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16314  dr. Valerija Babij  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  206 
2.  21844  Gregor Bračko    Tehnični sodelavec  2004 - 2007  40 
3.  08088  dr. Metka Culiberg  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  230 
4.  10194  dr. Andraž Čarni  Biologija  Raziskovalec  2004  569 
5.  15157  dr. Tatjana Čelik  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  243 
6.  17093  mag. Boško Čušin  Biologija  Tehnični sodelavec  2004 - 2007  98 
7.  08376  dr. Igor Dakskobler  Biologija  Vodja  2004 - 2007  704 
8.  17553  Olga Dežman-Jokić    Tehnični sodelavec  2004 - 2007 
9.  00993  dr. Božidar Drovenik  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  163 
10.  18913  dr. Cene Fišer  Biologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  275 
11.  16071  Marjan Jarnjak  Geografija  Tehnični sodelavec  2004 - 2006  54 
12.  17554  Olga Kardoš    Tehnični sodelavec  2004 - 2007 
13.  06960  dr. Ivan Kos  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  562 
14.  16206  dr. Petra Košir  Biologija  Raziskovalec  2004  131 
15.  19326  dr. Matjaž Kuntner  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  500 
16.  19180  mag. Aljoša Pirnat  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  74 
17.  13605  dr. Simona Prevorčnik  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  103 
18.  07069  mag. Andrej Seliškar  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  413 
19.  00206  dr. Boris Sket  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  586 
20.  08511  dr. Rajko Slapnik  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  336 
21.  20248  dr. Boštjan Surina  Biologija  Raziskovalec  2004  189 
22.  17094  dr. Urban Šilc  Biologija  Raziskovalec  2004  427 
23.  18810  Barbara Šuštar    Tehnični sodelavec  2004 - 2007 
24.  14835  dr. Peter Trontelj  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  427 
25.  16261  dr. Rudi Verovnik  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  395 
26.  08056  dr. Branko Vreš  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  400 
27.  21452  dr. Igor Zelnik  Biologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  232 
28.  02634  Vinko Žagar  Biologija  Tehnični sodelavec  2004 - 2007  84 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  67.254 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.134 
Povzetek
Kras je pokrajina na jugozahodu Slovenije, ki se razteza med Tržaškim zalivom, Vipavsko dolino, Brkini in Soško ravnino. Ker leži na robu Sredozemlja, ima zaradi prevladujoče karbonatne geološke zgradbe, razčlenjenega površja (kraški pojavi), mešanja vplivov sredozemskega in celinskega podnebja ter tradicionalne oblike izrabe prostora, ki temelji na pozni prazgodovinski in rimskodobni poselitvi Krasa in je pomembno sooblikovala kraško kulturno in naravno krajino, zelo bogato favno, floro in vegetacijo. Kot tipično zakraselo območje predstavlja zibelko biospeleologije. Raziskovalci se tukajšnjemu rastlinstvu in živalstvu posvečajo že več stoletij in zbranih je že veliko podatkov, ki pa še niso sistematično urejeni. Zaradi postopnega opuščanja paše in košnje se površine postopoma zaraščajo in tako izginjajo obširna travišča in kraške goličave, ki so eno najbolj pestrih območij rastlinstva in živalstva v Srednji Evropi. Predpostavljamo, da se zaradi opuščanja tradicionalne rabe prostora spreminja biotska raznovrstnost. To bomo lahko ovrednotili le na podlagi natančnega poznavanja današnjega stanja razširjenosti in ekologije rastlinskih in živalskih vrst na Krasu, sistematičnih ekoloških raziskav zgradbe biocenoz v različnih sukcesijskih stopnjah in dolgoročnega spremljanja stanja (monitoring) biotske raznovrstnosti. Pomembna novost, ki jo uvajamo, je integrirano raziskovanje problema vrednotenja biotske raznovrstnosti in sukcesij, kar nam bo omogočilo, poleg zbira novih podatkov o razširjenosti in ekologiji rastlinskih vrst in združb ter nekaterih živalskih skupin na Krasu, določitev indikatorskih vrst biocenoz v različnih sukcesijskih stopnjah ter opredelitev kriterijev in metodologije za vrednotenje biotske raznovrstnosti na Krasu. Rezultati raziskav bodo različni znanstveni prispevki, monografija "Kras - biotska raznovrstnost", podatkovna zbirka vseh zbranih bioloških podatkov, ki bodo georeferencirani in v digitalni obliki, atlasi razširjenosti posameznih skupin organizmov ter vegetacijska karta v merilu 1:50.000. Navedeni rezultati bodo uporabni v varstvu narave in načrtovanju gospodarjenja s kraških prostorom. Uporabljali jih bodo lahko biologi, agronomi, gozdarji, krajinski arhitekti idr. Izsledki raziskav bodo pomembna strokovna podlaga za varstvo redkih in ogroženih vrst ter njihovih habitatov. Projekt je vpet v okvir raziskovalnega programa LTER mreže Slovenija ter vsebinsko in metodološko predstavlja pilotsko študijo biotske raznovrstnosti in vrednotenja procesov zaraščanja dela LTER območja za Slovenijo ter osnovo za vzpostavitev sistema dologoročnega monitoringa območja krasa v Sloveniji.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno